Obsah DOKwebu
www.DOKweb.net je portál zaměřený na východoevropský dokumentární film. Nabízí denně aktualizovaný informační servis o vznikajících a dokončených filmech, rozhovory s tvůrci i se zástupci dalších dokumentárních profesionálů nebo analýzy situace dokumentární podpory v různých zemích regionu, měnících se způsobů produkce, distribuce a obecně podpory a financování dokumentárního filmu. Jeho součástí jsou i rozsáhlé databáze východoevropských filmů, institucí, produkčních společností, fondů, festivalů, nebo trailerů a video reportáží. www.DOKweb.net je hlavním online projektem IDF, poskytuje veškeré informace o aktivitách organizace, které zároveň propojuje s obecným informačním servisem.
Aktivity Institutu dokumentárního filmu
Občanské sdružení INSTITUT DOKUMENTÁRNÍHO FILMU (IDF) již od roku 2001 podporuje východoevropský autorský dokumentární film a jeho prosazení na evropské úrovni. Obracíme se na východoevropské režiséry a nezávislé producenty, kterým pomáháme při vývoji, produkci, propagaci a distribuci jejich dokumentární tvorby. Nabízíme jim komplexní řetězec podpory, který cílí na jednotlivé filmaře (konzultace s vybranými experty), skupiny vybraných profesionálů s projekty či filmy (Ex Oriente Film, East European Forum, East Silver, Doc Launch atd.), domácí i mezinárodní dokumentární komunitu (East Doc Platform) i veřejnost (portál www.DOKweb.net). Spolupracujme s předními festivaly, TV stanicemi, distributory, sales agenty, trhy nebo vzdělávacími programy, pro něž jsme BRANOU DO VÝCHODOEVROPSKÉHO DOKUMENTU.

Leonardo da Vinci programme

Země Belgie Typ odkazu Financování
Program Leonardo da Vinci je v rámci programu celoživotního učení zaměřen na výukové a vzdělávací potřeby všech osob účastnících se odborného vzdělávání a odborné přípravy na jiné než vysokoškolské úrovni a na instituce a organizace nabízející nebo podporující toto vzdělávání a přípravu. * přispívá ke zvýšení přitažlivosti, kvality a výkonnosti systémů odborného vzdělávání a přípravy, ke zlepšování průhlednosti, informačních a poradenských systémů, k uznávání kompetencí a kvalifikací a k posilování evropského rozměru; * ovlivňuje iniciativy na podporu dalšího vývoje, přezkoumávání a uplatňování společných evropských nástrojů pro odborné vzdělávání a přípravu: -vývoj a přezkoumávání evropského systému převodu kreditů pro odborné vzdělávání a přípravu (ECVET); -realizace evropského rámce kvalifikací (EQF) a navázání na závěry Rady z roku 2004 o zajišťování kvality odborného vzdělávání a přípravy.

Kontakt

Leonardo da Vinci programme
Brussels

Literary Fund of Slovakia

Země Slovensko Typ odkazu Financování
Literárny fond je národnokultúrna verejnoprávna inštitúcia zriadená zák. NR SR č. 13/93 o umeleckých fondoch. Podrobnosti o poslaní a úlohách fondu a spôsob ich uskutočnovania určuje Štatút Literárneho fondu. Hlavným poslaním fondu je podporovať tvorivú činnosť v oblasti slovesnej kultúry, divadla, filmu, rozhlasu, televízie, zábavného umenia, videotvorby ako i počítačových programov.

Kontakt

Literary Fund of Slovakia
Grösslingova 55
815 40 Bratislava
Telefon:
+421 2 5296 8779
Fax:
+421 2 5296 8834
WWW:
Email:

London Film and Video Development Agency

Země Spojené království Typ odkazu Financování
London Film and Video Development Agency (LFVDA) je produkční agentura, jež působí v oblasti Londýna. Ve spolupráci s Carlton Television a FilmFour vytvořila London Production Fund. LFVDA spravuje několik fondů, které jsou určeny pro oblast Londýna i další části Británie: 1/ London Production Fund - podporuje nové filmy a talenty v oblasti Londýna. O zdroje z fondu může zažádat profesionální filmový tvůrce působící v Londýně, avšak nepřijímají se žádosti na TV seriál, celovečerní hraný film ani žádosti od studentů. 2/ London Production Fund - Digital Tales: nízkorozpočtové filmy do šesti minut, natočené digitálně, určeno pro tvůrce se zázemím ve video tvorbě, fotografii a digitálním umění. 3/ London Production Fund: Completion Awards - pro projekty, které se prezentují alespoň v hrubém střihu. 4/ East London Film Fund - obchodní podpora pro tvůrce a mediální společnosti v oblasti Lea Valley a East End. 5/ London Artists Film & Video Awards - jednotlivci mohou žádat o podporu při výrob

