Obsah DOKwebu
www.DOKweb.net je portál zaměřený na východoevropský dokumentární film. Nabízí denně aktualizovaný informační servis o vznikajících a dokončených filmech, rozhovory s tvůrci i se zástupci dalších dokumentárních profesionálů nebo analýzy situace dokumentární podpory v různých zemích regionu, měnících se způsobů produkce, distribuce a obecně podpory a financování dokumentárního filmu. Jeho součástí jsou i rozsáhlé databáze východoevropských filmů, institucí, produkčních společností, fondů, festivalů, nebo trailerů a video reportáží. www.DOKweb.net je hlavním online projektem IDF, poskytuje veškeré informace o aktivitách organizace, které zároveň propojuje s obecným informačním servisem.
Aktivity Institutu dokumentárního filmu

INSTITUT DOKUMENTÁRNÍHO FILMU (IDF) od svého založení v roce 2001 podporuje východoevropský a středoevropský autorský dokumentární film a jeho prosazení na mezinárodní úrovni. Obracíme se na režiséry a nezávislé producenty, kterým pomáháme při vývoji, produkci, propagaci a distribuci jejich dokumentární tvorby.

Soustavně spolupracujme s předními mezinárodními festivaly, TV stanicemi, distributory, sales agenty, trhy, filmovými institucemi, MEDIA Desky, vzdělávacími programy, filmovými centry i filmovými weby, pro něž jsme branou do východoevropského dokumentu a jedinečným zdrojem dokumentárních projektů a filmů ze střední a východní Evropy.

Velká část našich aktivit je zaměřena na podporu české autorské tvorby ve všech fázích jejího vývoje.

Fond Jana Vrijmana hledá nové projekty

Fond Jana Vrijmana, který spravuje nizozemský festival IDFA, přijímá žádosti na finanční podporu dokumentárních projektů a akcí z rozvojových zemí. Uzávěrka přihlášek: 15. května 2011.

Fond Jana Vrijmana
Fond uděluje podporu dvakrát do roka, uzávěrky v roce 2011:
15. ledna / 15. května

Fond Jana Vrijmana poskytuje finanční podporu autorským dokumentárním filmům a dokumentárním akcím z rozvojových zemích. Při výběru projektů je jedním z hlavních kritérií zajistit, aby min. 18% projektů bylo ze zemí ve dvou levých sloupcích seznamu DAC. Při výběru projektů fond neuplatňuje žádná striktně stanovená kritéria, nýbrž posuzuje specifické vlastnosti každého projektu. Žadatelé však musí počítat s tím, že kvůli současné rozpočtové situaci fond nemůže podpořit více než 8% žádostí.

Fond poskytuje granty do výše až 5000 eur pro psaní scénáře a vývoj projektu, 17.500 eur v kategorii produkce a postprodukce, 15.000 eur pro další aktivity (distribuce, dokumentární festivaly, dokumentární workshopy).

Nová pravidla
Uzávěrka druhého a posledního grantového řízení v tomto roce je 15. května 2011. Od roku 2011 se také změnila pravidla a podmínky pro udílení finanční podpory. Najdete je spolu s formulářem žádosti, projektovým formulářem a přehledem často kladených otázek na stránkách JVF. Každá kategorie má vlastní pravidla a žádost. Žádost můžete vyplnit online, projektový formulář posílejte v příloze na emailovou adresu janvrijmanfund(at)idfa.nl.

Přihlaste se s účtem MyIDFA
K přihlášení projektu o podporu z Fondu Jana Vrijmana je nutné mít účet MyIDFA, který si můžete založit na stránkách IDFA. Prostřednictvím účtu můžete zaslat přihlášky do Fondu Jana Vrijmana a také na festival IDFA, trh Docs for Sale a koprodukční trh the FORUM.

Více informací: Melanie de Vocht, janvrijmanfund(at)idfa.nl.

Fond Jana Vrijmana
Jan Vrijman Fund, který spravuje IDFA, podporuje filmové tvůrce a festivaly v rozvojových regionech světa. Cílem fondu je podněcovat místní filmovou kulturu a učinit z autorského dokumentu opravdu globální filmové umění. Od roku 1998 fond podpořil přes 250 dokumentárních projektů a více než 50 dokumentárních festivalů a workshopů.

Kontakt:
Jan Vrijman Fund
Frederiksplein 52
1017 XN Amsterdam
The Netherlands
T: +31 206 273 329
F: +31 206 385 388 
janvrijmanfund(at)idfa.nl