Obsah DOKwebu
www.DOKweb.net je portál zaměřený na východoevropský dokumentární film. Nabízí denně aktualizovaný informační servis o vznikajících a dokončených filmech, rozhovory s tvůrci i se zástupci dalších dokumentárních profesionálů nebo analýzy situace dokumentární podpory v různých zemích regionu, měnících se způsobů produkce, distribuce a obecně podpory a financování dokumentárního filmu. Jeho součástí jsou i rozsáhlé databáze východoevropských filmů, institucí, produkčních společností, fondů, festivalů, nebo trailerů a video reportáží. www.DOKweb.net je hlavním online projektem IDF, poskytuje veškeré informace o aktivitách organizace, které zároveň propojuje s obecným informačním servisem.
Aktivity Institutu dokumentárního filmu

INSTITUT DOKUMENTÁRNÍHO FILMU (IDF) od svého založení v roce 2001 podporuje východoevropský a středoevropský autorský dokumentární film a jeho prosazení na mezinárodní úrovni. Obracíme se na režiséry a nezávislé producenty, kterým pomáháme při vývoji, produkci, propagaci a distribuci jejich dokumentární tvorby.

Soustavně spolupracujme s předními mezinárodními festivaly, TV stanicemi, distributory, sales agenty, trhy, filmovými institucemi, MEDIA Desky, vzdělávacími programy, filmovými centry i filmovými weby, pro něž jsme branou do východoevropského dokumentu a jedinečným zdrojem dokumentárních projektů a filmů ze střední a východní Evropy.

Velká část našich aktivit je zaměřena na podporu české autorské tvorby ve všech fázích jejího vývoje.

2011: 19 českých dokumentů v kinech

Do českých kin bylo v letošním roce uvedeno 44 českých filmů, z nichž 19 bylo dokumentárních. Pozitivní vliv na zvyšující se tendenci nasazování českých dokumentů do kin mají bezesporu nejen digitální technologie, které svou technickou i finanční nenáročností usnadňují nízkorozpočtovým filmům cestu do širší kinodistribuce, ale také např. projekty jakým byla Česká radost v českých kinech uvádějící do distribuce pod jednotnou společnou kampaní hned 5 dokumentárních filmů najednou.Z celkového počtu dokumentárních filmů, které měly letos distribuční premiéru, jich bylo 17 zařazeno do soutěže o sošku Českého lva, a počtem se tak kategorie dokumentů téměř vyrovná hlavní sekci hraných filmů, kde bude soutěžit 24 snímků. Vítěze své ankety však již v polovině ledna vyhlásí čeští filmoví kritici. Ti do svého hlasování navíc zařadili všechny snímky, které měly distribuční premiéru v kinech, krátké filmy či filmy s alternativní distribucí nevyjímaje. Na rozdíl od ČFTA tak filmoví kritici mohou do svého rozhodování zahrnout např. analytický snímek Andrey Slovákové Nadohled, který byl uveden pouze do on-line distribuce.


Dokumentární filmy uvedené do české distribuce v r. 2011:
[v abecedním pořadí]

 

Divadlo Svoboda

Režisér: Hejna Jakub
Producent: Konečný Jiří
Produkční společnost: endorfilm s. r. o. , Česká televize, Young Film

Theatre Svoboda , Česká republika, 2011, 98 min, DCP, HD, Autorský, Portrét, Umění a kultura

„Tma je mým hrubým materiálem. Tak jako truhlář používá dláto, já se pokouším své divadlo vykrajovat ze tmy…“ (Josef Svoboda). Divadlo Svoboda je jedinečným portrétem uznávaného scénografa Josefa Svobody (1920–2002), spoluzakladatele slavné Laterny magiky. Dokument, vznikající po celé Evropě, zachycuje Svobodův život a jeho mistrovské dílo na předních světových divadelních scénách. Snímek nabitý unikátními archivními materiály ze Svobodovy práce i jeho soukromí natočil Jakub Hejna (vnuk Josefa Svobody).

