Obsah DOKwebu
www.DOKweb.net je portál zaměřený na východoevropský dokumentární film. Nabízí denně aktualizovaný informační servis o vznikajících a dokončených filmech, rozhovory s tvůrci i se zástupci dalších dokumentárních profesionálů nebo analýzy situace dokumentární podpory v různých zemích regionu, měnících se způsobů produkce, distribuce a obecně podpory a financování dokumentárního filmu. Jeho součástí jsou i rozsáhlé databáze východoevropských filmů, institucí, produkčních společností, fondů, festivalů, nebo trailerů a video reportáží. www.DOKweb.net je hlavním online projektem IDF, poskytuje veškeré informace o aktivitách organizace, které zároveň propojuje s obecným informačním servisem.
Aktivity Institutu dokumentárního filmu
Občanské sdružení INSTITUT DOKUMENTÁRNÍHO FILMU (IDF) již od roku 2001 podporuje východoevropský autorský dokumentární film a jeho prosazení na evropské úrovni. Obracíme se na východoevropské režiséry a nezávislé producenty, kterým pomáháme při vývoji, produkci, propagaci a distribuci jejich dokumentární tvorby. Nabízíme jim komplexní řetězec podpory, který cílí na jednotlivé filmaře (konzultace s vybranými experty), skupiny vybraných profesionálů s projekty či filmy (Ex Oriente Film, East European Forum, East Silver, Doc Launch atd.), domácí i mezinárodní dokumentární komunitu (East Doc Platform) i veřejnost (portál www.DOKweb.net). Spolupracujme s předními festivaly, TV stanicemi, distributory, sales agenty, trhy nebo vzdělávacími programy, pro něž jsme BRANOU DO VÝCHODOEVROPSKÉHO DOKUMENTU.

MEDIA Programme: Preparatory Action "Cirkulace filmů v digitální době"

Země Belgie Typ odkazu Financování Měsíc uzávěrky září
Přípravná akce podpoří projekty, které testují simultánní premiéru filmů napříč různými médii a ve více oblastech Evropy. Přihlásit se mohou jen takové projekty, které distribuují výhradně evropské filmy jen ve státech EU a zároveň těchto filmů a oblastí distribuce musí být výrazné množství. Počet filmů a regionů bude rozhodovat o úspěchu a budoucnosti tohoto MEDIA programu.

Kontakt

MEDIA Programme: Preparatory Action "Cirkulace filmů v digitální době"
Avenue du Bourget 1
B-1140 Brussels

MEDIA Programme: Sales Agents

Země Belgie Typ odkazu Financování Měsíc uzávěrky červen
Cílem tohoto programu je podněcovat a podporovat širší nadnárodní distribuci nových evropských filmů poskytováním finančních prostředků distributorům na základě jejich výkonnosti na trhu, a to s cílem reinvestování těchto prostředků do nových evropských filmů, které nemají národní povahu. Dalším cílem tohoto programu je rovněž podpořit vytvoření vazeb mezi výrobou a distribucí, a tak zvýšit podíl evropských filmů na trhu a konkurenceschopnost evropských společností.

Kontakt

MEDIA Programme: Sales Agents
EACEA (Constantin Daskalakis)
BOUR 3/66, Avenue du Bourget, 1
B-1140 Brussels

MEDIA Programme: Video-on-demand a digitální kinodistribuce

Země Belgie Typ odkazu Financování Měsíc uzávěrky červen
Podpora projektů on-line distribuce evropského audiovizuálního obsahu formou video-on-demand nebo digitální kinodistribuce. Žádost o podporu může předložit každá nezávislá evropská společnost zabývající se produkcí, distribucí, provozováním kina (sítě kin) nebo digitalizací (agregátoři). Finanční podpora je určena pro: * tzv. core content: celovečerní filmy pro kina, televizní filmy a seriály, krátké filmy (hrané, animované, dokumentární) * tzv. alternative content: filmy o filmu, opery, koncerty, představení * podpora není určena pro: „flow programming“ -zpravodajské pořady a magazíny, talk show, návody, kurzy vaření, reklamy, pořady propagující turismus apod.

