Obsah DOKwebu
www.DOKweb.net je portál zaměřený na východoevropský dokumentární film. Nabízí denně aktualizovaný informační servis o vznikajících a dokončených filmech, rozhovory s tvůrci i se zástupci dalších dokumentárních profesionálů nebo analýzy situace dokumentární podpory v různých zemích regionu, měnících se způsobů produkce, distribuce a obecně podpory a financování dokumentárního filmu. Jeho součástí jsou i rozsáhlé databáze východoevropských filmů, institucí, produkčních společností, fondů, festivalů, nebo trailerů a video reportáží. www.DOKweb.net je hlavním online projektem IDF, poskytuje veškeré informace o aktivitách organizace, které zároveň propojuje s obecným informačním servisem.
Aktivity Institutu dokumentárního filmu

INSTITUT DOKUMENTÁRNÍHO FILMU (IDF) od svého založení v roce 2001 podporuje východoevropský a středoevropský autorský dokumentární film a jeho prosazení na mezinárodní úrovni. Obracíme se na režiséry a nezávislé producenty, kterým pomáháme při vývoji, produkci, propagaci a distribuci jejich dokumentární tvorby.

Soustavně spolupracujme s předními mezinárodními festivaly, TV stanicemi, distributory, sales agenty, trhy, filmovými institucemi, MEDIA Desky, vzdělávacími programy, filmovými centry i filmovými weby, pro něž jsme branou do východoevropského dokumentu a jedinečným zdrojem dokumentárních projektů a filmů ze střední a východní Evropy.

Velká část našich aktivit je zaměřena na podporu české autorské tvorby ve všech fázích jejího vývoje.

Prezentace nových českých dokumentárních filmů

V úterý 20. září uspořádal Institut dokumentárního filmu ve spolupráci s Českým filmovým centrem prezentaci nových dokumentárních filmů, která tak již tradičně doprovázela vydání nového katalogu České dokumentární filmy 2011/2012. Katalog obsahuje podrobné informace o více než 100 nových českých dokumentech a v následujícím roce bude distribuován na českých i zahraničních filmových festivalech i důležitým institucím v oblasti kinematografie.

Prezentace nové české dokumentární filmy 2011/2012

20. září 2011 / 10:00

Kino Světozor, Velký sál


Na prezentaci konající se u příležitosti vydání nového katalogu České dokumentární filmy 2011/2012 se představilo deset vybraných projektů ve fázi produkce či postprodukce. Za účasti režisérů či producentů tak bylo možné zhlédnout ukázky připravovaných dokumentů Pavla Štingla, Vladimíra Michálka, Šimona Špidly, Petra Hátleho a dalších dokumentaristů.

Dvojjazyčný katalog České dokumentární filmy 2011/2012 obsahující komplexní informace o stovce připravovaných českých dokumentů je v elektronické podobě k dispozici zde.

 

 

Kontakt:
Magda Španihelová
magda@dokweb.net

 

Prezentované projekty:

 

 

Eugéniové

Režisér: Štingl Pavel
Producent: Konečný Jiří
Produkční společnost: K2, s.r.o, Česká televize

Eugenic Minds , Česká republika, 2012, 80 min, HD, Animovaný, Antropologie, Archivní, Autorský, Společnost