 

Doba měděná

Režisér: Bystřičan Ivo
Produkční společnost: Hypermarket Film

Copper Age , Česká republika, 2010, 52 min, DVD, Lidská práva, Politika, Sociální tematika
Blesková dokumentární inspekce v Zambii, která sice patří k největším exportérům mědi na světě, nicméně v soukolí globální ekonomiky je zemí, jíž vývoz nerostných surovin nepřináší po odstátnění dolů bohatství, ale která je naopak stále závislejší na rozvojové pomoci.

 

 

EM a ON

Produkční společnost: HBO Czech Republic, Open Field Pictures

EM and HE , Česká republika, 70 min, Digi Beta, HD, Hudba, Kultura, Portrét

Em a On je 85 minut filmu o dvou kamarádech ze severočeského Litvínova. Ukrajinský básník EM Rudénko a hudebník Xavier Baumaxa. Oběma je 36 let. První je nezaměstnaný. Čas od času likviduje nebezpečné odpady v chemičce a nebo tahá na černo kabely blátem. Prostě dělá to, co nikdo nechce. Nestávkuje. Nestěžuje si. Druhý obráží Českou republiku se svou kytarou. Je vystudovaný učitel. To, co je spojuje, je přátelství a ohromný talent, který jen tak pomalu probublává do veřejného podvědomí.

 

Generace Singles

Režisér: Počtová Jana
Produkční společnost: HBO Czech Republic, Mimoid Pictures

Generation Singles , Česká republika, 2011, 77 min, HD, Aktuální téma, Sociální tematika, Společnost

Dokument o lidech bez partnerů sonduje mezilidské vztahy v dnešních Čechách a zamýšlí se nad rozličnými podobami nadějí a deziluzí. Vypráví i o sexualitě, příčinách nevěr, důvodech rozchodů a proměnách tradičních partnerských a rodinných modelů. Život jedné z hrdinek dospěje v epilogu k překvapivému rozuzlení, osudy protagonistů po natáčení dokumentu naznačují závěrečné titulky. „Na základě portrétů několika lidí bych ráda otevřela téma singles. Ráda bych vytvořila platformu pro diskuzi, ráda bych se zastavila a snažila se alespoň trochu porozumět tomu, co se kolem nás začíná dít,“ shrnuje režisérka Jana Počtová.


Když kámen promluví

Produkční společnost: Maitrea a.s., MAITREA

When the Stone Speaks , Česká republika, 2010, 75 min, DVD, HD, Autorský, Portrét

Film o Jaroslavu Duškovi není typickým portrétem známé osobnosti – jde spíše o zachycení jeho vnitřního života, jeho názorů a postojů k věcem, které se dotýkají každé bytosti. Film se natáčel více než jeden rok a uvidíme v něm nejen ukázky z divadelních her – například Čtyři dohody, Vizita, Racek (představení s neslyšícími herci), ale i setkání s mentálně postiženými, s delfíny, komunikaci s kameny, stavbu ekologického hliněného domu, chození po žhavých uhlíkách a mnohé další. Jaroslav Dušek zde velmi sugestivně a přesvědčivě vypráví o základních momentech života jako moudrá a inspirující osobnost, jejímž životním postojem je radost.


Můj otec George Voskovec

Produkční společnost: Rudinska Film, Česká televize

My Father Voskovec , Česká republika, USA, 2011, 75 min, Digi Beta, DVD, Archivní, Autorský, Portrét, Umění a kultura

Dokumentární film přibližuje osobní život a uměleckou kariéru Jiřího Voskovce od jeho příchodu do Spojených států v roce 1950 až po jeho úmrtí v roce 1981. Film je vyprávěn z pohledu jeho mladší dcery Gigi, která po letech zjišťuje, kdo byl její otec Jiří-George Voskovec.Nadohled

Produkční společnost: Duracfilm, FAMU - Filmová a televizní fakulta Akademie múzických umění v Praze

In Sight , Česká republika, 2011, 50 min, HD, Autorský, Filosofie, Společnost

Filmová esej o klasických a postmoderních dohlížecích mechanismech. Ve druhé polovině 18. století navrhl Jeremy Bentham model panoptikonu – budovy, která umožňovala nejefektivnější dohled. Toto uspořádání prostoru se používalo nejdřív pro věznice, místa, jejichž hlavní funkcí jsou dohled a trestání. Tajné bezpečnostní služby či různé dohlížení technologie jsou novými panoptikony. Shromažďují a ukládají data o lidech a používají je k identifikaci, k určení místa a času jejich konání.