Kontakt

MEDIA Programme: Video-on-demand a digitální kinodistribuce
EACEA - Mr Clément Carasco (office BOUR 03/17)
MEDIA Unit (P8), Avenue du Bourget 1
B - 1140 Brussels

MEDIA Training

Země Belgie Typ odkazu Financování Měsíc uzávěrky červenec
Media Continuous training podporuje vytváření celoevropské vzdělávací sítě, která nabízí profesionálům v audiovizi možnost rozšiřovat své kompetence a najít nové uplatnění na mezinárodním trhu.

Kontakt

MEDIA Training
MEDIA Unit P8, BOUR 3/30
Avenue du Bourget 1
B 1049 Brussels

Mediafonds - Dutch Cultural Media Fund

Země Nizozemsko Typ odkazu Financování
Meidafonds podporuje rozvoj a produkci kvalitních uměleckých programů národních a regionálních vysílacích společností. Fond poskytuje podporu více než 16 miliónů Euro rozhlasovým a televizním pořadům, které spadají do následujících kategorií: drama, dokument, hraný film, mládež, nová média a umění. Fond také ve spolupráci s dalšími institucemi a fondy podporuje nové žánry, jako jsou např. videoklipy a hry.

Kontakt

Mediafonds - Dutch Cultural Media Fund
Herengracht 609
1017 CE Amsterdam
Telefon:
+31 206 233 901
Fax:
+31 206 257 456
WWW:
Email:

Mediawave International Visual Arts Foundation

Země Maďarsko Typ odkazu Organizace/Institut, Financování
Mezinárodní nadace pro vizuální umění Mediawave byla založena nezávislými organizacemi a společnostmi za následujícím účelem: pořádání každoročního mezinárodního festivalu vizuálního umění v Györu poslední týden v dubnu, festival Ladybird a Kemp národních tradic, Mezinárodní umělecké setkání Mediawave, kde jsou promítány filmy mezinárodní produkce, dále založení produkční společnosti dokumentárních, hraných, experimenálních i komerčních filmů Mediawave 2000 s.r.o., dále archivování všech filmů z Mediawave festivalů, podpora maďarských produkcí v sousedních zemích.

Kontakt

Mediawave International Visual Arts Foundation
3-5 Kazinczy St
H-9021 Győr
Telefon:
+36 96 517-666
Fax:
+36 96 517-668
WWW:
Email:

Medienboard Berlin-Brandenburg

Země Německo Typ odkazu Organizace/Institut, Financování
Berlín-Braniborsko je metropole německého filmu a Medienboard je hlavním filmovým fondem celého regionu. Podporuje filmy a filmové projekty v kategoriích vývoj scénáře, vývoj projektu, propagace, výroba, distribuce a sales a další aktivity. Fond uděluje podporu na základě rozhodnutí ředitele fondu a dalších konzultantů. Každoročně činí celková investice do projektů přibližně 28 mil. eur, včetně nejrůznějších domácích i mezinárodních dokumentárních projektů.

Kontakt

Medienboard Berlin-Brandenburg
August-Bebel-Str. 26-53
14482 Potsdam-Babelsberg
Telefon:
+49 331 743 870
Fax:
+49 331 743 8799
WWW:
Email:

MFG Baden-Wuerttemberg - MFG Film Funding

Země Německo Typ odkazu Financování
Podporuje vznik nových filmů, TV filmů.

