Obsah DOKwebu
www.DOKweb.net je portál zaměřený na východoevropský dokumentární film. Nabízí denně aktualizovaný informační servis o vznikajících a dokončených filmech, rozhovory s tvůrci i se zástupci dalších dokumentárních profesionálů nebo analýzy situace dokumentární podpory v různých zemích regionu, měnících se způsobů produkce, distribuce a obecně podpory a financování dokumentárního filmu. Jeho součástí jsou i rozsáhlé databáze východoevropských filmů, institucí, produkčních společností, fondů, festivalů, nebo trailerů a video reportáží. www.DOKweb.net je hlavním online projektem IDF, poskytuje veškeré informace o aktivitách organizace, které zároveň propojuje s obecným informačním servisem.
Aktivity Institutu dokumentárního filmu
Občanské sdružení INSTITUT DOKUMENTÁRNÍHO FILMU (IDF) již od roku 2001 podporuje východoevropský autorský dokumentární film a jeho prosazení na evropské úrovni. Obracíme se na východoevropské režiséry a nezávislé producenty, kterým pomáháme při vývoji, produkci, propagaci a distribuci jejich dokumentární tvorby. Nabízíme jim komplexní řetězec podpory, který cílí na jednotlivé filmaře (konzultace s vybranými experty), skupiny vybraných profesionálů s projekty či filmy (Ex Oriente Film, East European Forum, East Silver, Doc Launch atd.), domácí i mezinárodní dokumentární komunitu (East Doc Platform) i veřejnost (portál www.DOKweb.net). Spolupracujme s předními festivaly, TV stanicemi, distributory, sales agenty, trhy nebo vzdělávacími programy, pro něž jsme BRANOU DO VÝCHODOEVROPSKÉHO DOKUMENTU.

Good Pitch Europe 2012 podpoří sociální dokumenty

Filmaři z celé Evropy mohou do 1. února 2012 přihlásit své sociální dokumentární projekty na Good Pitch Europe, jednodenní akci s prezentacemi a schůzkami, kterou 25. června 2012 v Londýně pořádá Channel 4 BRITDOC Foundation. Účastníci zde představí své projekty a související sociální kampaně pozvaným nadacím, TV stanicím, fondům, nevládním organizacím i dalším financovatelům a mecenášům.

 

The Good Pitch Europe 2012
Uzávěrka přihlášek: 1. února 2012
Datum konání: 25. června 2012, Londýn

Nadace Channel 4 BRITDOC Foundation nyní přijímá přihlášky od mezinárodních filmařů s filmovými projekty, které se zabývají sociálními a environmentálními tématy. Good Pitch je jednodenní akce, na níž se setkávají vybrané nadace, nevládní organizace, financovatelé sociálních projektů, vysílatelé a další profesionálové z mediální oblasti, kteří se společně snaží zvýšit dopad dokumentů se sociální a ekologickou tématikou a souvisejících sociálních kampaní.

Filmaři, kteří se akce zúčastní, představí své dokumentární projekty a související sociální kampaně, aby využili zájmu o daný film a téma a maximálně tak zvýšili a rozšířili jejich dopad a dosah.

Good Pitch Europe je určen pro evropské tvůrce a jejich dokumentární projekty které pojednávají o významném globálním či lokálním tématu a pomáhají divákům lépe porozumět okolnímu světu. Good Pitch pomáhá projektům, na jejichž podpoře se mohou podílet komerční i neziskové organizace. Každý projekt musí doplňovat také relevantní sociální kampaň, která má film podpořit reálnými výsledky. Kampaň může mít řadu podob - může jít o propagaci veřejné aktivity, změny zobrazovaného problému na politické úrovni či originální a zajímavé uchopení tématu.

Projekty mohou být v libovolné fázi dokončení, nejlépe však ve fázi hrubého střihu. Výzva je určena pro projekty, které hledají finance k dokončení filmu nebo k podpoře sociální kampaně. Zájemci musí coby součást přihlášky nahrát trailer projektu a 2minutové video s osobní motivací, očekávanými cíli a výsledky připravovaného filmu.

Vybraní účastníci se musí zúčastnit povinného workshopu o přípravě sociálních kampaní, který proběhne 9. - 11. března 2012 v Londýně, dále druhé části workshopu, prezentací a individuálních schůzek, které se konají 22. - 26. června 2012. Přihlášení a účast jsou bezplatné. Výsledkem akce je finanční podpora pro dokončení projektu, marketingová podpora a prodej televizních práv.

Good Pitch Europe přihlášky přijímá do středy 1. února 2012, 16:00 GMT.


Více informací a přihlášku najdete zde.