Obsah DOKwebu
www.DOKweb.net je portál zaměřený na východoevropský dokumentární film. Nabízí denně aktualizovaný informační servis o vznikajících a dokončených filmech, rozhovory s tvůrci i se zástupci dalších dokumentárních profesionálů nebo analýzy situace dokumentární podpory v různých zemích regionu, měnících se způsobů produkce, distribuce a obecně podpory a financování dokumentárního filmu. Jeho součástí jsou i rozsáhlé databáze východoevropských filmů, institucí, produkčních společností, fondů, festivalů, nebo trailerů a video reportáží. www.DOKweb.net je hlavním online projektem IDF, poskytuje veškeré informace o aktivitách organizace, které zároveň propojuje s obecným informačním servisem.
Aktivity Institutu dokumentárního filmu

INSTITUT DOKUMENTÁRNÍHO FILMU (IDF) od svého založení v roce 2001 podporuje východoevropský a středoevropský autorský dokumentární film a jeho prosazení na mezinárodní úrovni. Obracíme se na režiséry a nezávislé producenty, kterým pomáháme při vývoji, produkci, propagaci a distribuci jejich dokumentární tvorby.

Soustavně spolupracujme s předními mezinárodními festivaly, TV stanicemi, distributory, sales agenty, trhy, filmovými institucemi, MEDIA Desky, vzdělávacími programy, filmovými centry i filmovými weby, pro něž jsme branou do východoevropského dokumentu a jedinečným zdrojem dokumentárních projektů a filmů ze střední a východní Evropy.

Velká část našich aktivit je zaměřena na podporu české autorské tvorby ve všech fázích jejího vývoje.

Uzávěrka Sundance: jarní kolo grantů

Sundance Institute Documentary Fund až do 9. února 2011 přijímá dokumentární projekty od tvůrců z celého světa. Fond podporuje silné náměty či rozpracované filmy, které se zabývají lidskoprávní nebo sociální tématikou (vývoj, produkce, postprodukce).Sundance Institute Documentary Fund
Uzávěrka: 9. února 2011

Granty Sundance Documentary Fund se udělují dvakrát ročně, od svého založení v roce 2002 Fond rozdělil více než 500 filmům z 61 zemí. Fond poskytuje podporu ve dvou kategoriích, Development (vývoj) a Production/Post-production (produkce, postprodukce). Všechny přihlášené projekty od tvůrců z celého světa posuzuje výbor složený z expertů na lidskoprávní otázky a filmových profesionálů.

Fond každý rok posuzuje 1,400 až 2,000 projektů, z nichž na podporu dosáhne 35-50 dokumentů. Cílem podpory fondu je podporovat rozmanitost při výměně idejí, které jsou klíčové pro rozvoj otevřené společnosti, zvyšování povědomí o lidskoprávních tématech či omezování občanských svobod a rovněž podněcovat pokračující diskuse o těchto i dalších palčivých společenských otázkách.

Fond uděluje granty mezinárodním projetkům, které splňují tato kritéria:

  • Kreativní a inovativní způsob vyprávění
  • Globální význam
  • Aktuální lidskoprávní a sociální témata
  • Potenciál pro sociální zapojení


Podpora může být pokytnuta ve dvou kategoriích:

  • Rešerše / vývoj - projekty ve fázi vývoje nebo předprodukce. Výše podpory v této kategorii činí max. 20.000 dolarů. Tvůrci by měli zaslat také ukázky, trailery, fotografie z připravovaného projektu. K projektu musí být přiložena také ukázka z předchozí práce režiséra.
  • Produkce / postprodukce - projekty ve fázi výroby nebo postprodukce. Přihlášky by měli obsahovat 20-75 minut sestříhaného materiálu z připravovaného filmu. Tvůrci mohou zaslat i delší sestřihy a jeden již natočený film coby ukázku z předchozí práce.

Tvůrci, kteří již grant z fondu Sundance dostali, mohou stejný projekt přihlásit do kategorie Audience Engagement, která podporuje tvorbu kampaní a strategií pro zapojení publika a komunit diváků.

Online přihláška pro aktuální kolo (jaro 2011) bude k dispozici na konci prosince. Uzávěrka přihlášek: 9. února 2011.

Úplný přehled podmínek pro přihlášení projektu najdete zde.
Projekty, které získaly podporu v předchozím kole, si můžete prohlédnout zde.