Nickyho rodina

Režisér: Mináč Matěj
Produkční společnost: Trigon Production, s.r.o., W.I.P., Česká televize

Nicky's Family , Česká republika, Slovensko, 2011, 96 min, 35 mm, DCP, Doku drama, Historie

Film Nickyho rodina je volným pokračováním slavného dokumentu Nicholas Winton – Síla lidskosti o záchraně 669 slovenských a českých dětí – hrdinském činu, který nemá obdobu v novodobé historii. Nový dokument zachycuje neobyčejný ohlas činu pana Wintona ve světě a mapuje, jak se jím inspirovali studenti z různých zemí světa a rozhodli se konat dobro.


Od višní do višní

Režisér: Boršková Jana
Produkční společnost: První veřejnoprávní

From Cherries to Cherries , Česká republika, 2010, 57 min, DVD, Portrét, Studentský film

Dokumentární film Od višní do višní natočila režisérka o své matce po úmrtí otce. Na pozadí roku v sadu, o který se otec dříve staral, hledají společně citové vazby k mužům v rodině a vztah samy k sobě. Přestože ústředním tématem filmu je smrt nejbližších příbuzných, východiskem je život sám, porozumění a odpuštění. Během roku, který spolu prožívají a zachycují, rekapitulují minulost a nacházejí nové role v současném životě. Dokument je autentickým záznamem drobných momentů ze všedního dne života matky, z jejího bytu, pravidelných návštěv hřbitova a jejího otce, autorčina dědy. Zároveň je doplněn komentářem dcery, která přináší vlastní stanovisko. Film si klade základní otázky na téma míry lásky v rodinných vztazích.Po dlouhé noci den

Režisér: Kudrna Tomáš
Produkční společnost: Negativ, LE Vision Film- und Fernsehproduktion GmbH

The Day after a Long Night , Česká republika, Německo, 2011, 90 min, DCP, Historie

Češka Libuše Audrlická, Polka Barbara Müller a Ukrajinka Inna Klimenková. Tři ženy z celkem třinácti milionů lidí, kteří byli během druhé světové války nuceně nasazeni v Říši. Monotónní práce v muničních továrnách či v zemědělství pro ně představovala většinou dvanáctihodinové směny v těžkých podmínkách a navíc s vědomím, že touto prací podporují nenáviděný nacistický režim. Režisér Tomáš Kudrna se ve svém novém snímku zaměřil nejen na vzpomínky těchto žen ze života v totálním nasazení, ale zároveň se snažil zjistit, jakým způsobem tato zkušenost ovlivnila jejich další osud. S využitím velkého množství unikátních archivních materiálů, rodinných fotografií i znepokojivé hudební kulisy skládá plastický portrét pohnutých osudů tří žen, do jejichž životů zásadním způsobem promluvily válečné události a nucené práce v nacistickém Německu.Pod sluncem tma

Režisér: Mareček Martin
Producent: Horská Tereza
Produkční společnost: Hypermarket Film

Solar Eclipse , Česká republika, 2011, 81 min, DV, Aktuální téma, Autorský, Portrét, Sociální tematika

V roce 2006 Milan a Tomáš elektrifikovali areál školy a nemocnice v odlehlé zambijské vesnici. Po čtyřech letech se naposledy vrací, aby zjistili, proč některé části systému nefungují, opravili ho a finálně předali. Film je sleduje během hektických dnů i černočerných nocí a nabízí neotřelý vhled do úskalí rozvojové pomoci. Zkraty všeho druhu, míjení a prolínání různých světů, ale i rituály vděčnosti a návrhy řešení. Pod sluncem tma je situační sonda, která si bez hodnocení a doslovných komentářů prohlíží různé podoby světla a tmy. Podaří se českým světlonošům rozsvítit zambijskou buš?Rock života

