Obsah DOKwebu
www.DOKweb.net je portál zaměřený na východoevropský dokumentární film. Nabízí denně aktualizovaný informační servis o vznikajících a dokončených filmech, rozhovory s tvůrci i se zástupci dalších dokumentárních profesionálů nebo analýzy situace dokumentární podpory v různých zemích regionu, měnících se způsobů produkce, distribuce a obecně podpory a financování dokumentárního filmu. Jeho součástí jsou i rozsáhlé databáze východoevropských filmů, institucí, produkčních společností, fondů, festivalů, nebo trailerů a video reportáží. www.DOKweb.net je hlavním online projektem IDF, poskytuje veškeré informace o aktivitách organizace, které zároveň propojuje s obecným informačním servisem.
Aktivity Institutu dokumentárního filmu
Občanské sdružení INSTITUT DOKUMENTÁRNÍHO FILMU (IDF) již od roku 2001 podporuje východoevropský autorský dokumentární film a jeho prosazení na evropské úrovni. Obracíme se na východoevropské režiséry a nezávislé producenty, kterým pomáháme při vývoji, produkci, propagaci a distribuci jejich dokumentární tvorby. Nabízíme jim komplexní řetězec podpory, který cílí na jednotlivé filmaře (konzultace s vybranými experty), skupiny vybraných profesionálů s projekty či filmy (Ex Oriente Film, East European Forum, East Silver, Doc Launch atd.), domácí i mezinárodní dokumentární komunitu (East Doc Platform) i veřejnost (portál www.DOKweb.net). Spolupracujme s předními festivaly, TV stanicemi, distributory, sales agenty, trhy nebo vzdělávacími programy, pro něž jsme BRANOU DO VÝCHODOEVROPSKÉHO DOKUMENTU.

Canadian Film Centre

Země Kanada Typ odkazu Organizace/Institut
Cílem Canadian Film Centre je pomáhat při rozvoji kreativních projektů a profesionálů v oblasti filmu, televize a nových médií. Centrum chce svých cílů dosáhnout prostřednictvím: vzdělávání - inovativní přístup ke školení a mentoringu, partnerství - navázání kontaktů s předními profesionály a společnostmi v oboru, propagace - propagace talentů a děl v celé Kanadě i dalších částech světa, investice - zajištění zdrojů pro vývoj, výrobu a marketing studentských děl, rozmanitost - podpora nápadů a talentů napříč kulturami.

Kontakt

Canadian Film Centre
2489 Bayview Avenue
ON M2L 1A8 Toronto
Telefon:
+1 416 445 1446
Fax:
+1 416 445 9481
WWW:

CARTOON - European Association of Animation Film

Země Belgie Typ odkazu Organizace/Institut
CARTOON je mezinárodní nezisková asociace se sídlem v Bruselu. Cílem organizace je podpora evropského animovaného filmu. Program MEDIA Evropské unie již 20 let zajišťuje podporu pro aktivity organizace, které se soustředí na tři hlavní oblasti: Cartoon Masters, Cartoon Forum and Cartoon Movie. Program Cartoon Masters nabízí evropským profesionálům každoročně 4 semináře zabývající se různými tématy z oblasti tvorby animovaného filmu.

Kontakt

CARTOON - European Association of Animation Film
Avenue Huart Hamoir 105
B-1030 Brussels
Telefon:
+32 224 512 00
Fax:
+32 224 546 89
WWW:
Email:

Castilla y León Film Commission

Země Španělsko Typ odkazu Organizace/Institut
Filmová komise Castilla y León je agentura, která poskytuje audiovizuálním producentům logistické, umělecké a technické informace, které jsou nezbytné při výrobě filmu.

Kontakt

Castilla y León Film Commission
C/ Pasion 15, 1C
47001 Valladolid
Telefon:
+34 983 340 751
Fax:
+34 983 340 751
WWW:
Email:

Catania Film Commission

Země Itálie Typ odkazu Organizace/Institut
Filmová komise Catania poskytuje informace o podmínkách k filmovému natáčení v provincii Catania.

Kontakt

Catania Film Commission
Via Museo Biscari 5
Palazzo della Cultura
95131 Catania
Telefon:
+39 095 742 8032
Fax:
+39 095 742 8048
WWW:
Email:

CC Composers Club e.V.