Kontakt

London Film and Video Development Agency
114 Whitfield Street
W1P 5RW London
Telefon:
+44 (0)20 7383 7755
Fax:
+44 (0)20 7383 7745
WWW:
Email:

Louis Hartlooper Foundation

Země Nizozemsko Typ odkazu Financování
Nadace pořádá a podporuje projekty, které divákům v širší perspektivě představují současný vývoj kinematografie a přispívají k filmovému vzdělávaní. Nadace podporuje např. režiséry z rozvojových zemí, workshopy, filmové kurzy, masterclasses, festivaly, letní školy aj.

Kontakt

Louis Hartlooper Foundation
Louis Hartlooper Complex
Tolsteegbrug 1
3511 ZN Utrecht
Telefon:
+31 302 320 450
Fax:
+31 302 320 451
WWW:
Email:

MacArthur Foundation - Documentary Film Grant

Země USA Typ odkazu Financování Měsíc uzávěrky květen
Nadace MacArthur podporuje produkci dokumentárních filmů, které se zabývají současnými sociálními tématy a zaměřují se na širší publikum, zejména v USA. Za posledních 30 let podpořila přes 200 filmů, jejichž autoři jsou kritiky velmi uznávaní. Jejich práce spojuje jedinečné vyprávění s důkladným žurnalismem. Mnohé z těchto filmů se prosadily i mimo festivaly a televizní vysílání a zahájily diskuse a aktivity, které přispěly k sociální a politické změně.

Kontakt

MacArthur Foundation - Documentary Film Grant
John D. and Catherine T. MacArthur Foundation, Office of Grants Management
140 S. Dearborn Street
60603-5285 Chicago

Manuel Rivera-Ortiz Foundation for Documentary Photography & Film

Země Francie Typ odkazu Financování Měsíc uzávěrky březen
Manuel Rivera-Ortiz Foundation for Documentary Photography & Film udělí grant ve výši 5000$ "short-short" dokumentárnímu projektu (10 - 30 minut dlouhému), který upozorňuje na kulturní nepokoje, zapomenuté komunity, zneužívané lidi a prostředí zničené válkou, chudobou, hladomorem, nemocemi a globálním ohrožením. Grant je určen neprofesionálním filmařům a režisérům z celého světa, kteří jsou oddáni dokumentárnímu filmu nebo reportážím.

Kontakt

Manuel Rivera-Ortiz Foundation for Documentary Photography & Film
23/25 rue Rambuteau
75004 Paris
Telefon:
+33 977 195 430, +44 (0)20 8133 7422
WWW:

Marketplace

Země Nizozemsko Typ odkazu Financování
Nezisková nadace pro propagaci evropského nezávislého filmu, TV pořadů, videa a nových médií. Nadace získává finanční podporu z programu Evropské unie MEDIA a jejím cílem je usnadnit přístup evropských producentů a distributorů na hlavní filmové trhy, festivaly a další akce.

Kontakt

Marketplace
Franca Pelster Loefzij 39
1276 HJ Huizen
Telefon:
+31 35 695 0196
Fax:
+31 35 695 0449
WWW:
Email:

Maskep Foundation

Země Maďarsko Typ odkazu Financování
Od roku 1994 zajišťuje Nadace JINAK provoz kino-divadla s malým promítacím sálem v Budapešti, nazvaném Cirko-Gejzír. Před pěti lety byl v novém prostoru znovu otevřen lépe vybavený Cirko-Gejzír se dvěma promítacími místnostmi. Kino-divadlo kromě toho, že poskytuje proctor pro některé okrajové project, chce představovat vyjímečná díla mezinárodní kinematografie dosud nepromítaná v Maďarsku.

