Obsah DOKwebu
www.DOKweb.net je portál zaměřený na východoevropský dokumentární film. Nabízí denně aktualizovaný informační servis o vznikajících a dokončených filmech, rozhovory s tvůrci i se zástupci dalších dokumentárních profesionálů nebo analýzy situace dokumentární podpory v různých zemích regionu, měnících se způsobů produkce, distribuce a obecně podpory a financování dokumentárního filmu. Jeho součástí jsou i rozsáhlé databáze východoevropských filmů, institucí, produkčních společností, fondů, festivalů, nebo trailerů a video reportáží. www.DOKweb.net je hlavním online projektem IDF, poskytuje veškeré informace o aktivitách organizace, které zároveň propojuje s obecným informačním servisem.
Aktivity Institutu dokumentárního filmu

INSTITUT DOKUMENTÁRNÍHO FILMU (IDF) od svého založení v roce 2001 podporuje východoevropský a středoevropský autorský dokumentární film a jeho prosazení na mezinárodní úrovni. Obracíme se na režiséry a nezávislé producenty, kterým pomáháme při vývoji, produkci, propagaci a distribuci jejich dokumentární tvorby.

Soustavně spolupracujme s předními mezinárodními festivaly, TV stanicemi, distributory, sales agenty, trhy, filmovými institucemi, MEDIA Desky, vzdělávacími programy, filmovými centry i filmovými weby, pro něž jsme branou do východoevropského dokumentu a jedinečným zdrojem dokumentárních projektů a filmů ze střední a východní Evropy.

Velká část našich aktivit je zaměřena na podporu české autorské tvorby ve všech fázích jejího vývoje.

PROGRAM PROFESIONÁLNÍ SEKCE MFDF JIHLAVA NABÍRÁ KONTURY

East European Forum, East Silver, Panel připravovaných evropských dokumentů a další pilíře profesionálního programu Mezinárodního festivalu dokumentárních filmů JIhlava mají svá data, místa konání a potvrzené hosty. Pravidelně aktualizovaný program profesionální sekce vždy najdete v rubrice East European Forum. Těšíme se na setkání v Jihlavě!

 

 

Program profesionální sekce: 

 

 

Středa 22. října


9:00-20:00 Workshop Ex Oriente Film + East European Forum
Workshop pro 48 východoevropských tvůrců, kteří se účastní East European Fora.
• Úvodní session: představení programu, lektorů a účastníků.
• Tréninkový pitching pod vedením Tue Steen Mullera a Marijke Rawie, první prezentace projektů.
• Případová studie: Steps for the Future, lektoři: Don Edkins a Iikka Vehkalahti.
Vstup: pouze účastníci EEF + lektoři
Místo konání: Hotel Gustav Mahler

21:00 East European Forum - Uvítací párty
Vstup: účastníci EEF + lektoři
Místo konání: Hotel Gustav Mahler

 


 

Čtvrtek 23. října


10:00-19:00 Workshop Ex Oriente Film + East European Forum
Workshop pro 48 východoevropských tvůrců, kteří se účastní East European Fora.
• Skupinová práce - prezentace projektů
• Documentary Sales and Distribution Tour of Europe - úzce zaměřený, průřezový přehled sales agentů pro autorský dokument, lektoři: Tue Steen Muller a Marijke Rawie.
• Individuální schůzky – první kolo
Vstup: pouze účastníci EEF + lektoři
Místo konání: Hotel Gustav Mahler

 Pátek 24. října


9:30 - 16:35 Critical View / Média a dokument
Workshop tvůrčího psaní o dokumentárním filmu.

Přednášky: Recenze a malé žánry v deníku; Recenze v odborném tisku; Editování textů, Reportáž; Rozhovor; Esej
Vstup: všechny typy akreditací
Místo konání: Aula VOŠG


10:00-19:30 workshop Ex Oriente Film + East European Forum
Workshop pro 48 východoevropských tvůrců, kteří se účastní East European Fora.
• Individuální schůzky - druhé kolo, s lektory a hosty pro účastníky Fora a programu Ex Oriente Film (+ smluvené schůzky s profesionály v českém dokumentárním filmu)
• Všichni účastníci se sejdou na poslední zkoušku prezentací v Horáckém divadle
• Představení televizních producentů + technické zkoušky 
Vstup: pouze účastníci EEF + lektoři
Místo konání: Horácké divadlo


20:00 Slavnostní zahájení festivalu
Vstup: pouze na pozvánky
Místo konání: festivalové centrum, velký sál DKO

22:30 Zahajovací Párty
Vstup: pouze na pozvánky
Místo konání: festivalové centrum, velký sál DKO

 Sobota 25. října 

 