Kontakt

MFG Baden-Wuerttemberg - MFG Film Funding
Breitscheidstr. 4
70174 Stuttgart
Telefon:
+49 (0) 711 90715 300
Fax:
+49 (0) 711 90715 350
WWW:
Email:

Midtnorsk Filmsenter AS - Central Norwegian Film Centre

Země Norsko Typ odkazu Financování
Midtnorsk Filmsenter bylo založeno v roce 2005 a je to regionální centrum pro rozvoj filmové výroby a podporu mladých filmových tvůrců a filmového vzdělávání v regionu.

Kontakt

Midtnorsk Filmsenter AS - Central Norwegian Film Centre
Pb. 964 Sentrum
N-7410 Trondheim
Telefon:
+47 73 51 55 50
Mobil:
+47 95 20 02 47
WWW:
Email:

Ministero per i Beni e le Attività Culturali

Země Itálie Typ odkazu Financování
Direzione Generale per il Cinema podporuje rozvoj a šíření italských filmů a národního filmového průmyslu.

Kontakt

Ministero per i Beni e le Attività Culturali
Via del Collegio Romano, 27
00186 Roma

Ministerstvo kultury ČR - Ministry of Culture

Země Česká republika Typ odkazu Organizace/Institut, Financování
Ministerstvo kultury podle § 8 zákona č. 2/1969 Sb., o zřízení ministerstev a jiných ústředních orgánů státní správy České republiky, ve znění pozdějších předpisů, je ústředním orgánem státní správy pro umění, kulturně výchovnou činnost, kulturní památky, pro věci církví a náboženských společností, pro věci tisku, včetně vydávání neperiodického tisku a jiných informačních prostředků, pro přípravu návrhů zákonů a jiných právních předpisů pro oblast rozhlasového a televizního vysílání, pro provádění autorského zákona, pro výrobu a obchod v oblasti kultury.

Kontakt

Ministerstvo kultury ČR - Ministry of Culture
Maltézské náměstí 471/1
118 11 Praha 1
Telefon:
+420 257 085 111
Fax:
+420 224 318 155
WWW:
Email:

Ministerstvo kultury ČR - podpora projektů v oblasti divadla, tance, hudby a výtvar. umění

Země Česká republika Typ odkazu Financování Měsíc uzávěrky září
Ministerstvo kultury podle § 8 zákona č. 2/1969 Sb., o zřízení ministerstev a jiných ústředních orgánů státní správy České republiky, ve znění pozdějších předpisů, je ústředním orgánem státní správy pro umění, kulturně výchovnou činnost, kulturní památky, pro věci církví a náboženských společností, pro věci tisku, včetně vydávání neperiodického tisku a jiných informačních prostředků, pro přípravu návrhů zákonů a jiných právních předpisů pro oblast rozhlasového a televizního vysílání, pro provádění autorského zákona, pro výrobu a obchod v oblasti kultury.

Kontakt

Ministerstvo kultury ČR - podpora projektů v oblasti divadla, tance, hudby a výtvar. umění
Maltézské náměstí 471/1
118 11 Praha 1
Telefon:
+420 257 085 111
Fax:
+420 224 318 155
WWW:
Email:

Ministry of Culture and Church Affairs Norway (Kultur- og Kirkedepartementet)

Země Norsko Typ odkazu Financování
Ministerstvo kultury a církevních záležitostí je zodpovědné za kulturu, církevní záležitosti, media, sport a dobrovolné činnosti.

Kontakt

Ministry of Culture and Church Affairs Norway (Kultur- og Kirkedepartementet)
P.O. Box 8030 Dep
0030 Oslo
Telefon:
+47 22 24 78 39
WWW:
Email:

Ministry of Culture and Sports - Canton of Sarajevo

Země Bosna a Hercegovina Typ odkazu Organizace/Institut, Financování
Ministry of Culture and Sports - Canton of Sarajevo / Ministarstvo kulture i sporta - Kanton Sarajevo

Kontakt

Ministry of Culture and Sports - Canton of Sarajevo
Reisa Džemaludina Čauševića 1
Telefon:
+387 335 620 62
WWW:
Email:

Ministry of Culture and Tourism Turkey

Země Turecko Typ odkazu Organizace/Institut, Financování
Ministerstvo kultury a turismu spravuje tři fondy, které podporují tyto oblasti: hraný, dokumentární, krátký a animovaný film; vývoj scénářů a produkční podpora; distribuce a propagace. Přihlásit se mohou i menšinové koprodukce, které mají tureckého producenta. Granty ve formě půjček se u každého projektu pohybují od 125,000 - 200,000 eur.