Kontakt

Maskep Foundation
Balassi Balint utca 15-17
1055 Budapest
Telefon:
+36 1 269 1915
Fax:
+36 1 269 1915
Email:

MEDIA Mundus

Země Belgie Typ odkazu Financování Měsíc uzávěrky září
Program MEDIA Mundus podporuje projekty spolupráce mezi evropskými profesionály a profesionály ze třetích zemí, a to k prospěchu audiovizuálního odvětví jak v Evropě, tak ve třetích zemí. Cílem programu je zvýšit konkurenceschopnost evropského audiovizuálního odvětví, umožnit Evropě, aby ve světě účinněji hrála svou kulturní a politickou úlohu a rozšířit výběr pro spotřebitele a posílit kulturní rozmanitost. Program bude usilovat o zlepšování přístupu na trhy třetích zemí a o budování důvěry a dlouhodobých pracovních vztahů.

Kontakt

MEDIA Mundus
European Commission, MADO 18/022
B 1049 Brussels

Media Plan Institute

Země Bosna a Hercegovina Typ odkazu Organizace/Institut, Financování
Institut je první soukromou organizací zaměřenou na rozvoj médií v Bosně a Hercegovině, založenou roku 1995 v Sarajevu. Dnes je Media Plan institucí s mnoha zkušenostmi v mediálním výzkumu, vzdělávání profesionálů, informování on-line a s různými komunikačními projekty. Media Plan zahrnuje projekty ve všech zemích jihovýchodní Evropy.

Kontakt

Media Plan Institute
Media plan Institut d.o.o.
Antuna Branka Šimića 5
71000 Sarajevo
Telefon:
+387 337 178 40
WWW:
Email:

Media Programme - Continuous Training

Země Belgie Typ odkazu Financování Měsíc uzávěrky duben
Výzva je určena žadatelům v jedné z níže uvedených kategorií, jejichž odborná činnost spadá do některé z výše uvedených oblastí: — odborné školy pro film a televizi, — univerzity, — odborná učiliště, — soukromé podniky v audiovizuálním průmyslu, — profesní organizace či asociace specializované v oblasti audiovizuálního průmyslu. Zahrnuje akce zaměřené na rozvoj schopností audiovizuálních odborníků, aby chápali evropský rozměr a zahrnovali jej do své práce, a to zvyšováním odborných znalostí v těchto oblastech: — vzdělávání v oblasti ekonomického, finančního a obchodního řízení, — vzdělávání v oblasti nových audiovizuálních technologií, — vzdělávání v oblasti vypracování scénáristických projektů. Maximální doba trvání projektů je 12 měsíců.

Kontakt

Media Programme - Continuous Training
Mr. Constantin DASKALAKIS, BOUR 03/30
Avenue du Bourget/Bourgetlaan 1
1140 Brussel

MEDIA Programme - i2i Audiovisual

Země Belgie Typ odkazu Financování Měsíc uzávěrky červen
Cílem této podpory je usnadnit nezávislým evropským produkčním společnostem přístup k financování od bank a finančních institucí prostřednictvím spolufinancování části nákladů na: — pojištění audiovizuální produkce: Modul 1 — záruku za dokončení pro produkci audiovizuálního díla: Modul 2 — „finanční náklady“ pro produkci audiovizuálního díla: Modul 3

Kontakt

MEDIA Programme - i2i Audiovisual
Olga Sismanidi, BOUR 3/34
Avenue du Bourget 1
BE-1140 Brussels

Media Programme - Production Guarantee Fund

Země Belgie Typ odkazu Financování Měsíc uzávěrky březen
Produkční garanční fond programu MEDIA bude zaměřen na podporu a usnadnění přístupu evropských audiovizuálních společností k bankovním úvěrům. Fond bude každoročně získávat příspěvek, který bude použit na ručení za bankovní úvěry poskytnuté evropským produkčním společnostem. Zřízením a správou tohoto fondu bude pověřena evropská finanční organizace pod nepřímou centralizovanou správou. Výzva je zaměřena na výběr organizace, která bude pověřena realizací fondu jménem Evropské komise. Fond, který by měl začít fungovat ve druhém čtvrtletí roku 2010, bude po dobu čtyř let využívat příspěvky v celkové výši 8 mil. EUR. Na finančním riziku z úvěrů poskytovaných bankovními institucemi nezávislým evropským audiovizuálním produkčním společnostem by se podílel tím, že by hradil určité procento ztráty v případě neschopnosti producenta splácet úvěr, což by mělo místní bankovní ústavy motivovat k poskytování úvěrů filmovým producentům.

