Obsah DOKwebu
www.DOKweb.net je portál zaměřený na východoevropský dokumentární film. Nabízí denně aktualizovaný informační servis o vznikajících a dokončených filmech, rozhovory s tvůrci i se zástupci dalších dokumentárních profesionálů nebo analýzy situace dokumentární podpory v různých zemích regionu, měnících se způsobů produkce, distribuce a obecně podpory a financování dokumentárního filmu. Jeho součástí jsou i rozsáhlé databáze východoevropských filmů, institucí, produkčních společností, fondů, festivalů, nebo trailerů a video reportáží. www.DOKweb.net je hlavním online projektem IDF, poskytuje veškeré informace o aktivitách organizace, které zároveň propojuje s obecným informačním servisem.
Aktivity Institutu dokumentárního filmu

INSTITUT DOKUMENTÁRNÍHO FILMU (IDF) od svého založení v roce 2001 podporuje východoevropský a středoevropský autorský dokumentární film a jeho prosazení na mezinárodní úrovni. Obracíme se na režiséry a nezávislé producenty, kterým pomáháme při vývoji, produkci, propagaci a distribuci jejich dokumentární tvorby.

Soustavně spolupracujme s předními mezinárodními festivaly, TV stanicemi, distributory, sales agenty, trhy, filmovými institucemi, MEDIA Desky, vzdělávacími programy, filmovými centry i filmovými weby, pro něž jsme branou do východoevropského dokumentu a jedinečným zdrojem dokumentárních projektů a filmů ze střední a východní Evropy.

Velká část našich aktivit je zaměřena na podporu české autorské tvorby ve všech fázích jejího vývoje.

ITVS INTERNATIONAL A AUTORSKÁ VIZE - ROZHOVOR SE CYNTHIÍ KANE

Cynthia Kane, programová ředitelka ITVS International, byla mezi hosty letošního trhu East Silver a spolu s 20 dalšími televizními producenty a financovateli se zúčastnila East European Fora. ITVS International řídí fond, který financuje, propaguje a vysílá dokumenty mezinárodních nezávislých producentů. Fond stanice ITVS International, která je známá svým velkorysým přístupem k tvůrčí vizi autorů, od roku 2005 podpořil přes 60 dokumentárních filmů z více než 50 zemí.

 

Rozhovor se Cynthií Kane, ITVS International


East European Forum 2008 - 22. - 27. října 2008
Profily všech televizních producentů a financovatelů, kteří se EEF zúčastnili, najdete zde.

 

 

ITVS, PBS, Independent Lens. Jak byste popsala jednotlivé složky tohoto řetězce podpory dokumentárních filmů?

ITVS neboli Independent Television Service je organizace, která financuje dokumentární projekty. Formovala se na konci osmdesátých let, kdy neexistovalo dostatečné financování pro americké filmaře, nezávislé filmaře a zejména dokumentaristy. Filmaři z různých koutů USA vytvořili společnou iniciativu a v Kongresu požadovali podporu z veřejných zdrojů pro nezávislé producenty a filmové tvůrce. O několik let později vznikla CPB, Corporation for Public Broadcasting. CPB rozděluje finance na podporu nezávislých filmařů a jedním z příjemců těchto prostředků je i ITVS, která vznikla v roce 1991. Až do založení ITVS International před čtyřmi lety byla tato podpora určena téměř výhradně pro americké tvůrce a producenty.

Po svém dokončení všechny snímky putují do veřejné televize, PBS (Public Broadcasting Service), která má svůj vlastní vysílací systém, který spočívá ve spolupráci mezi 356 nezávislými stanicemi PBS v celých USA. Několik pravidelných cyklů v hlavním vysílacím čase přejímají všechny stanice PBS, např. Independent Lens, P.O.V., American Experience, Frontline a další, všechny partnerské televize také navíc mohou nakupovat vlastní pořady. 

Před čtyřmi lety ITVS založila mezinárodní fond, který ovšem není součástí CPB a nezískává peníze z tohoto zdroje. Naši iniciativu financují různé nadace, konkrétně William and Flora Hewlett Foundation, Ford Foundation a John D. and Catherine T. MacArthur Foundation. Výše financování se rok od roku liší. Mezinárodní fond nepodporuje americké projekty, zajímají nás opravdu mezinárodní náměty a pořady, které nabízejí zcela odlišný pohled, s nímž se američtí diváci ještě třeba vůbec nesetkali. Vystupujeme v zásadě jako americký koprodukční partner, na sedm let kupujeme televizní práva v USA, jednáme s tvůrci o právech na vysílání v nových médiích a naším úkolem je každému snímku nalézt ideální místo v americké televizi. Poskytujeme až 150.000US$ a v současnosti náš katalog čítá 75 filmů v různých fázích vývoje. Téměř všechny jsou mezinárodní koprodukce.

 

 

 


Jedním ze specifik vaší podpory je že si neberete právo zasahovat do podoby vznikajících filmů...

