Obsah DOKwebu
www.DOKweb.net je portál zaměřený na východoevropský dokumentární film. Nabízí denně aktualizovaný informační servis o vznikajících a dokončených filmech, rozhovory s tvůrci i se zástupci dalších dokumentárních profesionálů nebo analýzy situace dokumentární podpory v různých zemích regionu, měnících se způsobů produkce, distribuce a obecně podpory a financování dokumentárního filmu. Jeho součástí jsou i rozsáhlé databáze východoevropských filmů, institucí, produkčních společností, fondů, festivalů, nebo trailerů a video reportáží. www.DOKweb.net je hlavním online projektem IDF, poskytuje veškeré informace o aktivitách organizace, které zároveň propojuje s obecným informačním servisem.
Aktivity Institutu dokumentárního filmu

INSTITUT DOKUMENTÁRNÍHO FILMU (IDF) od svého založení v roce 2001 podporuje východoevropský a středoevropský autorský dokumentární film a jeho prosazení na mezinárodní úrovni. Obracíme se na režiséry a nezávislé producenty, kterým pomáháme při vývoji, produkci, propagaci a distribuci jejich dokumentární tvorby.

Soustavně spolupracujme s předními mezinárodními festivaly, TV stanicemi, distributory, sales agenty, trhy, filmovými institucemi, MEDIA Desky, vzdělávacími programy, filmovými centry i filmovými weby, pro něž jsme branou do východoevropského dokumentu a jedinečným zdrojem dokumentárních projektů a filmů ze střední a východní Evropy.

Velká část našich aktivit je zaměřena na podporu české autorské tvorby ve všech fázích jejího vývoje.

Filmová podpora na nových formulářích

Státní fond České republiky pro podporu a rozvoj české kinematografie zveřejnil nové formuláře pro žádosti o podporu. Nově zavedené formuláře obsahují povinné přílohy žádostí, které jsou rozdílné pro jednotlivé okruhy (tvorba, výroba a distribuce).

 


Státní fond České republiky pro podporu a rozvoj české kinematografie zveřejnil nové formuláře pro žádosti o podporu.

Nové formuláře pro okruhy tvorba, výroba a distribuce, které na svém pravidelném zasedání schválila Rada Státního fondu České republiky pro podporu a rozvoj české kinematografie jsou k dispozici na stránkách Ministerstva kultury. Rada se současně rozhodla, že po přechodné období 3 měsíců budou akceptovány žádosti i na původních formulářích s tím, že žadatelé budou vyzváni k jejich opravě a k dodání chybějících příloh. Po tomto období už bude Rada projednávat pouze žádosti na formulářích nových.

Nově zavedené formuláře obsahují povinné přílohy žádostí, které jsou rozdílné pro jednotlivé okruhy, a to podle povahy dané žádosti. Detailní rozpis příloh je nedílnou součástí nových formulářů žádostí. „Právě podrobné informace, která máme šanci takto získávat od všech žadatelů o podporu ze Státního fondu a současně připravované elektronické podávání žádostí jsou důvody, které nás vedly k tomuto kroku,“ komentuje zavedení nových formulářů Přemysl Šoba, předseda Rady Státního fondu České republiky pro podporu a rozvoj české kinematografie. Současně s touto změnou došlo i k úpravě dokumentu „Postup při podávání žádosti o podporu“, který je rovněž k dispozici na webových stránkách Ministerstva kultury.

Rada Fondu se shodla na tom, že zásadní okolností při jejím rozhodování bude, samozřejmě mimo další kritéria, datum podání žádosti projektu, a to dle následujících podmínek:

  • žádost na tvorbu byla podána před započetím natáčení
  • žádost na výrobu byla podána před prvním veřejným promítáním filmu
  • žádost na distribuci byla podána před premiérou filmu
  • žádost na festival byla podána před zahájením festivalu
  • žádost na technický rozvoj a modernizace byla podána před uvedením do provozu (převzetím předávacího protokolu)

Na prvním řádném zasedání Rady, které se bude konat 20. ledna 2011 se Rada bude věnovat žádostem v rámci jedné z tematických uzávěrek − podpoře filmových festivalů a přehlídek. Přesto, že se Rada rozhodla vyhlásit tuto tematickou uzávěrku, opakuje to, co již deklarovala dříve, a to že festivaly nebudou nadále prioritou podpory Rady a jejich podpora bude až do vyřešení problému financování Fondu kinematografie nižší, než tomu bylo doposud.

Snížení plánovaných příjmů Fondu oproti předcházejícím letům je způsobeno očekávanými změnami ve vysílání reklamy v České televizi. Výnosy z reklamy v České televizi přinášejí do Fondu 12,5 milionů korun měsíčně. K 11. listopadu 2011 dojde k ukončení digitalizace v ČR, na který je navázána povinnost ČT odvádět část příjmů z reklamy vůči Fondu a Fond tak ztratí hlavní finanční zdroj. Pokud se tedy nezmění  stávající legislativa, je možné pro příští rok od České televize předpokládat příjem zhruba ve výši 130 milionů korun oproti 150 milionům korun, které získával v předchozích letech. V roce 2012 pak nebude Fond od České televize získávat žádné prostředky.

 

Více informací najdete stránkách Ministerstva kultury.