Obsah DOKwebu
www.DOKweb.net je portál zaměřený na východoevropský dokumentární film. Nabízí denně aktualizovaný informační servis o vznikajících a dokončených filmech, rozhovory s tvůrci i se zástupci dalších dokumentárních profesionálů nebo analýzy situace dokumentární podpory v různých zemích regionu, měnících se způsobů produkce, distribuce a obecně podpory a financování dokumentárního filmu. Jeho součástí jsou i rozsáhlé databáze východoevropských filmů, institucí, produkčních společností, fondů, festivalů, nebo trailerů a video reportáží. www.DOKweb.net je hlavním online projektem IDF, poskytuje veškeré informace o aktivitách organizace, které zároveň propojuje s obecným informačním servisem.
Aktivity Institutu dokumentárního filmu

INSTITUT DOKUMENTÁRNÍHO FILMU (IDF) od svého založení v roce 2001 podporuje východoevropský a středoevropský autorský dokumentární film a jeho prosazení na mezinárodní úrovni. Obracíme se na režiséry a nezávislé producenty, kterým pomáháme při vývoji, produkci, propagaci a distribuci jejich dokumentární tvorby.

Soustavně spolupracujme s předními mezinárodními festivaly, TV stanicemi, distributory, sales agenty, trhy, filmovými institucemi, MEDIA Desky, vzdělávacími programy, filmovými centry i filmovými weby, pro něž jsme branou do východoevropského dokumentu a jedinečným zdrojem dokumentárních projektů a filmů ze střední a východní Evropy.

Velká část našich aktivit je zaměřena na podporu české autorské tvorby ve všech fázích jejího vývoje.

KŘEST DVD VZPOMÍNÁNÍ A ZAPOMÍNÁNÍ

Národní filmový archiv a společnost Dvanáct opic vydávají vzdělávací DVD/DVD-ROM Vzpomínky a zapomínání, které obsahuje trojici filmů (Pasažérka, Apel, Zlopověstné dítě) zastupující různé formy zobrazování holocaustu. Pětijazyčné DVD s filmy v české, anglické, německé, polské a maďarské verzi obsahuje také nahrávky rozhovorů s filmovými tvůrci, dobové fotografie a další vzdělávací materiál. Slavnostní představení DVD se uskuteční 23. června od 20:00 v Ponrepu.

 

 

Prezentace DVD/DVD-ROM Vzpomínání a zapomínání
Více informací na www.vzpominky.12opic.cz a www.nfa.cz.

 22. června 2009 v 18:00, Vzdělávací a kulturní centrum Židovského muzea
Na programu bude pásmo filmů:
UVĚZNĚNÉ SNY, r. Miloš Zvěřina, ČSR 1990, 11 min.
NÁVŠTĚVNÍK Z ŘÍŠE ŽIVÝCH, r. Claude Lanzmann, Francie 1997, 65 min.
TRANSPORT Z RÁJE, r. Zbyněk Brynych, ČSR 1962, 93 min.

23. června 2009 ve 20:00, Ponrepo
Vstupné i bez legitimace Ponrepa za 60 Kč
Program večera:
APEL, r. Ryszard Czekala, Polsko 1971, 7 min.
VZPOURA HRAČEK, r. Hermína Týrlová - František Sádek, ČSR 1947, 13 min.
SOUSTO, r. Jan Němec, ČSR 1960, 11 min.
ZLOPOVĚSTNÉ DÍTĚ, r. Lucie Králová - Miloslav Novák, ČSR 2003, 37 min.

 

 

Tisková zpráva
k vydání nového pětijazyčného edukativního DVD/DVD-ROM "VZPOMÍNKY A ZAPOMÍNÁNÍ"
[edice Národního filmového archivu a společnosti Dvanáct opic]

Projekt "VZPOMÍNKY A ZAPOMÍNÁNÍ", zaměřený na proměny zobrazování holocaustu a na možnosti objektivní reflexe jeho událostí prostřednictvím filmů animovaných, dokumentárních a hraných, natočených v různém časovém odstupu od konce druhé světové války, představil v uplynulých letech divákům v pěti středoevropských zemích téměř sto známých i méně známých filmů. Vyvrcholením projektu je vydání pětijazyčného DVD/DVD-ROM "VZPOMÍNKY A ZAPOMÍNÁNÍ", obsahující trojici pozoruhodných snímků, oceněných v době svého vzniku na významných filmových festivalech.