Když si prostudujete naše podmínky podpory, u mezinárodních projektů se důkladný proces výběru skládá z pěti fází. Když se pak konečně rozhodneme podporu udělit, své partnery již opravdu známe. Jedním z úkolů ITVS je také podporovat vizi autorů projektu. Průběžně samozřejmě hodnotíme již hotový materiál a můžeme tvůrcům navrhnout, aby do snímku pro americké diváky přidali nějaký osvětlující kontext. Největší nástrahou televize je totiž dálkové ovládání a diváci kanály přepínají tak rychle, že jim raději nabídneme nějaké vysvětlení či kontext, aby se do příběhu dokázali okamžitě ponořit. Spolupracujeme také s dalšími stanicemi a můžeme autorům pomoci při výrobě odlišné verze snímku s jinou stopáží. Nezasahujeme však do jejich umělecké vize. Nabízíme samozřejmě výrobu festivalové verze a pokud se jedná o snímek v kinodistribuci, rádi smlouvu s tvůrci upravíme a pomůžeme s uvedením filmu.  

 

 

 


Systém produkce autorského dokumentu a televizních koprodukcí se v severní Americe a Evropě liší. Jak byste popsala hlavní rozdíly?

Americký systém je opravdu odlišný, ale často je obtížné jednotlivé rozdíly přesně vymezit. V USA jsou totiž také obrovské rozdíly mezi jednotlivými vysílateli. ITVS při posuzování žádostí obvykle hodnotí původní jazykovou verzi filmu s titulky. Raději se vyhýbáme dabování a stále víc stanic také preferuje uvádění pořadů v původním znění s titulky, ale v USA to není pravidlem. Bohužel také máme menší trh pro mezinárodní dokumenty. A situace se také každým rokem mění, někdy se zdá, že programových oken pro mezinárodní dokumenty přibývá, další rok je jich zas méně.

Například v cyklu DOCday na Sundance Channel ze začátku převládaly mezinárodní dokumenty nad americkými, ale i zde se situace trochu změnila. Sundance Channel je však jednou ze stanic, kam dodáváme své filmy, mezi další patří HBO, Cinemax nebo všechny programové sloty PBS - Independent Lens, P.O.V., Wide Angle... To je mimochodem příkladem toho, jak se formátové požadavky jednotlivých stanic a cyklů liší, Wide Angle třeba nepřijímá 45' verze a preferuje dokumenty s mluveným komentářem.

Spolupráce s různými stanicemi může být tedy podobně rozdílná jako spolupráce s různými evropskými zeměmi. Třeba při spolupráci s kanálem Discovery vám často přidělí nějakého producenta, který dohlíží na to, aby film měl ten patřičný vzhled a otisk značky Discovery. V ITVS pracují převážně lidé, kteří mají filmové vzdělání a sami mají praxi v oblasti režie nebo výroby, takže těmto aspektům skutečně rozumějí. Není nic lepšího než podporovat vizi autora a pomáhat při její realizaci.

 

 

 

V rozhovoru s Tue Steen Mullerem jsme rozebírali problémy současných evropských televizních stanic. Co je na současném americkém systému podpory nejproblematičtější?

Bude zajímavé sledovat vývoj situace s ohledem na probíhající finanční krizi. Dalším faktorem může být jistě i to, že každá americká vláda se zaměřuje na podporu odlišných oblastí, takže se zájmem budeme sledovat vývoj dění po 4. listopadu. Situace v evropských televizích je pro nás velice tíživá, protože bez evropských partnerů jsou naše možnosti velmi omezené. Rádi navazujeme těsnou mezinárodní spolupráci, v níž na Foru vzniká třeba Village without Women a řada dalších projektů. Je to teď tedy trochu děsivé, zvlášť když navštěvujeme tak silně zastoupené akce jako je East European Forum a rádi bychom těm skvělým projektům nabídli silnější podporu.

 

 

 

Podpořila jste i dva projekty, které prošly workshopem Ex Oriente Film a byly Představeny na East European Foru. Projekt Cash and Marry Atanase Georgieva a Sinishy Juricice a Projekt The Last Two Tightrope Dancers in Armenia Inny Sahakyan a Vardana Hovhannisyana. Proč?

Vardanovy předchozí filmy jsme znali. Všechny členy naší velmi přísné komise snímek nadchl, měl krásnou kameru, silné protagonisty, příběh byl naprosto neotřelý... Cash & Marry také vypráví originální příběh, ale téma není zcela neznámé. Líbil se nám však jeho evropský kontext a také filmařský přístup. Mezi projekty předloženými v roce 2007 skutečně vynikal, takže jsme se rozhodli jej podpořit. Myslím, že využití humoru v příběhu, který je mnohem vážnější a hlubší, je skvělým způsobem, jak téma přiblížit divákům. Byly tam i skvělí protagonisté a projekt si hned všechny získal. A když jsme pak režisérům volali, abychom jim sdělili náš verdikt, oba byli upřímně překvapení... Jedním ze specifik fondu ITVS je i to, že se stejným projektem můžete žadat o podporu opakovaně. Když první rok neuspějete, můžete jej předložit znovu a zase získat vyjádření komise. 

 

 

 

Hana Rezková, IDF

 

 

ITVS INTERNATIONAL: FINANCOVÁNÍ MEZINÁRODNÍCH PROJEKTŮ
Žádosti můžete zasílat až do 6. února 2009.

Více informací najdete na www.itvs.org/international