Obsah DOKwebu
www.DOKweb.net je portál zaměřený na východoevropský dokumentární film. Nabízí denně aktualizovaný informační servis o vznikajících a dokončených filmech, rozhovory s tvůrci i se zástupci dalších dokumentárních profesionálů nebo analýzy situace dokumentární podpory v různých zemích regionu, měnících se způsobů produkce, distribuce a obecně podpory a financování dokumentárního filmu. Jeho součástí jsou i rozsáhlé databáze východoevropských filmů, institucí, produkčních společností, fondů, festivalů, nebo trailerů a video reportáží. www.DOKweb.net je hlavním online projektem IDF, poskytuje veškeré informace o aktivitách organizace, které zároveň propojuje s obecným informačním servisem.
Aktivity Institutu dokumentárního filmu

INSTITUT DOKUMENTÁRNÍHO FILMU (IDF) od svého založení v roce 2001 podporuje východoevropský a středoevropský autorský dokumentární film a jeho prosazení na mezinárodní úrovni. Obracíme se na režiséry a nezávislé producenty, kterým pomáháme při vývoji, produkci, propagaci a distribuci jejich dokumentární tvorby.

Soustavně spolupracujme s předními mezinárodními festivaly, TV stanicemi, distributory, sales agenty, trhy, filmovými institucemi, MEDIA Desky, vzdělávacími programy, filmovými centry i filmovými weby, pro něž jsme branou do východoevropského dokumentu a jedinečným zdrojem dokumentárních projektů a filmů ze střední a východní Evropy.

Velká část našich aktivit je zaměřena na podporu české autorské tvorby ve všech fázích jejího vývoje.

ČT2: NIČEHO NELITUJI / MYSLÍM, TEDY SLAM

V pátek 27. února po půlnoci ČT2 uvede celovečerní dokument Theodory Remundové Ničeho nelituji, který v roce 2004 získal Zvláštní cenu poroty na MFF Karlovy Vary. V sobotu večer stejný program odvysílá dokument Zuzany Piussi Myslím, tedy slam o české podobě slam poetry.

 

 

 

 

ČT2: úterý 24.února 2009, 20:00
ČT2: pátek 27. února 2009, 04:05

TA NAŠE POVAHA ČESKÁ
Sklo aneb střepy
ČR 2009, 24 min

Proč vyhasínají sklářské pece a slavná tradice zaniká? Připravili M. Hýža a L. Klega. Obchodní značka českého skla byla ve světě vždy vysoce ceněná. Když jste se zeptali cizince, co ví o Československu, později o České republice, odpověděl zpravidla czech beer nebo Bohemia glass, maximálně ještě dodal Václav Havel nebo Jaromír Jágr. A dnes? Většina velkých a tradičních skláren je zavřená, v lepším případě vyrábí pouze částečně. Navíc vzhledem k současné světové hospodářské krizi dojde velmi pravděpodobně ještě k dalšímu útlumu. Například olovnaté sklo je tradičním českým exportním artiklem, jehož výrobou se v Česku zabývala řada firem. V posledních letech však většina z nich zkrachovala. Nyní nejspíš končí výroba i ve sklárnách Sklo Bohemia ve Světlé na Sázavou a Sklárny Bohemia v Poděbradech, které byly největšími výrobci tohoto pilíře českého sklářství.

 

 

 