Kontakt

Media Programme - Production Guarantee Fund
MEDIA Unit P8, BOUR 3/30
Avenue du Bourget 1
B 1049 Brussels

MEDIA Programme - Project Development

Země Belgie Typ odkazu Financování Měsíc uzávěrky duben
Od roku 1991 program MEDIA, program podpory EU pro evropský audiovizuální průmysl, finančně přispěl na vývoj a distribuci tisíců filmových děl i vzdělávacích aktivit, festivalů a propagačních projektů v celé Evropě. V letech 2001 - 2006 získalo podporu v celkové výši půl miliardy eur 8000 projektů z více než 30 zemí. Program MEDIA 2007 (2007 - 2013) je od roku 1991 již čtvrtý víceletý cyklus a disponuje rozpočtem 755 milionů eur. Přestože zahrnuje zjednodušení administrativní zátěže, jeho cíle zůstávají stejné: zasazovat se o posílení evropského audiovizuálního sektoru, odrážet a respektovat evropskou kulturní identitu a dědictví, zvýšit šíření evropských audiovizuálních děl v rámci Evropské unie a mimo EU, posilovat konkurenceschopnost evropského audiovizuálního průmyslu zajištěním snazší dostupnosti financování a propagací digitálních technologií.

Kontakt

MEDIA Programme - Project Development
Education, Audiovisual and Culture Executive Agency
MEDIA Unit P8, BOUR 3/30, Avenue du Bourget 1
B 1049 Brussels
Telefon:
+32 229 584 06
Fax:
+32 229 992 14
WWW:

MEDIA Programme - Propagace/Přístup na trh

Země Belgie Typ odkazu Financování Měsíc uzávěrky červen
Tento program podporuje propagaci evropské filmové tvorby a její prezentaci na filmových festivalech a trzích v Evropě a po celém světě.

Kontakt

MEDIA Programme - Propagace/Přístup na trh
Mr Costas DASKALAKIS
BOUR 03/30, Avenue du Bourget 1
1040 Bruxelles/Brussel

MEDIA Programme - Selective Scheme for Distributors

Země Belgie Typ odkazu Financování Měsíc uzávěrky červenec
Podpora distribuce zahraničních evropských filmů v kinech má za cíl umožnit distributorům uvádět filmy, jejichž distribuce by byla bez veřejné podpory obtížná. Žádost o podporu může předložit seskupení evropských nezávislých společností, které se zabývají distribucí filmů v kinech.

Kontakt

MEDIA Programme - Selective Scheme for Distributors
Brussels

MEDIA Programme - Support for festivals

Země Belgie Typ odkazu Financování Měsíc uzávěrky duben
Evropská komise podporuje festivaly a jiné audiovizuální události, které propagují evropské filmy a jejich distribuci po celé Evropě, už od roku 1992.

Kontakt

MEDIA Programme - Support for festivals
MEDIA Unit P8, BOUR 3/30, Avenue du Bourget 1
B-1049 Brussels

MEDIA Programme - Support for Television Broadcasting

Země Belgie Typ odkazu Financování Měsíc uzávěrky červen
Media Programme se snaží povzbudit nezávislé evropské produkční společnosti k produkci děl, které jsou koprodukcí mezi alespoň třemi televizními společnostmi z několika členských států EU. Jedním z cílů programu je podporovat nadnárodní vysílání evropských audiovizuálních děl vyrobených nezávislými produkčními společnostmi prostřednictvím podpory spolupráce mezi vysílateli na straně jedné a nezávislými producenty a distributory na straně druhé.

Kontakt

MEDIA Programme - Support for Television Broadcasting
Brussels
Telefon:
+32 229 584 06
Fax:
+32 222 958 406
WWW:

Media Programme: Podpora digitalizace evropských kin

Země Belgie Typ odkazu Financování Měsíc uzávěrky červenec
Cílem schématu digitalizace kin je podpořit kina, která promítají významný podíl zahraničních evropských děl, aby využily možností digitálního promítání. Program si klade za cíl usnadnit přechod na digitální technologie kinům, která promítají evropské filmy, prostřednictvím podpory vedlejších nákladů na pořízení digitálního projektoru.

