Obsah DOKwebu
www.DOKweb.net je portál zaměřený na východoevropský dokumentární film. Nabízí denně aktualizovaný informační servis o vznikajících a dokončených filmech, rozhovory s tvůrci i se zástupci dalších dokumentárních profesionálů nebo analýzy situace dokumentární podpory v různých zemích regionu, měnících se způsobů produkce, distribuce a obecně podpory a financování dokumentárního filmu. Jeho součástí jsou i rozsáhlé databáze východoevropských filmů, institucí, produkčních společností, fondů, festivalů, nebo trailerů a video reportáží. www.DOKweb.net je hlavním online projektem IDF, poskytuje veškeré informace o aktivitách organizace, které zároveň propojuje s obecným informačním servisem.
Aktivity Institutu dokumentárního filmu
Občanské sdružení INSTITUT DOKUMENTÁRNÍHO FILMU (IDF) již od roku 2001 podporuje východoevropský autorský dokumentární film a jeho prosazení na evropské úrovni. Obracíme se na východoevropské režiséry a nezávislé producenty, kterým pomáháme při vývoji, produkci, propagaci a distribuci jejich dokumentární tvorby. Nabízíme jim komplexní řetězec podpory, který cílí na jednotlivé filmaře (konzultace s vybranými experty), skupiny vybraných profesionálů s projekty či filmy (Ex Oriente Film, East European Forum, East Silver, Doc Launch atd.), domácí i mezinárodní dokumentární komunitu (East Doc Platform) i veřejnost (portál www.DOKweb.net). Spolupracujme s předními festivaly, TV stanicemi, distributory, sales agenty, trhy nebo vzdělávacími programy, pro něž jsme BRANOU DO VÝCHODOEVROPSKÉHO DOKUMENTU.

MEDIA Desk Latvia

Země Lotyšsko Typ odkazu MEDIA Desk
Media Desk v Lotyšsku je řízeno v rámci struktury Národního filmového centra Lotyšsko, které je státem financovanou organizací spravovanou Ministerstvem kultury a které dohlíží na oblast filmů v Lotyšsku a poskytuje finanční podporu lotyšským filmům, pečuje o národní audiovizuální bohatství, propaguje lotyšské filmy v zahraničí a a spolupracuje s adekvátními národními a mezinárodními organizacemi.

Kontakt

MEDIA Desk Latvia
c/o National Film Centre
Pietavas 10/12
LV-1050 Riga
Telefon:
+371 6735 8857
Fax:
+371 6735 8877
WWW:
Email:

MEDIA Desk Lithuania

Země Litva Typ odkazu MEDIA Desk
Media je šestiletý program Evropské unie pro posílení konkurenceschopnosti evropského filmu, televize a nových médií a pro posílení mezinárodní výměny evropských audiovizuálních produktů. Jedna z evropských poboček Media sídlí také v Litvě.

Kontakt

MEDIA Desk Lithuania
c/o International Cultural Programme Centre
Šv. Jono 5
LT-1123 Vilnius
Telefon:
+370 521 271 87
Fax:
+370 526 094 25
WWW:
Email:

MEDIA Desk Luxembourg

Země Lucembursko Typ odkazu MEDIA Desk

Kontakt

MEDIA Desk Luxembourg
Maison de Cassal
5, rue Large
L-1917 Luxembourg
Telefon:
+352 247 821 70
Fax:
+352 220 963
WWW:
Email:

MEDIA Desk Malta

Země Malta Typ odkazu MEDIA Desk

Kontakt

MEDIA Desk Malta
c/o Culture and Audiovisuals Unit Auberge d’Italie
Merchants Street
Valletta VLT 1170
Telefon:
+356 229 150 54
Fax:
+356 212 307 15
WWW:
Email:

MEDIA Desk Netherlands

Země Nizozemsko Typ odkazu MEDIA Desk
MEDIA je šestiletý program Evropské unie pro posílení konkurenceschopnosti evropského filmu, televize a nových médií a pro posílení mezinárodní distribuce evropských audiovizuálních produktů. Pobočky MEDIA Desk se nacházejí v členských zemích EU a také v některých východoevropských státech. MEDIA Desk poskytuje profesionálům ve filmovém, TV a AV sektoru poradenské a informační služby o programech Evropské unie v oblasti audiovizuálního průmyslu. O finanční podporu pro vývoj a distribuci mohou zažádat nezávislé produkční a distribuční společnosti. Finanční podpora se uděluje formou grantů a bezúročných půjček. Podpora se přiděluje poskytovatelům vzdělávacích programů a pořadatelům trhů a festivalů. Jednotlivci mohou získat dotovaná místa na tréninkových kurzech a mezinárodních trzích.