Země Německo Typ odkazu Organizace/Institut
Německá asociace skladatelů filmové hudby

Kontakt

CC Composers Club e.V.
Meckelstedter Strasse 9
27624 Lintig Meckelstedt
Telefon:
+49 474 593 1594
Fax:
+49 474 593 1594
WWW:
Email:

CEE Bankwatch Network

Země Česká republika Typ odkazu Organizace/Institut
CEE Bankwatch Network je mezinárodní nevládní organizace (NGO), která má své členské pobočky v zemích střední a východní Evropy (CEE). Sledujeme aktivity mezinárodních finančních institucí (IFI), které působí v regionu a nabízí environmentálně, sociálně a ekonomicky udržitelné alternativy k jejich politikám a projektům. Bankwatch byl oficiálně založen v roce 1995 a od té doby se stal jednou z nejsilnějších environmentálních nevládních organizací ve střední a východní Evropě.

Kontakt

CEE Bankwatch Network
Na Rozcestí 6
190 00 Praha 9
Telefon:
+420 274 816 571
Fax:
+420 274 816 571
WWW:
Email:

Center for Asian American Media

Země USA Typ odkazu Distributor, Organizace/Institut, Producent, Financování Měsíc uzávěrky únor
Centrum pro asijskoamerická média je nezisková organizace, která se zaměřuje na prezentaci příběhů, které ukazují bohatost a rozmanitost asijskoamerické kultury co největšímu publiku. Usiluje o to prostřednictvím grantů, produkce, distribuce a promítání uměleckých děl v kinech, televizi a digitálních médiích.

Kontakt

Center for Asian American Media
145 Ninth Street,
Ste. 350
94103-2641 San Franscisco
Telefon:
+1 415 863-0814
Fax:
+1 415 863-7428
WWW:
Email:

Center of Cultural Initiatives

Země Rusko Typ odkazu Organizace/Institut
Center of Cultural Initiatives je inovativní organizace v oblasti řízení sociálních a kulturních procesů. Kreativní tým profesionálních projektových manažerů se zabývá kulturou, turismem, vzděláváním a informačními technologiemi coby hlavními zdroji regionálního rozvoje.

Kontakt

Center of Cultural Initiatives
Lenin Sq. 2a
Petrozavodsk
Telefon:
+7 814 278 38 04
Fax:
+7 814 278 38 04
WWW:
Email:

Central Organization of Finnish Film Producers

Země Finsko Typ odkazu Organizace/Institut
Asociace finských producentů

Kontakt

Central Organization of Finnish Film Producers
Kaisaniemenkatu 3 B 29
00100 Helsinki
Telefon:
+358 968 772 315
Fax:
+358 968 772 320
WWW:
Email:

Centre de Cultura Contemporània de Barcelona

Země Španělsko Typ odkazu Organizace/Institut
Centre de Cultura Contemporània de Barcelona (CCCB) pořádá výstavy, debaty, festivaly a koncerty, filmové projekce, kurzy, přednášky a podporuje využití nových technologií a prostředků. Propaguje umělecké bádání na poli multimédií a poté jeho výsledky prezentuje v rámci vlastních výstav nebo v dalších národních či mezinárodních uměleckých centrech, muzeích a institucích, podílí se na vytváření veřejné debaty o aktuálních společenských tématech.

Kontakt

Centre de Cultura Contemporània de Barcelona
Montalegre, 5
08001 Barcelona
Telefon:
+34 933 064 100
Fax:
+34 933 064 101
WWW:
Email:

Centre for Central European Architecture

Země Česká republika Typ odkazu Organizace/Institut
CCEA (Centre for Central European Architecture) je prostor pro výzkum a alternativy v architektonické osvětě. Ve své činnosti přibližujeme médium soudobé architektury odborné a široké veřejnosti. V průzkumech na teoreticko-praktické bázi se prolíná architektura s jinými humanitními a uměleckými obory. Své poslaní nevidíme v pouhé popularizaci architektury, ale především v hledání, čtení a definování architektonické identity prostoru, ve kterém žijeme.

