Obsah DOKwebu
www.DOKweb.net je portál zaměřený na východoevropský dokumentární film. Nabízí denně aktualizovaný informační servis o vznikajících a dokončených filmech, rozhovory s tvůrci i se zástupci dalších dokumentárních profesionálů nebo analýzy situace dokumentární podpory v různých zemích regionu, měnících se způsobů produkce, distribuce a obecně podpory a financování dokumentárního filmu. Jeho součástí jsou i rozsáhlé databáze východoevropských filmů, institucí, produkčních společností, fondů, festivalů, nebo trailerů a video reportáží. www.DOKweb.net je hlavním online projektem IDF, poskytuje veškeré informace o aktivitách organizace, které zároveň propojuje s obecným informačním servisem.
Aktivity Institutu dokumentárního filmu

INSTITUT DOKUMENTÁRNÍHO FILMU (IDF) od svého založení v roce 2001 podporuje východoevropský a středoevropský autorský dokumentární film a jeho prosazení na mezinárodní úrovni. Obracíme se na režiséry a nezávislé producenty, kterým pomáháme při vývoji, produkci, propagaci a distribuci jejich dokumentární tvorby.

Soustavně spolupracujme s předními mezinárodními festivaly, TV stanicemi, distributory, sales agenty, trhy, filmovými institucemi, MEDIA Desky, vzdělávacími programy, filmovými centry i filmovými weby, pro něž jsme branou do východoevropského dokumentu a jedinečným zdrojem dokumentárních projektů a filmů ze střední a východní Evropy.

Velká část našich aktivit je zaměřena na podporu české autorské tvorby ve všech fázích jejího vývoje.

Alexander Kluge in Prag

Ve dnech 17. - 19. května pořádají Katedra teorie a dějin umění a DigiLab AVU přehlídku filmů významného německého spisovatele, režiséra a producenta Alexandera Klugeho, které budou v Česku uvedeny vůbec poprvé. Projekce jsou otevřeny pro širokou veřejnost, vstup zdarma.

 

Alexander Kluge in Prag
17. - 19. května
Aula Akademie výtvarných umění


Vstup na projekce je zdarma, filmy budou promítány s anglickými a českými titulky. Účast potvrďte online registrací na stránkách akce, kde najdete i více informací o Klugeho díle.


- z tiskové zprávy - V roce 1966 natočil Alexander Kluge první celovečerní film Rozloučení se včerejškem (Abschied von gestern, [foto]), který byl v Benátkách oceněn Stříbrným lvem. Tehdy se zrodil Nový německý film. Postupně získávají uznání filmy dalších filmových tvůrců tohoto proudu: Rainera Wernera Fassbindera, Wima Wenderse a Wernera Herzoga. Jejich díla z německé kinematografie vytvořila mezinárodní značku. Kluge je z nich však nejradikálnější. „Jeden zážitek jeden film, jeden vjem jeden film, tomu se říká krystalizovaný okamžik, a to je vzorec filmu“, definuje Kluge funkci filmového média v dokumentu Andrease Ammera.

Autor je přesvědčen, že kinematografie se od svého počátku odvíjela špatným směrem. Tvrdí, že narativní film potlačuje v divákovi prostor pro jeho vlastní fantazii. Naopak jeho fragmentálnější díla, která jsou postavena na jedné události, zážitku nebo vjemu podněcují u publikca volnou asociaci.

Klugeho metoda filmových esejí je paralelou k neomarxistické Frankfurtské škole, která se od 50. let zabývala širším výzkumem moderních společenských jevů. Tam se i na konci padesátých let Kluge osobně setkal s filozofem a hudebním teoretikem Theodorem W. Adornem. Klugeho dílo je kulturním výzkumem. Hledá klíčové body, od kterých pomocí dialogu epicky rozvíjí teoretické rámce bádané problematiky.

Kluge zkoumá možnosti myšlení společnosti v alternativách. Ptá se po variantách dějin. „Objevuje oblast, kde se střetávají životní příběhy, denní procesy, každodenní přání a celkově životní projekty“, přibližuje svého přítele filozof Jürgen Habermas v dokumentu Angeliky Wittlich. Tento prostor je tak vnějším a maximálním popisem.

Forma skladby filmu a literatury je si sobě velice blízka. „Neštěstí samo zamlžuje schopnost pravdivého vidění“, se dočteme v poznámkách na závěr Zkázy šesté armády, 1964 (Schlachtbeschreibung). Autorův rozbor stalingradského kotle je obdobný jako jeho hledání uzlových bodů finanční krize v zatím posledním projektu Plody důvěry, 2009 (Früchte des Vertrauens). V obou případech prolíná hrané úseky s dokumentárními zdroji, citáty, soukromými dotazy, poznatky z archivů a autorskou fikcí.

V šesti blocích budou představeny celovečerní filmy: V krajní nouzi, nebezpečí střední cesta smrt zlořečí (In Gefahr und größter Not bringt der Mittelweg den Tod), Síla citů (Die Macht der Gefühle) a Různé zprávy (Vermischte Nachrichten); dále budou uvedeny vybrané kapitoly ze dvou monumentálních projektů: Zprávy z ideologické antiky: Marx, Ejzenštejn a Kapitál (Nachrichten aus der ideologischen Antike. Marx – Eisenstein – Das Kapital), Plody důvěry (Früchte des Vertrauens) a pásmo krátkých filmů. Soubor projekcí je sestaven z filmů, které k našemu současnému komplikovanému světu promlouvají více než nikdy před tím.


PROGRAM

17/05/2012
18:00 Krátké filmy
20:00 V krajní nouzi, nebezpečí střední cesta smrt zlořečí (In Gefahr und größter Not bringt der Mittelweg den Tod)

18/05/2012
18:00 Síla citů (Die Macht der Gefühle)
20:00 Zprávy z ideologické antiky: Marx, Ejzenštejn a Kapitál (Nachrichten aus der ideologischen Antike. Marx – Eisenstein – Das Kapital)

19/05/2012
18:00 Různé zprávy (Vermischte Nachrichten)
20:00 Plody důvěry (Früchte des Vertrauens)


Vstup na projekce je zdarma, filmy budou promítány s anglickými a českými titulky. Účast potvrďte online registrací na stránkách akce, kde najdete i více informací o Klugeho díle.


Dramaturgem přehlídky Alexander Kluge in Prag je František Zachoval, zachoval(at)avu.cz. PR zajišťuje Blanka Čermáková, blanka.cermakova(at)avu.cz, +420 739 51 77 58, +420 220 408 224. 

Institut dokumentárního filmu je mediálním partnerem akce.