Obsah DOKwebu
www.DOKweb.net je portál zaměřený na východoevropský dokumentární film. Nabízí denně aktualizovaný informační servis o vznikajících a dokončených filmech, rozhovory s tvůrci i se zástupci dalších dokumentárních profesionálů nebo analýzy situace dokumentární podpory v různých zemích regionu, měnících se způsobů produkce, distribuce a obecně podpory a financování dokumentárního filmu. Jeho součástí jsou i rozsáhlé databáze východoevropských filmů, institucí, produkčních společností, fondů, festivalů, nebo trailerů a video reportáží. www.DOKweb.net je hlavním online projektem IDF, poskytuje veškeré informace o aktivitách organizace, které zároveň propojuje s obecným informačním servisem.
Aktivity Institutu dokumentárního filmu

INSTITUT DOKUMENTÁRNÍHO FILMU (IDF) od svého založení v roce 2001 podporuje východoevropský a středoevropský autorský dokumentární film a jeho prosazení na mezinárodní úrovni. Obracíme se na režiséry a nezávislé producenty, kterým pomáháme při vývoji, produkci, propagaci a distribuci jejich dokumentární tvorby.

Soustavně spolupracujme s předními mezinárodními festivaly, TV stanicemi, distributory, sales agenty, trhy, filmovými institucemi, MEDIA Desky, vzdělávacími programy, filmovými centry i filmovými weby, pro něž jsme branou do východoevropského dokumentu a jedinečným zdrojem dokumentárních projektů a filmů ze střední a východní Evropy.

Velká část našich aktivit je zaměřena na podporu české autorské tvorby ve všech fázích jejího vývoje.

UN TOUR D'EUROPE DU DOC - AUTORSKÝ DOKUMENTÁRNÍ FILM A JEHO PODPORA

Od 4. do 8. prosince pořádá francouzská dokumentární asociace ADDOC setkání 14 evropských zemí, kde budou zástupci dokumentárních asociací diskutovat o podmínkách výroby a financování evropského dokumentu. Veřejně přístupná akce nabízí projekce evropských dokumentů, debaty a setkání s tvůrci. Českou republiku zastupuje Institut dokumentárního filmu a Jan Šikl zde osobně uvede svůj vítězný snímek Nízký let.


UN TOUR D'EUROPE DU DOC
Místo konání: Paříž, Francie
Datum konání: 4. - 8. prosince 2007
Pořadatel: ADDOC

 

UN TOUR D'EUROPE DU DOC:
Un tour d’Europe du doc je setkáním asociací evropských dokumentaristů, kteří diskutují o podmínkách výroby a financování evropského dokumentárního filmu. Veřejně přístupná akce se zaměřuje na projekce evropských dokumentů, debaty a setkání s tvůrci.
 


ZÚČASTNĚNÉ ZEMĚ:
Německo, Rakousko, Belgie, Španělsko, Finsko, Francie, Velká Británie, Itálie, Nizozemí, Portugalsko, Slovensko, Švýcarsko, Česká republika a Turecko. V kontextu stále vyšších uměleckých a ekonomických nároků chtějí dokumentaristé organizace Addoc rozvíjet spolupráci s dalšími evropskými tvůrci. Cílem spolupráce je hájit autorský dokumentární film na kolektivní úrovni, kde hraje rozhodování o filmových a audiovizuálních otázkách stále větší roli.
 


CÍLE:

Un tour d’Europe du doc nabízí přehlídku evropského dokumentu a chce položit základy pro vytvoření sítě pro bližší spolupráci mezi evropskými dokumentárními tvůrci. První kontakty s evropskými dokumentaristy naznačují, že řešíme podobné otázky. Přestože dokumentární filmy mají úspěch u diváků, jejich financování se potýká se stále větší nejistotou a je ohrožena také jejich rozmanitost. Je nutné informovat a vyvíjet tlak na příslušné orgány a evropské instituce a zajistit, aby dokumentární filmy nevymizely z veřejného prostoru (kino, televize, alternativní projekce). Naše iniciativa přichází v době, kdy Evropská unie usiluje o posílení dialogu s profesionály z kulturní sféry. První evropské kulturní fórum se konalo 26. - 28. září v Lisabonu jako první ze série konzultací, v nichž zástupci občanských organizací diskutují o aktivitách EU na poli kultury a formulují návrhy, které mohou ovlivnit rozhodnutí politických orgánů.       



PROJEKCE:
Všechny filmy uvedené v rámci projektu byly vybrány partnerskými dokumentárními asociacemi. Jednotlivé asociace předložily filmy, které reprezentují typ dokumentu, který podporují. Z této nabídky vytvořila skupina režisérů Addoc program filmů vyrobených v uplynulých letech, který nabízí pohled na rozmanitost evropského kreativního dokumentu. Po projekcích následují debaty s tvůrci. Projekce se konají odpoledne a večer na třech místech: Goethe-Institut, Centre Culturel Suisse a Centre Wallonie-Bruxelles. Filmy jsou opatřeny francouzskými a anglickými titulky. Úplný program je k dispozici na webu. 


RAKOUSKO
Out of time (Aus der Zeit)
Harald Friedl | 2006 | 80 min


BELGIE
Vous êtes ici
Jorge Léon | 2006 | 80 min


ČESKÁ REPUBLIKA
Low level flight (Nízký let)
Jan Sikl | 2007 | 52 min


FINSKO
No man is an island (Ei kulaan ole saari)
Sonja Lindén | 2006 | 40 min


FRANCIE
Bienvenue à Bataville
François Caillat | 2007 | 86 min

Chair de ta chair
Christine Seghezzi | 2004 | 24 min

Stella
Vanina Vignal | 2006 | 77 min


NĚMECKO
Full Metal Village
Sung-Hyung Cho | 2006 | 91 min


PORTUGALSKO
Still Life (Natureza Morta)
Susana de Sousa Dias | 2005 | 72 min

Lisboners
Sergio Trefaut | 2005 | 100 min


ŠVÝCARSKO
Exit
Fernand Melgar | 2005 | 76 min


TURECKO
Naze
Umit Kivanc | 2006 | 72 min

 

O pořadateli: ADDOC
Prostřednictvím iniciativy chceme umožnit setkání tvůrců, aby mohli lépe hájit rozmanitost dokumentární produkce. Praktické otázky, politické a estetické přístupy jsou pro nás rozšířením a obohacením role dokumentárních tvůrců.  

Association des cinéastes documentaristes
Kontakt: Julien Berthoud
14, rue Alexandre Parodi
75010 PARIS
T. +33 1 44 89 99 88
courrier@addoc.net
www.addoc.net
www.tourdeurope.net