Kontakt

Centre for Central European Architecture
U Půjčovny 4
110 00 Praha 1
Telefon:
+420 222 222 521
WWW:
Email:

Centre for Contemporary Art

Země Polsko Typ odkazu Organizace/Institut
Centre for Contemporary Art - Centrum Sztuki Wspolczesnej

Kontakt

Centre for Contemporary Art
Ujazdowski Castle, ul. Jazdów 2
00-467 Warsaw
Telefon:
+48 226 287 683
Fax:
+48 226 289 550
WWW:
Email:

Centre for Film Arts

Země Polsko Typ odkazu Filmové centrum, Organizace/Institut
Centre for Film Arts in Katowice (Silesia Film - Centrum Sztuki Filmowej) bylo založeno v roce 2006 k propagaci filmové kultury a umění. Sdružuje řadu filmových organizací, které působí v regionu, včetně filmových klubů, režisérů, studentů a lektorů filmové katedry Slezské univerzity. Organizace disponuje dvěmi projekčními sály a zodpovídá za Slezský filmový archiv, který digitalizuje a spravuje sbírky filmového materiálu. Centrum organizuje filmové přehlídky a projekce.

Kontakt

Centre for Film Arts
ul. Sokolska 66
40-087 Katowice
Telefon:
+48 322 584 241
Fax:
+48 322 584 241 131
WWW:
Email:

Centre for Nonviolent Action

Země Bosna a Hercegovina Typ odkazu Organizace/Institut
CNA se zabývá vzděláváním, vydavatelskou činností a audiovizuální výrobou.

Kontakt

Centre for Nonviolent Action
Envera Sehovica 17
71000 Sarajevo
Telefon:
+387 337 166 95
Fax:
+387 336 187 48
WWW:
Email:

Centre Laïque de l’Audiovisuel

Země Belgie Typ odkazu Organizace/Institut
CLAV vznikl v roce 1981 s cílem podporovat laickou audiovizuální produkci.

Kontakt

Centre Laïque de l’Audiovisuel
Avenue Arnaud Fraiteur, Accès 2
1050 Bruxelles
Telefon:
+32 262 768 40
Fax:
+32 262 768 41
WWW:
Email:

Centre national de l'audiovisuel

Země Lucembursko Typ odkazu Organizace/Institut

Kontakt

Centre national de l'audiovisuel
1b, rue du Centenaire
L-3475 Dudelange
Telefon:
+352 52 24 24 1
Fax:
+352 52 06 55
WWW:
Email:

Centre National de la Cinématographie

Země Francie Typ odkazu Organizace/Institut, Financování
CNC bylo založeno v roce 1946 a spadá pod Ministerstvo kultury a komunikací. Mezi úkoly centra patřístanovení pravidel profinancování filmů,ekonomická podpora filmového, AV a multimediálního průmyslu, propagace filmových a dalších audiovizuálních děl a jejich distribuce, a také ochrana, zpřístupnění a distribuce francouzského filmového dědictví. CNC spravuje státní podporu určenou filmovým a audiovizuálním pořadům a také granty Ministerstva kultury. Existují dva druhy pomoci: automatická (přidělení dotací se řídí výhradně ekonomickými pravidly) a selektivní (podle kvalitativních a kulturních měřítek). CNC poskytuje finanční podporu na psaní scénáře, výrobu a distribuci krátkých i celovečerních filmů.

Kontakt

Centre National de la Cinématographie
12, rue de Lübeck
75784 Paris
Telefon:
+33 144 343 440
Fax:
+33 144 343 725
WWW:

Centro de Capacitación Cinematográfica

Země Mexiko Typ odkazu Organizace/Institut, Producent
Cílem Centra filmového vzdělávání (Centro de Capacitación Cinematográfica, CCC) již od roku 1975 je především vzdělávat filmové tvůrce v technických disciplínách, např. režie, produkce, zvuk, střih, scenáristika.

Kontakt

Centro de Capacitación Cinematográfica
Calzada de Tlalpan No. 1670
Colonia Country Club
04220 Mexico City
Telefon:
+52 554 155 0090
Fax:
+52 551 253 9492
WWW:
Email:

Centro Galego de Artes da Imaxe

Země Španělsko Typ odkazu Organizace/Institut
Centrum CGAI bylo založeno v roce 1991 z iniciativy regionální vlády Galicie a jeho úkoly jsou ochrana, dokumentace a šíření galicijského audiovizuálního a fotografického dědictví. Centrum pořádá projekce, výstavy a přednášky, spolupracuje s dalšími kulturními institucemi a propaguje galicijská audiovizuální díla účastí na filmových trzích a festivalech.