ČT2: středa 25. února 2009, 20:00
ČT2: pátek 27. února 2009, 10:30

VSTANOU NOVÍ ÚŘEDNÍCI
ČR 2008, 25 min

Režie:
Ivan Stehlík

Dokumentární film Ivana Stehlíka Vstanou noví úředníci upozorňuje na skutečnost, že vzdor tomu, že obyvatel v České republice údajně ubývá, úředníků paradoxně přibývá. Úředník je pojem, provázející lidstvo od vzniku organizovaného společenství. Přitom žádné školní dítě, žádný student, neodpoví na otázku, čím chce být, že by chtěl být úředníkem. A přesto je toto povolání jedním z nejrozšířenějších u nás. Vláda Mirka Topolánka se ve svém vládním prohlášení zavázala, že počet úředníků nejen že neporoste, ale že státní administrativa, (a tedy počet státních úředníků), se bude snižovat. Tento závazek vyjádřila v čase i v procentech. Mělo by tedy jít o reorganizaci ve všech rezortech. Lze jen pochybovat. Koneckonců to byla ODS, která před lety iniciovala vznik "Úřadu na potírání byrokracie", v jehož čele stál profesionální úředník Igor Němec. Už tenkrát bylo zřejmé, že politici Murphyho a Parkinsonovy zákony znají, neboť už jednou bylo těmito klasiky řečeno, že "Byrokracii lze potřít jedině byrokracií." Důležitou součástí dokumentu jsou výpovědi zainteresovaných úředníků i laických osob, které se s fenoménem "úředník" vypořádávají po svém. 

 

 

 

ČT2: čtvrtek 26. února 2009 (po půlnoci), 03:55

Průřez současnou filmovou tvorbou z dílen studentů FAMU

03:55 Hormonální akvárium
04:15 Ivan Martin Jirous čte dopis od Dáši Vokaté
04:25 Prodavačka
04:30 Co je to...moderní u mění
04:40 Láska

 

 

 

 


ČT2: pátek 27. února 2009 (po půlnoci), 01:25

NIČEHO NELITUJI
ČR 2003, 82 min

Režie:
Theodora Remundová

Filmový dokument zachycující rodinný život v Čechách a na Moravě na počátku 21. století, složený ze dvou částí: Standard a Ničeho nelituji.
Standard
Pod zdánlivě klidným povrchem rodiny, kterou tvoří babička, rozvedená dcera a vdávající se vnučka, jsou za léta nashromážděné křivdy. Režisérka Theodora Remundová, která si získala důvěru těchto žen, se stala svědkyní období, v němž skryté vášně propukly a narušily předstíraný rodinný klid.
Ničeho nelituji
V dokumentárním filmu se režisérka zabývá životem venkovské ženy, která se vždy dokázala vyrovnávat se svým nepříznivým osudem, ať už to bylo nešťastné manželství nebo tělesné postižení. Snímek je sondou do rodiny, v níž každý její člen (matka, 2 synové a jejich ženy) si vytváří své životní hodnoty v závislosti na proměnách společnosti.

 

 

 

ČT2: sobota 28. února 2009, 22:35
ČT2: neděle 1. března 2009, 08:45

MYSLÍM, TEDY SLAM
ČR 2008, 51 min

Režie: Zuzana Piussi

Slam poetry je netradiční formou přednesu - zejména poezie - s postupy divadla a performance a v Chicagu ji zhruba před 30 lety založil americký zedník Marc Smith. Slam (anglicky bouchnout, prásknout) z Ameriky doputoval do Evropy a před sedmi lety také do České republiky. Tehdy se v rámci olomouckého literárního festivalu Poezie bez hranic uskutečnil první český ročník a to díky spisovateli a slamerovi Jaromíru Konečnému (mnohonásobný vítěz německých slam poetry), nakladateli a literárnímu teoretikovi Miroslavu Balaštíkovi a spisovateli a nakladateli Martinovi Reinerovi.

Film významné slovenské dokumentaristky Zuzany Piussi (spoluautorkou scénáře je Lenka Zogatová) nás provází regionálními koly až k brněnskému finále, které se odehrálo v listopadu roku 2008. V situační reflexi tohoto stále se rozšiřujícího umělecky-sociálního fenoménu nám filmový štáb představuje slam na jevišti i v prostorech nádraží, pasáží či třeba ulice. Ve filmu slamují, či se nad slamem zamýšlejí, například Jaromír Konečný, Petr Váša, Vratislav Brabenec, Martin Reiner, bývalí vítězové Bohdan Bláhovec a Jakub Foll či vítěz loňského ročníku Jan Jílek.