Obsah DOKwebu
www.DOKweb.net je portál zaměřený na východoevropský dokumentární film. Nabízí denně aktualizovaný informační servis o vznikajících a dokončených filmech, rozhovory s tvůrci i se zástupci dalších dokumentárních profesionálů nebo analýzy situace dokumentární podpory v různých zemích regionu, měnících se způsobů produkce, distribuce a obecně podpory a financování dokumentárního filmu. Jeho součástí jsou i rozsáhlé databáze východoevropských filmů, institucí, produkčních společností, fondů, festivalů, nebo trailerů a video reportáží. www.DOKweb.net je hlavním online projektem IDF, poskytuje veškeré informace o aktivitách organizace, které zároveň propojuje s obecným informačním servisem.
Aktivity Institutu dokumentárního filmu

INSTITUT DOKUMENTÁRNÍHO FILMU (IDF) od svého založení v roce 2001 podporuje východoevropský a středoevropský autorský dokumentární film a jeho prosazení na mezinárodní úrovni. Obracíme se na režiséry a nezávislé producenty, kterým pomáháme při vývoji, produkci, propagaci a distribuci jejich dokumentární tvorby.

Soustavně spolupracujme s předními mezinárodními festivaly, TV stanicemi, distributory, sales agenty, trhy, filmovými institucemi, MEDIA Desky, vzdělávacími programy, filmovými centry i filmovými weby, pro něž jsme branou do východoevropského dokumentu a jedinečným zdrojem dokumentárních projektů a filmů ze střední a východní Evropy.

Velká část našich aktivit je zaměřena na podporu české autorské tvorby ve všech fázích jejího vývoje.

INFORMACE DO FILMOVÉ ROČENKY 2006

Do 13. prosince je možné bezplatně poskytnout informace o letos dokončeném filmu redakci filmové ročenky, která každý rok podává zprávu o stavu české kinematografie v daném roce, obsahuje základní přehled o výrobě, distribuci a vývozu filmů, seznamy jejich ocenění a každoročně aktualizovaný adresář právních subjektů z oblasti audiovize. Součástí ročenky jsou i stručné přehledy vydávaných publikací a periodik i nejdůležitějších českých filmových festivalů a kalendář významných událostí české kinematografie uvedeného bilancovaného roku. Publikaci doplňují rejstříky osobností, názvů filmů a společností.

 

Z dopisu ředitele NFA:

Vážená paní, vážený pane,
dovolte, abychom Vás informovali o přípravě patnáctého svazku ediční řady filmových ročenek, které vydává Národní filmový archiv od roku 1992.
Tato dvojjazyčná (česko-anglická) publikace, která jako jediná v ČR systematicky a souhrnně informuje o stavu české kinematografie v daném roce, obsahuje základní přehled o výrobě, distribuci a vývozu filmů, seznamy jejich ocenění a každoročně aktualizovaný adresář právních subjektů z oblasti audiovize. Součástí ročenky jsou i stručné přehledy vydávaných publikací a periodik i nejdůležitějších českých filmových festivalů a kalendář významných událostí české kinematografie uvedeného bilancovaného roku. Publikaci doplňují rejstříky osobností, názvů filmů a společností.
V současné době redakce shromažďuje data o naší kinematografii za rok 2006, a proto se na Vás obracíme se žádostí o poskytnutí informací o činnosti Vaší firmy a o vyrobených filmech v uvedeném roce. Formuláře pro filmy a společnosti laskavě vyplňte a můžete je zaslat poštou na níže uvedenou adresu nebo je naleznete na webové prezentaci Národního filmového archivu (www.nfa.cz) pod heslem Filmová ročenka. Vybrat si můžete z několika druhů formulářů (WWW formulář, MS Word formulář a Adobe Acrobat formulář) a vyplněné je odeslat on-line či zaslat e-mailovou poštou.

Vyplněné dotazníky laskavě vraťte do 13. 12. 2006 na e-mail: rocenka@nfa.cz nebo na adresu:
Národní filmový archiv – redakce Filmové ročenky, Bartolomějská 11, 110 00 Praha 1.S případnými dotazy se, prosím, obraťte na pracovnice redakce Filmové ročenky, jmenovitě na vedoucí redaktorku Ivanu Tibitanzlovou, Mgr. Evu Kučerovou nebo Evu Bainovou na telefonním čísle 224 237 164, 226 211 864 l. 27, 28.
Záměrem Národního filmového archivu je vydání ročenky v polovině roku 2007. Informace, které o Vaší organizaci a činnosti poskytnete, zveřejňuje Národní filmový archiv ve Filmové ročence bezplatně.
Současně si Vás dovolujeme upozornit na povinnost uloženou výrobcům českých audiovizuálních děl (paragraf 7 Zákona č. 273 ze dne 15. října 1993 o některých podmínkách výroby, šíření a archivování audiovizuálních děl, o změně a doplnění některých zákonů a některých dalších předpisů) nabídnout Národnímu filmovému archivu ke koupi dvě nové nepoškozené kopie českého audiovizuálního díla, a to do 60 dnů od jeho prvního uvedení na veřejnosti. Cena se sjednává podle cenových předpisů.


Národní filmový archiv by si velmi vážil, kdybyste do jeho péče svěřili za stejných podmínek i filmy, které byly vyrobeny v letech 1991 – 1993. Rovněž bychom si velmi vážili Vaší ochoty předat NFA k archivaci alespoň jednu sadu propagačních materiálů k Vámi vyrobeným filmům, především plakátů a fotosek.
Své nabídky audiovizuálních děl laskavě adresujte na Národní filmový archiv, Mgr. Brianu Čechovou, Malešická 12, 130 00 Praha 3, tel.: 271 770 509 l. 141, nebo na e-mailovou adresu: briana.cechova@nfa.cz.
Vážení přátelé, chceme Vás ujistit, že Národní filmový archiv si velmi cení Vaší práce a udělá vše pro to, aby výsledky Vaší činnosti uchoval pro budoucí pokolení českého národa.

Praha 22. 9. 2006
Vladimír Opěla
ředitel
Národního filmového archivu