Kontakt

Centro Galego de Artes da Imaxe
Rúa Durán Loriga, 10 baixo
15003 A Coruña
Telefon:
+34 881 881 271
Fax:
+34 981 204 054
WWW:
Email:

Centro Studi Cinematografici

Země Itálie Typ odkazu Organizace/Institut
CSC je národní asociace, jež se zabývá studiem kinematografie a příbuzných témat. CSC každoročně pořádá kurzy, které chtějí podporovat rozvoj filmové kultury mezi mladými lidmi. CSC také propaguje vydávání odborných publikací a filmových časopisů.

Kontakt

Centro Studi Cinematografici
Via Gregorio VII, n. 6
00165 Rome
Telefon:
+39 663 826 05
WWW:
Email:

Centrum pre dokumentárny film

Země Slovensko Typ odkazu Organizace/Institut
Popis činnosti: Prezentácia slovenských dokumentárnych filmov. Konzultačná činnosť pre mladých producentov a autorov, videotéka súčasnej dokumentárnej tvorby, účasť na medzinárodných workshopoch.

Kontakt

Centrum pre dokumentárny film
Púpavova 28
841 04 Bratislava
Telefon:
+421 905 210 284
Fax:
+421 265 420 636
WWW:
Email:

Česká centra

Země Česká republika Typ odkazu Organizace/Institut
Česká centra jsou příspěvkovou organizací Ministerstva zahraničních věcí ČR zřízenou pro celkovou propagaci ČR v zahraničí. Síť zahraničních zastoupení Českých center je aktivním nástrojem zahraniční politiky České republiky v oblasti veřejné diplomacie. Ústředí Českých center plní roli řídicí a servisní. Řídí a kontroluje činnost zahraničních poboček, komunikuje se zřizovatelem a informuje o práci Českých center partnery a média v ČR. Mapuje a vytváří projekty vhodné pro prezentaci v zahraničí. České centrum Praha spolupracuje se zahraničními kulturními instituty působícími v ČR, představuje zahraniční umělce, galerie a instituce. Uvádí projekty, kterými se ČR prezentuje v zahraničí.

Kontakt

Česká centra
Václavské nám. 816/49
110 00 Prague 1
Telefon:
+420 234 668 213
Fax:
+420 234 668 215
WWW:
Email:

Česká filmová a televizní akademie

Země Česká republika Typ odkazu Organizace/Institut
Česká filmová a televizní akademie vznikla za účelem zvyšování prestiže umělecké filmové a televizní tvorby v České republice i v celém světě, podporování vzájemné spolupráce mezi jednotlivými tvůrci a producenty, podpory mladých a začínajících tvůrců, podpory komerční i nekomerční hodnotné filmové a televizní tvorby, vytvoření kvalitní informační sítě pro jednotlivá domácí producentská centra, informování zahraničního tisku a médií o filmové a televizní tvorbě v České republice.

Kontakt

Česká filmová a televizní akademie
Chlumova 7
130 00 Praha 3
Telefon:
+420 255 707 333
Fax:
+420 255 707 303
WWW:
Email:

Česká filmová komora

Země Česká republika Typ odkazu Organizace/Institut
Česká filmová komora (ČFK) je obecně prospěšná společnost, která vznikla v lednu 2003 z iniciativy Asociace producentů v audiovizi (APA), Unie filmových distributorů (UFD) a Asociace provozovatelů kin (APK). V současnosti zajišťuje ČFK především provoz národního zastoupení programů MEDIA v České republice - kanceláře MEDIA Desk a funguje jako společná platforma zakladatelských asociací. Od 1. ledna 2004 ČFK také zajišťuje činnost Českého filmového centra, které do té doby pracovalo pod hlavičkou Asociace producentů v audiovizi (APA).

Kontakt

Česká filmová komora
Národní 28
110 00 Praha 1
Telefon:
+420 221 105 210
Fax:
+420 221 105 303
WWW:
Email:

zobrazeno položek: 151 - 174

vyfiltrovaných položek: 802

položek v rubrice: 7898

Uvolnit filtry Filtrovat