Kontakt

Ministry of Culture and Tourism Turkey
Atatürk Bulvari 29
06050 Ankara
Telefon:
+90 312 309 08 50
Fax:
+90 312 312 43 59
WWW:
Email:

Ministry of Culture Bulgaria

Země Bulharsko Typ odkazu Financování
Cílem ministerstva kultury Bulharska jsou: transformace kulturní spolupráce s upřednostněním spolupráce mezinárodní s akcentem na balkánský region, synchronizace bulharské legislativy s evropskou legislativou v oblasti kultury, zákonů, právních mechanismů v mezinárodním obchodě, účast v programech EU, Evropské rady, UNESCO a jiných, spolupráce s vládními I nevládními organizacemi, iniciace a realizace projektů kulturní spolupráce na regionální úrovni, konkurenční aktivity bulharských kulturních institutů v zahraničí, prezentace bulharské kultury v odličných jazycích na internetu.

Kontakt

Ministry of Culture Bulgaria
Al. Stambolijski 17
1040 Sofia
Telefon:
+359 2 940 0900
Fax:
+359 2 981 8145
WWW:
Email:

Ministry of Culture of Spain

Země Španělsko Typ odkazu Financování
Ministerstvo kultury podporuje všechny aktivity, které přispívají k zachování audiovizuálního dědictví a zlepšují ekonomickou strukturu filmového a audiovizuálního průmyslu. Ministerstvo založilo Institut kinematografie a audiovizuálního umění (ICAA, Instituto de la Cinematografia y las Artes Audiovisuales), který uděluje finanční podporu na řadu filmových a AV aktivit, např. výroba, distribuce, psaní scénářů, pořádání festivalů atd. Celkový rozpočet ICAA pro rok 2006 byl 64,5 mil. euro.

Kontakt

Ministry of Culture of Spain
Plaza del Rey, 1
28071 Madrid
Telefon:
+34 91 701 70 00
Mobil:
+34 91 701 71 56 /57/59
Fax:
+34 91 701 73 52
WWW:
Email:

Ministry of Culture of the Republic of Macedonia

Země Makedonia Typ odkazu Financování
Ministerstvo kultury Makedonie

Kontakt

Ministry of Culture of the Republic of Macedonia
ul. Gjuro Gjakovik br. 61
1000 Skopje
Telefon:
+389 2 3240 574
Fax:
+389 2 3240 575
WWW:
Email:

Ministry of Culture Serbia

Země Srbsko Typ odkazu Financování
Ministry of Culture Serbia - Ministerstvo kultury

Kontakt

Ministry of Culture Serbia
Vlajkoviceva street 3
Belgrade
Telefon:
+381 011 / 3398-498
Fax:
+381 011 / 3398-936
WWW:
Email:

Ministry of Culture Slovakia

Země Slovensko Typ odkazu Organizace/Institut, Financování
Ministerstvo kultúry Slovenskej republiky bolo zriadené v roku 1969.Kompetencie ministerstva sa formovali od začiatku jeho existencie, keď jeho pôsobnosť charakterizovali okrem kultúrno-osvetovej činnosti, umenia, kultúrnych pamiatok aj ochrana prírody, vydávanie neperiodickej tlače, vykonávanie autorského zákona a výroba a obchod v oblasti kultúry. V súčasnosti je Ministerstvo kultúry Slovenskej republiky ústredným orgánom štátnej správy Slovenskej republiky pre umenie, štátny jazyk a písomníctvo, krajinu a pamiatky, pre miestnu a osobitú kultúru vrátane cirkví, náboženských spoločností a menšinových kultúr, pre verejné informácie, na vykonávanie autorského zákona a príbuzných práv a pre výrobu a obchod v oblasti kultúry.