Co spojuje hraný film PASAŽÉRKA (Polsko, 1963), animovaný APEL (Polsko, 1970) a dokumentární ZLOPOVĚSTNÉ DÍTĚ (ČR, 2003), je právě motiv paměti, vzpomínání a zapomínání. Tato unikátní kolekce filmů, vydaných u nás poprvé na DVD, je sondou do dějin kinematografie, zrcadlící, jak se s postupem času proměňovaly vzpomínky na válku ve vědomí evropské společnosti. Pětijazyčné DVD s filmy v české, anglické, německé, polské a maďarské verzi obsahuje také nahrávky rozhovorů s filmovými tvůrci, dobové fotografie, plakáty, a tištěnou vzdělávací brožurku s texty předních odborníků na téma reflexe holokaustu v dějinách kinematografie, dostupnou také elektronicky na DVD-ROM v české i anglické verzi.

Vzdělávací pětijazyčné DVD/DVD-ROM "VZPOMÍNKY A ZAPOMÍNÁNÍ" bude slavnostně představeno veřejnosti dne 23. června 2009 ve 20.00 hodin v pražském archivním kině Ponrepo (Bartolomějská 11). A o den dříve 22. června 2009 v 18.00 hodin také ve Vzdělávacím a kulturním centru Židovského muzea v Praze (Maislova 15). Spoluvydavateli DVD je Národní filmový archiv a společnost Dvanáct opic. DVD bude v prodeji v kině Ponrepo nebo na internetu za cenu 249Kč (nebo 289Kč se vzdělávací brožurou) od července 2009. Více informací na www.vzpominky.12opic.cz a www.nfa.cz.

DVD/DVD-ROM "VZPOMÍNKY A ZAPOMÍNÁNÍ" obsahující hraný film PASAŽÉRKA, dokumentární ZLOPOVĚSTNÉ DÍTĚ a animovanou VZPOURU HRAČEK bylo připraveno k vydání již v roce 2007, ale pro nepřiměřené finanční požadavky jednoho z dědiců autorských práv k filmu VZPOURU HRAČEK vůči Národnímu filmovému archivu nemohlo být nakonec uvedeno do distribuce. Animovaný film Františka Sádka a Hermíny Týrlové byl proto nahrazen slavným snímkem APEL, historicky prvním polským animovaným filmem o holocaustu, který byl v anketě Society for Animation Studies a časopisu Variety zařazen mezi sto nejlepších animovaných filmů světa a oceněn například na festivalech v Oberhausenu nebo v Annecy.

Termín křestu DVD nebyl zvolen náhodně. 23. června 2009 totiž uplyne 65 let od inspekce Mezinárodního červeného kříže v terezínském ghettu, která akceptovala nacistickou fikci Terezína jako „šťastného města“. Švýcarský zástupce delegace, Dr. Maurice Rossel, ve své zprávě uvedl, že jeho „úžas byl mimořádný, když v ghettu nalezl město, které žije téměř normálním životem.“ Rossel doplnil své vynikající hodnocení podmínek života v ghettu dokonce fotografiemi hrajících si dětí, z nichž většina posléze skončila v plynové komoře.

Tato událost naznačuje, jak snadno lze zneužít obrazu k propagandě a zapomenout. Tím, jak se vzdalujeme od konce druhé světové války, odcházejí i poslední očití pamětníci oněch událostí a zkušenost holokaustu tak postupně ztrácí na své ostrosti a naléhavosti. To, co ji může oživit a připomenout mladým lidem jsou právě filmové obrazy, které ukazují, jak různě na ni s odstupem od konce války vzpomínáme.

Edukativní pětijazyčné DVD/DVD-ROM "VZPOMÍNKY A ZAPOMÍNÁNÍ" je velmi vhodná školní pomůcka, která tyto proměny zachycuje a doplňuje odborným komentářem.