Eugenika je pojem pro nauku, která byla kdysi učenci označována za něco více než vynález kola. Měla spasit lidstvo před vážnými genetickými zátěžemi. Svou kariéru s ní spojila řada vzdělanců vysokých akademických parametrů, kteří se rozhodli hodnotit, co je v přírodě trend lepší a co horší, co je krásné a co ošklivé, a co tedy je třeba podpořit a co evolučně přibrzdit. Po druhé světové válce byl pojem eugenismus téměř vymazán ze slovníků všech jazyků světa. Nacistická ideologie využila vědu pro selektivní kritéria dokonalého národa příští tisícileté říše. Ty horší likvidovala či zbavila práva na existenci ve svém prostoru, handicapované hubila, sedmdesát milionů obyvatel východní Evropy určila pro otrocké práce, třicet procent německého národa bylo třeba vyčistit. Ne politici, ale vědci určovali tato kritéria. Někteří dokonce v Praze.Připravovaný snímek využívá unikátních archivních materiálů, které produkovala ideologie lepšího zítřka. Tyto výtvarné i filmové archiválie zpracuje animátor Zdeněk Durdil ve fantaskní vizi budoucnosti, která se proměnila v masovou vraždu. Literární komentář upravuje spisovatel Patrik Ouředník převážně z textu své úspěšné publikace Europeana.Výsledkem má být nadčasové a velmi divácky populární zamyšlení nad hranicí vědy a pavědy v dnešním světě, v minulosti i zítra.

 

 

 

Česká vesnice - Böhmische Dörfer

Režisér: Zach Peter
Producent: Cisar Jana
Produkční společnost: Jana Cisar Filmproduktion, Film & Sociologie

Bohemia is Greek to Me , Česká republika, Německo, 70 min, DVD, HD, Společnost

Pro Španěly čínská, pro Angličany řecká nebo holandská, pro Čechy španělská a pro Němce česká vesnice, kterou popsal jako předobraz neznámého již Christian Morgenstern. „Böhmische Dörfer“ je německé úsloví vyjadřující něco neznámého, nepochopitelného. Toto úsloví pochází již z dob rakousko-uherské monarchie, kam patřily i Čechy, Morava a Slezsko. V nich měly vesnice německým uším divně, cize znějící, tedy „česká“ jména. Pro mnohé Němce je sousední země, Česká republika, dosud skoro neznámou cizinou, vně Prahy pro ně začíná „česká vesnice“. Film Česká vesnice hledá ono nepochopené, nepochopitelné, špatně pochopené a všelijak skloňované „cizí“ v česko-německém spolu-žití. Popisuje svérázy a odlišnou mentalitu Čechů a Němců a ilustruje je v každodenních historkách a v historickém kontextu.

 

 

 

Kytlice, Zimmer Frei

Produkční společnost: Hypermarket Film, FAMU - Filmová a televizní fakulta Akademie múzických umění v Praze, Česká televize

Kytlice, Zimmer Frei , Česká republika, 80 min, HD, Antropologie, Archivní, Autorský, Historie, Politika, Studentský film, Umění a kultura

Kytlice, Zimmer Frei nahlíží do absurdních dějin středu Evropy skrze malou obec Kytlice v bývalých Sudetech, ležící na severní hranici Čech. Průvodci filmu jsou Luděk Farkáš, naivistický malíř a pacient místního blázince, a režisérka Rozálie Kohoutová, jejíž rodina si zde v padesátých letech koupila za tři tisíce korun jednu z chalup po odsunutých Němcích. Rozálie a Luděk, nesourodá dvojice, se spolu snaží pochopit absurditu nacionalismu, který toto místo poznamenal.

 

 

 

Mrtvá trať

Režisér: Špidla Šimon
Producent: Berčík Pavel
Produkční společnost: Evolution Films, s.r.o., Dokufilm PRaga

Into Oblivion , Česká republika, 52 min, DVD, HD, Experimentální, Osobní pohled, Sociální tematika

Stalin svírá v ruce tužku a chystá se udělat čáru do mapy Sovětského svazu. Tam, kde se hrot tuhy dotkne papíru, bude osmdesát tisíc lidí, v naprosté většině vězňů GULAGu, v nesmírně obtížných podmínkách polární tajgy stavět železniční trať. Trať s téměř nulovým strategickým významem, v krajině permafrostu a polárních bažin, s minimem techniky a vybavení. Čtyři roky budou usilovně pracovat, umírat vyčerpáním, nemocemi, násilím a trpět na samotkách, dokud nezemře konečně i sám Stalin. Během několika týdnů nezůstane po hektické činnosti nic než prázdné baráky lágrů, staré lokomotivy, zbytky kolejí, násep, telegrafní vedení. Vše bude pozvolna navráceno tajze…