Kontakt

MEDIA Desk Netherlands
Jan Luijkenstraat 2
1071 CM Amsterdam
Telefon:
+31 (0)20 305 30 40
Fax:
+31 (0)20 675 28 78
WWW:
Email:

MEDIA Desk Norway

Země Norsko Typ odkazu MEDIA Desk
MEDIA je šestiletý program Evropské unie pro posílení konkurenceschopnosti evropského filmu, televize a nových médií a pro posílení mezinárodní distribuce evropských audiovizuálních produktů. Pobočky MEDIA Desk se nacházejí v členských zemích EU a také v některých východoevropských státech. MEDIA Desk poskytuje profesionálům ve filmovém, TV a AV sektoru poradenské a informační služby o programech Evropské unie v oblasti audiovizuálního průmyslu. O finanční podporu pro vývoj a distribuci mohou zažádat nezávislé produkční a distribuční společnosti. Finanční podpora se uděluje formou grantů a bezúročných půjček. Podpora se přiděluje poskytovatelům vzdělávacích programů a pořadatelům trhů a festivalů. Jednotlivci mohou získat dotovaná místa na tréninkových kurzech a mezinárodních trzích.

Kontakt

MEDIA Desk Norway
c/o Norsk filminstitutt
Postboks 482 Sentrum
0105 Oslo
Telefon:
+47 224 745 00
Fax:
+47 224 780 41
WWW:
Email:

MEDIA Desk Poland

Země Polsko Typ odkazu MEDIA Desk
Programy MEDIA patří k řadě podpůrných programů Evropské unie a jsou zaměřeny na zvyšování konkurenceschopnosti evropských a televizních děl na mezinárodním trhu. Jejich hlavním úkolem je podpora evropské filmové a televizní tvorby, jejího šíření a propagace a vytváření podmínek a příležitostí pro filmové a televizní profesionály.

Kontakt

MEDIA Desk Poland
ul.Chełmska 19/21 p.229
00-724 Warsaw
Telefon:
+48 225 593 310
Fax:
+48 228 511 074
WWW:
Email:

MEDIA Desk Portugal

Země Portugalsko Typ odkazu MEDIA Desk
MEDIA je šestiletý program Evropské unie pro posílení konkurenceschopnosti evropského filmu, televize a nových médií a pro posílení mezinárodní distribuce evropských audiovizuálních produktů. Pobočky MEDIA Desk se nacházejí v členských zemích EU a také v některých východoevropských státech. MEDIA Desk poskytuje profesionálům ve filmovém, TV a AV sektoru poradenské a informační služby o programech Evropské unie v oblasti audiovizuálního průmyslu. O finanční podporu pro vývoj a distribuci mohou zažádat nezávislé produkční a distribuční společnosti. Finanční podpora se uděluje formou grantů a bezúročných půjček. Podpora se přiděluje poskytovatelům vzdělávacích programů a pořadatelům trhů a festivalů. Jednotlivci mohou získat dotovaná místa na tréninkových kurzech a mezinárodních trzích.

Kontakt

MEDIA Desk Portugal
Rua das Flores, 105-1ºEsq
1200-194 Lisbon
Telefon:
+351 213 261 490
Fax:
+351 213 261 499
WWW:
Email:

MEDIA DESK Romania

Země Rumunsko Typ odkazu MEDIA Desk

Kontakt

MEDIA DESK Romania
c/o Center for Research and Consultancy in Culture
57, Barbu Delavrancea Str., Sectorul 1
011353 Bucharest
Telefon:
+40 213 166 060
Fax:
+40 213 166 061
WWW:
Email:

MEDIA Desk Slovakia

Země Slovensko Typ odkazu MEDIA Desk
Program Media vstúpil do platnosti v januári 2001 a jeho cieľom je posilniť konkurencieschopnosť európskeho audiovizuálneho priemyslu a tvorby. Slovenská republika k programu MEDIA pristúpila podpísaním Memoranda o porozumení medzi Európskou komisiou (ďalej Komisia) a vládou Slovenskej republiky s účinnosťou od 1. 1. 2003. Program MEDIA bol pôvodne plánovaný do roku 2005, v súčasnosti však Komisia predkladá Rade a Európskemu parlamentu návrh na jeho pokračovanie v nezmenenej podobe do roku 2006.

Kontakt

MEDIA Desk Slovakia
Grösslingova 32
811 09 Bratislava
Telefon:
+421 2 52 63 69 35
Fax:
+421 2 52 63 69 36
WWW:
Email:

MEDIA Desk Slovenia

Země Slovinsko Typ odkazu MEDIA Desk
MEDIA je šestiletý program Evropské unie pro posílení konkurenceschopnosti evropského filmu, televize a nových médií a pro posílení mezinárodní výměny evropských audiovizuálních produktů. Jedna z evropských poboček Media sídlí také ve Slovinsku.