Kontakt

Ministry of Culture Slovakia
Nám. SNP č. 33
813 31 Bratislava
Telefon:
+421 220 482 111
Fax:
+421 220 482 174
WWW:
Email:

Ministry of Culture, Sports and Media Montenegro

Země Černá Hora Typ odkazu Organizace/Institut, Financování
Ministry of Culture, Sports and Media Montenegro - Ministerstvo kultury, sportu a médií Černá Hora

Kontakt

Ministry of Culture, Sports and Media Montenegro
Telefon:
+382 202 315 61
Fax:
+382 202 315 40
WWW:
Email:

Ministry of Foreign Affairs - Plan Images Afrique / Plan Images Archives / Fonds Sud Cinema

Země Francie Typ odkazu Financování
Tyto třiprogramyvznikly jako součást agendy Ministerstvazahraničních věcína podporu rozvoje filmu vrůzných oblastech světa. Plan Images Afriquese skládá z několika dílčích programů, jejichž cílem je podpora filmových tvůrců a výroby filmů - Fonds Images Afriquepodporuje výrobu filmů, Africa Cinémas podporujedistribuci afrických filmů v Africe, a třetí součástí je program na modernizaci televize pro zhruba deset afrických frankofonníchzemí. Plan Images Archives je přirozeným pokračováním programu Plan Images Afrique, jehož cílem je rozvinout projekty na digitalizaci AV archivů.Fonds Sud Cinémajeagentura, která uděluje finanční podporuvybraným celovečernímfilmům z Afriky, Asie, Jižní Ameriky, arabskýchzemí a některých východoevropských zemí.

Kontakt

Ministry of Foreign Affairs - Plan Images Afrique / Plan Images Archives / Fonds Sud Cinema
244, boulevard St-Germain
75007 Paris
Telefon:
+33 1 43 17 94 66
Fax:
+33 1 43 17 92 42
WWW:
Email:

Mitteldeutsche Medienförderung

Země Německo Typ odkazu Financování
Od svého vzniku v roce 1998 podporuje organizace MDM v průměru 100 projektů ročně. Každý rok tak přidělí zhruba 12.5 milionů euro. Podoporuje filmové projekty s originálním námětem, které čerpají z regionálních zvláštností a kulturního dědictví. Vedle filmů financuje MDM také filmové festivaly, semináře a workshopy.

Kontakt

Mitteldeutsche Medienförderung
Hainstraße 17–19
D-04109 Leipzig
Telefon:
+49(0)341 269 87 0
Fax:
+49(0)341 269 87 65
WWW:
Email:

Mozaik - Community Development Foundation

Země Bosna a Hercegovina Typ odkazu Organizace/Institut, Financování
Mozaik je nadace, která poskytuje granty a poradenství místním iniciativám na celém území Bosny a Hercegoviny. Zaměřuje se na lokální mobilizaci a udržitelnost sociálního a ekonomického vývoje prostřednictvím širokého spektra programů, které podporují iniciativy ve venkovských oblastech. Mozaik podporuje vývoj v těchto oblastech: kulturní dědictví, začlenění/sociální spravedlnost a mládež. Program "For Active Communities" se zabývá realizací iniciativ, jejichž cílem je řešit témata vybraná členy komunit.

Kontakt

Mozaik - Community Development Foundation
Soukbunar 42
71000 Sarajevo
Telefon:
+387 332 664 80
Fax:
+387 332 664 82
WWW:
Email:

zobrazeno položek: 201 - 224

vyfiltrovaných položek: 300

položek v rubrice: 7721

Uvolnit filtry Filtrovat