Režisér: Gogola ml. Jan
Producent: Cmíral Ladislav
Produkční společnost: CIREAL production, HBO Czech Republic

A Catapult of Fate , Česká republika, 2011, 80 min, HD, Autorský, Osobní pohled, Portrét

Film o člověku, který se navzdory anebo díky svojí obyčejnosti stal legendou, a který chce život vnímat černobíle, aby zůstal sám sebou ve světě, ve kterém je všechno možné. Filmový portrét Oldy Říhy, šéfa rockové skupiny Katapult, která vstoupila do Síně slávy a dvakrát se stala nejpopulárnější kapelou roku. Prvním natáčecím dnem byl v lednu 2009 pohřeb baskytaristy a Říhova celoživotního přítele Jiřího „Dědka“ Šindeláře. Tím posledním pak v květnu 2010 koncert z nového turné Radosti života, na který do zcela zaplněného největšího kostela ve východních Čechách přišlo téměř tisíc diváků.


Tantra

Režisér: Tuček Benjamin
Produkční společnost: HBO Czech Republic, Negativ

Tantra , Česká republika, 2011, 90 min, Digi Beta, DV, Autorský, Společnost

Dokumentární film Tantra zaznamenává jeden rok v životě skupiny lidí, praktikujících tantru na různých úrovních – od pokročilých lektorů po začátečníky. Rovina osobních výpovědí se prolíná s životními příběhy aktérů, film zkoumá intimní důvody praktikování tantry, odlišné cíle, představy, zklamání i jistou ilegalitu a utajení, s nímž tantru někteří provozují v obavě ze ztráty zaměstnání nebo dobré pověsti. Tantričtí lektoři, žáci, účastníci kursů pojmenovávají novou, zcela jinou kvalitu, kterou jim do života tantra přinesla, od překonání traumat spojených např. se sexuálním zneužíváním v dětství, manželské krize až po uvolňující sadomasochistické praktiky.Trafačka - Chrám svobody

Producent: Dlouhý Saša
Produkční společnost: freeSaM, Česká televize

Trafačka - Temple of Freedom , Česká republika, 2011, 90 min, DVD, HD, Časosběrný, Portrét, Společnost, Umění a kultura

Dokument je natáčen od roku 2006. Časosběrnou metodou jsou zaznamenávány osudy bývalé opravny trafostanic v pražských Vysočanech od okamžiku, kdy z objektu vzniklo díky skupině výtvarníků alternativní umělecké centrum. Součástí dokumentu jsou i osudy nájemníků přilehlého pavlačového domu nebo archivní materiály připomínající budování socialismu v dobách pětiletek.


Trojmezí

Produkční společnost: Duracfilm, Reel Illusion, s.r.o., FAMU - Filmová a televizní fakulta Akademie múzických umění v Praze, Studio FAMU

The Tripoint , Česká republika, 2011, 59 min, Beta SP, DCP, Digi Beta, Autorský, Historie, Hudba, Kultura, Portrét, Příroda, Společnost, Umění a kultura

"Keď poviem, že nemám rád Čechov – nemám rád svoju matku. Keď poviem, že nemám rád Slovákov – nemám rád svojho otca. A keď poviem, že nemám rád Polákov – tak nemám rád svojho děda."Nacházíme se v Evropské unii, v nejvýchodnějším místě České republiky, na pomezí Česka, Slovenska a Polska. Trojí hranice výrazně ovlivnila jak konkrétní lidské osudy, tak celý historický vývoj okolí. Rozhlížíme se především v malé horské obci Hrčava, nejmladší a nejvýchodnější české vesnici, která dříve patřila k sousední polské Javořince. Javořinka zastupuje polskou stranu, tu slovenskou obec Čierne. Dále Bukovec, česká vesnice, kde se polovina obyvatel hlásí k polské národnosti.Venku