• 9:00-10:00 Snídaně s rakouskými TV fondy / Knut Ogris, Film Producer 
Vstup: profesionální akreditace
Místo konání: Horácké divadlo, foyer East European Fora

• 10:00-16:00 East European Forum – Veřejné prezentace
Prezentace 14 východoevropských dokumentárních projektů před panelem TV producentů. 
• 16:30-19:30 Individuální schůzky účastníků Fora s TV producenty
Vstup: akreditace East European Fora
Místo konání: Horácké divadlo

• 10:00 - 13:00 Critical View / Média a dokument
Workshop tvůrčího psaní o dokumentárním filmu
Vstup: všechny typy akreditací
Místo konání: Aula VOŠG

• 14:00 - 22:00 Open Archives - Místa setkání, vzdělávání a spolupráce
• 14:00 - 1. panel: Otevřené audiovizuální archivy
• 17:00 - 2. panel: Využití archivů ve vzdělávání 
• 20.00 - prezentace video umělce, kurátora a archiváře Woodyho Vasulky
Vstup: všechny typy akreditací
Místo konání: Aula VOŠG

• 16:30 – 19:30 Festival Identity – Část 1
Reflexe festivalové scény
Vstup: pouze na pozvánky
Místo konání: bude upřesněno

• 20:00 Večeře s českými producenty
Čeští tvůrci se setkají se zástupci sales agentů, festivalových selektorů a TV producentů
Vstup: pouze na pozvánky
Místo konání: bude upřesněno

 Neděle 26. října 

 

• 09:00 - 10:00  Snídaně s ITVS Fund / Cynthia Kane, programová ředitelka
Vstup: profesionální akreditace
Místo konání: Horácké divadlo

• 10:00 – 13:00 East European Forum – Veřejné prezentace
Prezentace 10 východoevropských dokumentárních projektů před panelem TV producentů. 
• 14:00 - 15:30 Individuální schůzky ´
Vstup: akreditace East European Fora
Místo konání: Horácké divadlo

• 13:30 – 15:30 Festival Identity – Část 2 (otevřeno veřejnosti)
Reflexe festivalové scény
Vstup: všechny typy akreditací
Místo konání: Dukla malý sál

• 16:00 - 19:30 Panel připravovaných evropských dokumentárních filmů
Panel představí 10 připravovaných evropských dokumentů, které budou mít premiéru v roce 2009.
Vstup: všechny typy akreditací
Místo konání: kino Dukla, malý sál

• 19:00 – 20:00 DOC Alliance koktejl
Vstup: všechny typy akreditací
Místo konání: Kino Dukla

• 20:00 Večeře s východoevropskými tvůrci 
Producenti se zúčastní schůzky s TV producenty, distributory a sales agenty 
Vstup: pouze na pozvánky
Místo konání: bude upřesněno

• 22:00 Industry Párty (po projekci filmů soutěžní sekce)
Vstup: pouze na pozvánky
Místo konání: Dělnický dům

 


 

Pondělí 27. října


• 9:00-10:30 Snídaně s fondy:
Sundance Documentary Film Program / Rahdi Taylor, ředitel
Gucci Tribeca Fund / Danielle di Giacomo, selektor, vedoucí dokumentárních akvizic IndiePix.
Vstup: profesionální akreditace
Místo konání: Hotel Gustav Mahler

• 10:30 - 12:00  Panel distributorů a sales agentů - Klíčoví světoví sales agenti a distributoři představí, vysvětlí svou strategii, zeměření, plány, stanoviska, vize
Vstup: profesionální akreditace
Místo konání: Hotel Gustav Mahler

• 12:15 – 14:00 Závěrečný seminář East European Fora 
Účastníci diskutují o budoucích plánech a strategiích, za účasti pozvaných distributorů a sales agentů
Vstup: účastníci EEF, lektoři, pozvaní sales agenti and distributoři
Místo konání: Hotel Gustav Mahler

• 17:00 Master Class Fredericka Wisemana
Vstup: všechny typy akreditací
Místo konání: Dukla velký sál

• 17:00 Stále kinema - křest knihy
Antologie českého myšlení o filmu 1904–1950
Editor: Petr Szczepanik, Jaroslav Anděl

Vstup: všechny festivalové akreditace
Místo konání: vinárna Vínové

• 20:00 Večeře s tvůrci - schůzka režisérů s festivalovými dramaturgy a zástupci institucí
Vstup: pouze na pozvánky
Místo konání: bude upřesněno

 Úterý 28. října

20:00 Slavnostní zakončení festivalu
Vstup: všechny typy akreditací
Místo konání: festivalové centrum, velký sál DKO

22:30 Závěrečná párty
Vstup: pouze na pozvánky
Místo konání: Pivovarský dům

 

 

Aktuální informace o programu profesionální sekce budou zveřejněny v sekci East European Fora, ZDE.