Kontakt

MEDIA Desk Slovenia
c/o Slovenian Film Fund
Miklosiceva 38
1000 Ljubljana
Telefon:
+386 123 432 16
Fax:
+386 123 432 19
WWW:
Email:

MEDIA Desk Spain

Země Španělsko Typ odkazu MEDIA Desk
MEDIA je šestiletý program Evropské unie pro posílení konkurenceschopnosti evropského filmu, televize a nových médií a pro posílení mezinárodní distribuce evropských audiovizuálních produktů. Pobočky MEDIA Desk se nacházejí v členských zemích EU a také v některých východoevropských státech. MEDIA Desk poskytuje profesionálům ve filmovém, TV a AV sektoru poradenské a informační služby o programech Evropské unie v oblasti audiovizuálního průmyslu. O finanční podporu pro vývoj a distribuci mohou zažádat nezávislé produkční a distribuční společnosti. Finanční podpora se uděluje formou grantů a bezúročných půjček. Podpora se přiděluje poskytovatelům vzdělávacích programů a pořadatelům trhů a festivalů. Jednotlivci mohou získat dotovaná místa na tréninkových kurzech a mezinárodních trzích.

Kontakt

MEDIA Desk Spain
Luis Bunuel, 2-2, 186
Edificio EGEDA, Ciudad de la Imagen
28223 Pozuelo de Alarcón (Madrid)
Telefon:
+34 91 512 01 78
Fax:
+34 91 512 02 29
WWW:
Email:

MEDIA Desk Sweden

Země Švédsko Typ odkazu MEDIA Desk
MEDIA je šestiletý program Evropské unie pro posílení konkurenceschopnosti evropského filmu, televize a nových médií a pro posílení mezinárodní distribuce evropských audiovizuálních produktů. Pobočky MEDIA Desk se nacházejí v členských zemích EU a také v některých východoevropských státech. MEDIA Desk poskytuje profesionálům ve filmovém, TV a AV sektoru poradenské a informační služby o programech Evropské unie v oblasti audiovizuálního průmyslu. O finanční podporu pro vývoj a distribuci mohou zažádat nezávislé produkční a distribuční společnosti. Finanční podpora se uděluje formou grantů a bezúročných půjček. Podpora se přiděluje poskytovatelům vzdělávacích programů a pořadatelům trhů a festivalů. Jednotlivci mohou získat dotovaná místa na tréninkových kurzech a mezinárodních trzích.

Kontakt

MEDIA Desk Sweden
Svenska Filminstitutet
5, Borgvagen
102 52 Stockholm
Telefon:
+46 866 512 05
Fax:
+46 866 637 55
WWW:
Email:

MEDIA Desk Switzerland

Země Švýcarsko Typ odkazu MEDIA Desk
MEDIA je šestiletý program Evropské unie pro posílení konkurenceschopnosti evropského filmu, televize a nových médií a pro posílení mezinárodní distribuce evropských audiovizuálních produktů. Pobočky MEDIA Desk se nacházejí v členských zemích EU a také v některých východoevropských státech. MEDIA Desk poskytuje profesionálům ve filmovém, TV a AV sektoru poradenské a informační služby o programech Evropské unie v oblasti audiovizuálního průmyslu. O finanční podporu pro vývoj a distribuci mohou zažádat nezávislé produkční a distribuční společnosti. Finanční podpora se uděluje formou grantů a bezúročných půjček. Podpora se přiděluje poskytovatelům vzdělávacích programů a pořadatelům trhů a festivalů. Jednotlivci mohou získat dotovaná místa na tréninkových kurzech a mezinárodních trzích.

Kontakt

MEDIA Desk Switzerland
Neugasse 6
CH-8005 Zurich
Telefon:
+41 439 603 929
Fax:
+41 432 114 060
WWW:
Email:

MEDIA Desk UK

Země Spojené království Typ odkazu MEDIA Desk
MEDIA je šestiletý program Evropské unie pro posílení konkurenceschopnosti evropského filmu, televize a nových médií a pro posílení mezinárodní distribuce evropských audiovizuálních produktů. Pobočky MEDIA Desk se nacházejí v členských zemích EU a také v některých východoevropských státech. MEDIA Desk poskytuje profesionálům ve filmovém, TV a AV sektoru poradenské a informační služby o programech Evropské unie v oblasti audiovizuálního průmyslu. O finanční podporu pro vývoj a distribuci mohou zažádat nezávislé produkční a distribuční společnosti. Finanční podpora se uděluje formou grantů a bezúročných půjček. Podpora se přiděluje poskytovatelům vzdělávacích programů a pořadatelům trhů a festivalů. Jednotlivci mohou získat dotovaná místa na tréninkových kurzech a mezinárodních trzích.

Kontakt

MEDIA Desk UK
British Film Institute
21 Stephen Street
W1T 1LN London
Telefon:
+44 207 173 3221
WWW:
Email:

zobrazeno položek: 25 - 39

vyfiltrovaných položek: 39

položek v rubrice: 7805

Uvolnit filtry Filtrovat