 

 

 

Gottland

Producent: Hrubý Tomáš
Produkční společnost: nutprodukce

Gottland , Česká republika, 2011, 120 min, 35 mm, Doku drama, Experimentální, Historie

Na základě vybraných povídek z bestselleru Gottland polského autora Mariusze Szczygiela vznikne pásmo filmových esejů, vytvořené šesti studenty FAMU, popisující českou národní historii z perspektivy toho, kdo nevyhrál. Československo obklopené v geopolitickém prostoru střední Evropy velkými mocnostmi muselo vždy manévrovat v mantinelech, které mu vymezili ti ostatní (Češi bojovali v první světové válce za rakouského císaře, kterého nechtěli, utrpěli trauma Mnichovské dohody atd.). Bezmocnost v rozhodování o vlastním osudu vede k vyvinutí strategie neustálého hledání kompromisu, mírného řešení, zaujetí postoje "nepřítomného", neboť to je nejvýhodnější obrana a způsob, jak minimalizovat zažívané, viditelné ztráty (morální zmrzačení na druhé straně je však výrazné). Čechům se tak ve srovnání s jinými částmi světa nic moc nestalo. A pravděpodobně se tady ani nikdy nic nestane.

 

 

 

Zelení aneb příběhy ze stranického života

Produkční společnost: Daniela Matějková, MDMA.cz, FAMU - Filmová a televizní fakulta Akademie múzických umění v Praze, Produkce Radim Procházka, s.r.o., Česká televize, Hypermarket Film

Czech Greens , Česká republika, 60 min, DV, Aktuální téma, Autorský, Časosběrný, Ekologie, Osobní pohled, Politika, Společnost, Studentský film

Dokumentární film, který se kromě vnitřního vývoje politické strany zabývá také osobní angažovaností autorky a zároveň zkoumá, proč dnes společnost politikům nedůvěřuje, jak nesnadné je stát se politikem, co se skrývá pod souslovím politická intrika a jak je dnešní demokracie v mnohém neuchopitelná. V roce 2002 jsem se stala součástí skupiny lidí, kteří chtěli postavit na nohy chátrající Stranu zelených. Krátce po přímé zkušenosti s prací v ekologické organizaci jsem měla možnost sledovat, jak se oddělují světy občanské iniciativy a politické strany. Využila jsem tedy výjimečné možnosti postihnout reformu několika osobností a samotné politické strany zevnitř. S pomocí přátel jsem začala zlomové okamžiky tohoto procesu natáčet a rozhodla se, že budu po dobu několika let dění uvnitř a okolo Strany zelených důsledně zaznamenávat. Natočený materiál, při jehož získávání jsem musela čelit změnám postojů, paranoii i byrokratizování, je příslibem zajímavého politického filmu.

 

 

EM a ON

Produkční společnost: HBO Czech Republic, Open Field Pictures

EM and HE , Česká republika, 70 min, Digi Beta, HD, Hudba, Kultura, Portrét

Em a On je 85 minut filmu o dvou kamarádech ze severočeského Litvínova. Ukrajinský básník EM Rudénko a hudebník Xavier Baumaxa. Oběma je 36 let. První je nezaměstnaný. Čas od času likviduje nebezpečné odpady v chemičce a nebo tahá na černo kabely blátem. Prostě dělá to, co nikdo nechce. Nestávkuje. Nestěžuje si. Druhý obráží Českou republiku se svou kytarou. Je vystudovaný učitel. To, co je spojuje, je přátelství a ohromný talent, který jen tak pomalu probublává do veřejného podvědomí. U Rudénka je to pokračování v tradici krátkých přebásněných až do absurdna vyprávěných mini příběhů. Navazuje tak nepřímo (aniž by o tom možná sám věděl) na dílo Iva Vodseďálka, Egona Bondyho a dalších. U Baumaxy se jedná o tvorbu, která je zcela nová. Ničemu nepodobná. Je inteligentní, krutá a věřím, že mnoho lidí s ní může mít opravdové potíže. Pro pozorného člověka však není příliš těžké rozpoznat, že je to člověvěk plný něžného citu ( stejně tak EM Rudénko), který své texty pouze nerozpatlává do rozplizlé, bezduché, patetické říkanky, či efektních rýmů. Skvěle imituje, texty staví na slovních hříčkách a erudované znalosti cizích jazyků.Strávil jsem s těmito lidmi dva roky natáčení. Obklopeni krajinou severních Čech a “dekadencí” jejich měst. Vše vznikalo organicky, jako se píše báseň nebo maluje obraz. Sami s kamerou bez vnějších t...

