Obsah DOKwebu
www.DOKweb.net je portál zaměřený na východoevropský dokumentární film. Nabízí denně aktualizovaný informační servis o vznikajících a dokončených filmech, rozhovory s tvůrci i se zástupci dalších dokumentárních profesionálů nebo analýzy situace dokumentární podpory v různých zemích regionu, měnících se způsobů produkce, distribuce a obecně podpory a financování dokumentárního filmu. Jeho součástí jsou i rozsáhlé databáze východoevropských filmů, institucí, produkčních společností, fondů, festivalů, nebo trailerů a video reportáží. www.DOKweb.net je hlavním online projektem IDF, poskytuje veškeré informace o aktivitách organizace, které zároveň propojuje s obecným informačním servisem.
Aktivity Institutu dokumentárního filmu

INSTITUT DOKUMENTÁRNÍHO FILMU (IDF) od svého založení v roce 2001 podporuje východoevropský a středoevropský autorský dokumentární film a jeho prosazení na mezinárodní úrovni. Obracíme se na režiséry a nezávislé producenty, kterým pomáháme při vývoji, produkci, propagaci a distribuci jejich dokumentární tvorby.

Soustavně spolupracujme s předními mezinárodními festivaly, TV stanicemi, distributory, sales agenty, trhy, filmovými institucemi, MEDIA Desky, vzdělávacími programy, filmovými centry i filmovými weby, pro něž jsme branou do východoevropského dokumentu a jedinečným zdrojem dokumentárních projektů a filmů ze střední a východní Evropy.

Velká část našich aktivit je zaměřena na podporu české autorské tvorby ve všech fázích jejího vývoje.

Další aktivity

Institut dokumentárního filmu a dokumentární trh East Silver v rámci nejdůležitějšího evropského trhu organizují specializovaný stánek, který reprezentuje východoevropské dokumentární profesionály a jejich filmy.
VÝCHODOEVROPSKÝ STÁNEK NA SUNNY SIDE OF THE DOC

Letos poprvé dostává dokumentární film z oblasti střední a východní Evropy na jednom z nejvýznamnějších světových dokumentárních trhů svůj oficiální prostor.VÝCHODOEVROPSKÝ STÁNEK
Díky dohodě, která proběhla mezi IDF trhem East Silver a francouzským Sunny Side of the Doc, bylo letos poprvé východoevropským producentům a režisérům poskytnuto zdarma oficiální místo (tzv. stánek) na nejdůležitějším dokumentárním trhu v Evropě. Tento stánek umožnil sjednotit a zviditelnit zúčastněné východoevropské projekty a hotové filmy a poskytl jejich autorům potřebné zázemí k prezentaci filmů a k samotným jednáním s evropskými producenty, dramaturgy, akvizitory a distributory.
Kromě poskytnutí stánku zdarma vyšel trh Sunny Side východoevropským producentům vstříc navíc 50% slevou akreditace. Cena se tak z obecných a pro běžného východoevropského producenta nedostupných 538,20 € snížila na 269,10 €. Zaplacení tohoto poplatku umožnilo jednomu člověku osobně se trhu zúčastnit a začlenit dva připravované projekty do katalogu projektů nebo dva hotové filmy v digitálním formátu do místní videotéky; případně jeden projekt a jeden hotový film. Východoevropského stánku se zúčastnili následující producenti a režiséři: Svetoslav Draganov - Cineaste Maudit, Tomasz Wiszniewski - Periskope, Tomáš Kudrna - Armada Films, Alexander Donev - FX CAMERA, Drazen Stader - Staderzen, Miroslaw Dembinski - Studio Everest, Martin Vadas, Ivan Biel a Vardan Hovhannisyan - Barsmedia.


INDIVIDUÁLNÍ KONZULTACE
Dalšími z výhod, které letos přinesla účast na východoevropském stánku, byly individuální konzultace zúčastněných východoevropských producentů, které jim IDF a trh East Silver domluvili s předními zahraničními experty.
Tyto konzultace by producentům měly pomoci zorientovat se na trhu a zkontaktovat ty správné buyery, distributory, kteří by o projekt mohli mít zájem. Řada mezinárodních expertů souhlasila s tím, že si na konzultace vyhradí čas během prvního dne trhu (27. června), mimo jiné: Simone Baumann/producentka L.E. Vision, Thomas Kufus/producent Zero West GmbH, Claas Danielsen/ ředitel Mezinárodního festivalu dokumentárních a animovaných filmů v Lipsku a bývalý ředitel organizace Discovery Campus, Stephanie von Lukowicz/ Mercadoc, Jane Balfour/ Jane Balfour Services LTD.


5 VÝCHODOEVROPSKÝCH DOKUMENTŮ VE VIDEOTÉCE SUNNY SIDE OF THE DOC
Dalším bodem dohody Sunny Side a IDF + East Silveru bylo začlenění dalších 5 vybraných východoevropských dokumentů do hlavní videotéky tohoto trhu, a to zcela zdarma. Kromě filmů a projektů, které do místní videotéky mohli za snížený poplatek umístit východoevropští producenti, se tak na trh podařilo přivést Vierku Miroslava Janka, Soukromé století Jana Šikla, 89 milimetrů Heinzela Sebastiana, My zděs Jaroslava Vojtka a Totally Personal Nezdada Begovice. Více informací o filmech najdete na konci tohoto článku.


PŘEDNÁŠKA O VÝCHODOEVROPSKÉ DOKUMENTÁRNÍ TVORBĚ
Vedle poskytnutí zázemí a zvýhodněných podmínek pro zúčastněné producenty se IDF a East Silver zaměřili také na rozšíření povědomí o východoevropském dokumentárním filmu a podmínkách jeho vzniku. Ivana Miloševičová na veřejné přednášce konané v rámci oficiálního programu Sunny Side shrnula současnou "dokumentární situaci" zemí postkomunistického regionu a pak spolu s moderátorkou a ředitelkou EDN, Leenou Pasanen, uvedla zástupkyně Estonského filmového fondu a Lotyšského filmové centra, které představily podmínky tvorby ve svých zemích.
Tato souhrnná přednáška byla pro řadu zahraničních dokumentárních profesionálů prvním komplexním zdrojem informací o dokumentárním filmu ve východní Evropě.


SLIVOVICOVÁ PÁRTY
Odlehčenějším nicméně neméně důležitým bodem aktivit východoevropského stánku byla tzv Slivovicová párty, která se na místě operativně propojila s koktejlem sousedního Baltického stánku a vyústila v příjemné setkání několika desítek akreditovaných dokumentárních profesionálů, které muselo být vzhledem k nebývalému a neutuchajícímu zájmu návštěvníků a následné neprůchodnosti okolního prostoru uměle ukončeno pořadateli Sunny Side.


Východoevropský stánek měl zúčastněným producentům a režisérům poskytnout zázemí, zastřešit a zviditelnit jejich tvorbu a za zvýhodněných podmínek je seznámit s fungováním odlišného prostředí produkce, ko-produkce a distribuce dokumentů, než jim poskytuje vlastní země. Budoucnost jednotlivých projektů a filmů, které se pod Východoevropským stánkem ve Francii představily, ale nakonec závisí pouze na práci jednotlivých producentů na místě. S konkrétními výsledky, které dostanou pevnější obrysy v příštích několika týdnech, vás rádi seznámíme.
KONTAKT:
Ivana Milosevicova (ivana@docuinter.net) and Hana Rezková ( hanka@docuinter.net )