Produkční společnost: HBO Czech Republic

On the Outside , Česká republika, 79 min, Digi Beta, Časosběrný, Lidská práva, Sociální tematika, Společnost

Dokumentární film konfrontující aktuální situaci lidí, kteří si odpykávají doživotní trest, se situací těch, kteří vězení po několika letech právě nyní opouštějí. Záměrem filmu je ukázat, jak člověka mění nebo nemění vězení, v širším slova smyslu pobyt v instituci, kde je zčásti připraven o možnost se samostatně rozhodovat. Klíčový pro zpracování tohoto filmu je přítomný okamžik v životě odsouzených. Postavy jsou zobrazeny hlavně v přítomnosti, v právě probíhajících okamžicích. Rozpoložení, rozhodování, myšlenky a zdánlivě všední události odsouzených, kteří mají před sebou už jen doživotní pobyt ve vězení ve srovnání se situací těch, kteří své sny o svobodě budou moci ve velmi krátké době konfrontovat s realitou.


Vše pro dobro světa a Nošovic

Režisér: Klusák Vít
Produkční společnost: Hypermarket Film, Česká televize

All for the Good of the World and Nosovice , Česká republika, 2010, 82 min, 35 mm, Autorský, Osobní pohled, Sociální tematika

Celovečerní dokumentární film Vše pro dobro světa a Nošovic je svébytným portrétem moravskoslezské vesnice, ve které - jak místní říkají - přistálo UFO v podobě obří stříbřité továrny: korejská automobilka Hyundai. Z vesnice se tak stala průmyslová zóna. Mnozí z majitelů polí, na kterých dnes automobilka stojí, však dlouho své pozemky prodat nechtěli. Donutil je až nátlak jejich sousedů, kterým místní politici nabídli tzv. kompenzaci za zhoršené životní podmínky: 100.000 korun pro každou rodinu. Rozhodujícím argumentem se tak nakonec stal anonymní dopis, který odolávajícím sedlákům vyhrožoval smrtí. Jako filmaři jsme tyto pohnuté události zaznamenali, ale těžiště filmu stojí jinde: do Nošovic se vracíme tři roky od okamžiku, kdy všechno změnil onen výhružný dopis, a skrze devět postav spřádáme intimně hravý portrét místa, které se náhle a nevratně proměnilo k nepoznání. Tragikomický film o poli, na kterém rostou auta.Závod ke dnu

Režisér: Janeček Vít
Producent: Plešák Pavel
Produkční společnost: Vít Janeček

Race to the Bottom , Česká republika, 2011, 82 min, Digi Beta, DV, Autorský, Sociální tematika, Společnost

Žijeme v době otevřenosti, šance pohyblivých se zvyšují. Oč rychlejší je kapitál, o to pomalejší je adaptace těch, kteří z různých důvodů zůstávají na místě. Technický vývoj přinesl uvolnění velkých mas lidí z poddanských vztahů a nabídl jim nové společenské postavení, které bylo založeno na práci. Práce se tak stala novým činitelem socializace, který umožnil miliardám lidí zlepšit své podmínky a dosáhnout nového stupně svobody. Poslední půlstoletí však stále větší část práce ve výrobě zastávají automaty a zbývající manuální lidská práce se odsouvá kvůli vyšším ziskům do rozvojových zemí. Filosof Václav Bělohradský, sociolog Jan Keller, ekonomka Ilona Švihlíková, rozvojový expert Tomáš Tožička a několik zaměstnanců, odborářů i nezaměstnaných reflektují toto téma v dnešní situaci České republiky a na pozadí různorodého spektra lidského podnikání.Zneužívaný


Abused , Česká republika, 2011, 75 min, 35 mm, Autorský, Portrét

Dokumentární film o muži, který byl jako dítě sexuálně zneužívaný vlastní matkou. Ve svých osmnácti letech ji ale zabil. Po bezmála deseti letech strávených ve vězení nám začíná vykládat svůj příběh. My sledujeme i jeho současné protloukání se životem a marné pokusy najít tu pravou lásku. Film aspiruje na to stát se nejdrsnějším dokumentem roku 2011.