 

 

Rok konopí

Režisér: Slabý Petr
Producent: Hrnčíř Jan
Produkční společnost: Jan Hrnčíř

Year Of Marihuana , Česká republika, 2010, 90 min, DV, DVD, Aktuální téma, Časosběrný, Lidská práva, Politika, Portrét, Příroda, Sociální tematika, Společnost, Věda a technologie, Zdraví

Snímek Rok konopí sleduje řadu postav, které se věnují problematice konopí z různých úhlů. V první řadě je to profesor Hanuš, který se dívá na celou záležitost očima vědce, na druhé straně je tu aktivista Dušan Dvořák (zakladatel Konopí je lék). Sledujeme i řadu pacientů léčících se konopím s diagnózami rakoviny nebo roztroušené sklerózy. Podstatnou částí filmu je i „exkurze“ do oficiálního konopného skleníku v Izraeli, kde pěstují tuto rostlinu velice sofistikovaným způsobem a následně jsou výsledné produkty zdarma rozdávány pacientům s patřičným oprávněním. Je zde také zachycen pohled vysoce postavených politiků a policistů nejen z ČR. Nechybí ani zasvěcené výklady adiktologů, konference v parlamentu či záběry z pochodu Million Marihuana March a dalších demonstrací i soudní proces s Dušanem Dvořákem.Celkově je snahou filmu mapovat danou problematiku objektivně, nikoliv tendenčně, a ukázat možnosti a meze využití konopí jako léku. Celým filmem se také vine otázka osobní svobody jednotlivce a práva na zdraví.

 

 

 

Digital Prints of a Revolution

Režisér: Hátle Petr
Produkční společnost: nutprodukce

Digital Prints of a Revolution , Česká republika, 90 min, Digi Beta, DVD, HD, Aktuální téma, Archivní, Autorský, Lidská práva, Osobní pohled, Politika

Skuteční lidé a jejich příběhy skryté za amatérskými videy pořízenými během "Arabského jara" v roce 2011. Dokumentární road-movie odehrávající se někde mezi digitálním prostorem a skutečností.

 

 

 

31 konců/31 začátků

Produkční společnost: Rafani

31 Endings/31 Beginnings , Česká republika, 82 min, DVD, HD, Umění a kultura

Rafani se po čtyřleté pauze, kdy nepoužívali text, vrací k psanému projevu, a to filmovým traktátem. Ten je logickým vyústěním dlouhodobé práce s médiem videa. Formálním základem díla se stalo mapování pražské převážně alternativní kultury. Tento rámec slouží jako odrazový můstek k dalším významovým liniím, jako jsou pohyb z vnějšku města do jeho středu či směřování k moci a vědomí. U tohoto díla nelze mluvit přímo o naraci, ale spíše o pohybu vyjádřeném číselným řazením nesourodých fragmentů. Každý z fragmentů má své téma a představitele - například Kaspar von Urbach - satelit, Ondřej Slačálek - periferie, Vladimir 518 - střed, Michal Viewegh - moc, Mark Ther - negace. Ve filmu vystupuje 21 osobností především z oblasti současného umění, literatury či politického aktivismu. Autorství filmu je stejně jako u jiných rafanských akcí kolektivní.