Kontakt

Media Programme: Podpora digitalizace evropských kin
Education, Audiovisual and Culture Executive Agency (EACEA)
Constantin Daskalakis, BOUR 3/66, Avenue du Bourget, 1
B-1140 Brussels

MEDIA Programme: Podpora provádění pilotních projektů

Země Belgie Typ odkazu Financování Měsíc uzávěrky červenec
Schéma podporuje pilotní projekty, které se zaměřují na rozvoj nových způsobů tvorby, distribuce a propagace evropských audiovizuálních děl, která využívají nové a inovační informační a komunikační technologie. V rámci této výzvy k předkládání návrhů jsou způsobilé tyto činnosti: 1) Distribuce: nové způsoby vytváření a distribuce evropského audiovizuálního obsahu prostřednictvím nelineárních služeb. 2) Otevřené prostředí mediální produkce. 3) Distribuce – propagace a marketing: použití webových technik k rozvoji místních filmových společenství 4) „Audiovizuální centrální portál“: rozšíření a zlepšení přístupu a využití strukturovaných informací o evropském audiovizuálním obsahu ve velkém množství databází.

Kontakt

MEDIA Programme: Podpora provádění pilotních projektů
EACEA, Mr Clément Carasco (office BOUR 03/17)
MEDIA Unit (P8), Avenue du Bourget 1
B - 1049 Brussels

MEDIA Programme: Preparatory Action "Cirkulace filmů v digitální době"

Země Belgie Typ odkazu Financování Měsíc uzávěrky září
Přípravná akce podpoří projekty, které testují simultánní premiéru filmů napříč různými médii a ve více oblastech Evropy. Přihlásit se mohou jen takové projekty, které distribuují výhradně evropské filmy jen ve státech EU a zároveň těchto filmů a oblastí distribuce musí být výrazné množství. Počet filmů a regionů bude rozhodovat o úspěchu a budoucnosti tohoto MEDIA programu.

Kontakt

MEDIA Programme: Preparatory Action "Cirkulace filmů v digitální době"
Avenue du Bourget 1
B-1140 Brussels

MEDIA Programme: Sales Agents

Země Belgie Typ odkazu Financování Měsíc uzávěrky červen
Cílem tohoto programu je podněcovat a podporovat širší nadnárodní distribuci nových evropských filmů poskytováním finančních prostředků distributorům na základě jejich výkonnosti na trhu, a to s cílem reinvestování těchto prostředků do nových evropských filmů, které nemají národní povahu. Dalším cílem tohoto programu je rovněž podpořit vytvoření vazeb mezi výrobou a distribucí, a tak zvýšit podíl evropských filmů na trhu a konkurenceschopnost evropských společností.

Kontakt

MEDIA Programme: Sales Agents
EACEA (Constantin Daskalakis)
BOUR 3/66, Avenue du Bourget, 1
B-1140 Brussels

MEDIA Programme: Video-on-demand a digitální kinodistribuce

Země Belgie Typ odkazu Financování Měsíc uzávěrky červen
Podpora projektů on-line distribuce evropského audiovizuálního obsahu formou video-on-demand nebo digitální kinodistribuce. Žádost o podporu může předložit každá nezávislá evropská společnost zabývající se produkcí, distribucí, provozováním kina (sítě kin) nebo digitalizací (agregátoři). Finanční podpora je určena pro: * tzv. core content: celovečerní filmy pro kina, televizní filmy a seriály, krátké filmy (hrané, animované, dokumentární) * tzv. alternative content: filmy o filmu, opery, koncerty, představení * podpora není určena pro: „flow programming“ -zpravodajské pořady a magazíny, talk show, návody, kurzy vaření, reklamy, pořady propagující turismus apod.

Kontakt

MEDIA Programme: Video-on-demand a digitální kinodistribuce
EACEA - Mr Clément Carasco (office BOUR 03/17)
MEDIA Unit (P8), Avenue du Bourget 1
B - 1140 Brussels

MEDIA Training

Země Belgie Typ odkazu Financování Měsíc uzávěrky červenec
Media Continuous training podporuje vytváření celoevropské vzdělávací sítě, která nabízí profesionálům v audiovizi možnost rozšiřovat své kompetence a najít nové uplatnění na mezinárodním trhu.

Kontakt

MEDIA Training
MEDIA Unit P8, BOUR 3/30
Avenue du Bourget 1
B 1049 Brussels

zobrazeno položek: 201 - 224

vyfiltrovaných položek: 325

položek v rubrice: 8004

Uvolnit filtry Filtrovat