Obsah DOKwebu
www.DOKweb.net je portál zaměřený na východoevropský dokumentární film. Nabízí denně aktualizovaný informační servis o vznikajících a dokončených filmech, rozhovory s tvůrci i se zástupci dalších dokumentárních profesionálů nebo analýzy situace dokumentární podpory v různých zemích regionu, měnících se způsobů produkce, distribuce a obecně podpory a financování dokumentárního filmu. Jeho součástí jsou i rozsáhlé databáze východoevropských filmů, institucí, produkčních společností, fondů, festivalů, nebo trailerů a video reportáží. www.DOKweb.net je hlavním online projektem IDF, poskytuje veškeré informace o aktivitách organizace, které zároveň propojuje s obecným informačním servisem.
Aktivity Institutu dokumentárního filmu

INSTITUT DOKUMENTÁRNÍHO FILMU (IDF) od svého založení v roce 2001 podporuje východoevropský a středoevropský autorský dokumentární film a jeho prosazení na mezinárodní úrovni. Obracíme se na režiséry a nezávislé producenty, kterým pomáháme při vývoji, produkci, propagaci a distribuci jejich dokumentární tvorby.

Soustavně spolupracujme s předními mezinárodními festivaly, TV stanicemi, distributory, sales agenty, trhy, filmovými institucemi, MEDIA Desky, vzdělávacími programy, filmovými centry i filmovými weby, pro něž jsme branou do východoevropského dokumentu a jedinečným zdrojem dokumentárních projektů a filmů ze střední a východní Evropy.

Velká část našich aktivit je zaměřena na podporu české autorské tvorby ve všech fázích jejího vývoje.

Jihlavský Industry rozcestník

AKTUALIZOVÁNO: Jihlava je nejdůležitější podzimní zastávkou na cestě východoevropského dokumentárního filmu. IDF zde pořádá ve dnech 24. – 30 října 2011 bohatý Industry program, který už pojedenácté umožňuje dokumentům v různých fázích vývoje vstoupit na světlo veřejnosti a navázat kontakt s filmovými profesionály. K tomu poslouží tradiční projektové pitching fórum East European Forum a největší středoevropský dokumentární trh East Silver, výběr těch nejnadějnějsích hrubých střihů na prezentaci Doc Launch, systém individuálních schůzek Project Market, semináře, workshopy, přednášky, projekce, koprodukční snídaně i neformální večeře. K dispozici už je i detailní program IDF Industry. Mějte však na paměti, že IDF nakládá svůj inkubátor s více než 100 podpořenými dokumenty a vydává se On the Road!

 


JIHLAVA 2011 INDUSTRY ROZCESTNÍK

------------------------->

24. - 30. října 2011Industry Program
Jeho letošní detailní podoba je k dispozici. Jednotlivá data a všechny důležité informace jsou aktualizovány i v jednotlivých programových sekcích našeho webu.

IDF ve svém inkubátoru vychoval už 100 dokumentárních filmů, při kterých stál ve fázi vývoje, produkce i propagace, a v Jihlavě to náležitě oslavit. Nenechte si ujít IDF Industry party, jehož součástí bude vyhlášení dokumentárního filmu s pořadovou číslovkou 100 a zároveň uvedení nové stovky dokumentem číslo 101.


Lokace

Všechny aktivity pořádané IDF budou probíhat souběžně s Mezinárodním Festivalem Dokumentárních Filmů v datech 24. – 30. října v Jihlavě. I letos se otevře Industry program ve stejných prostorách jako loni, podrobnější informace a data naleznete v detailním programu:

 • Aula vyšší odborné školy grafické | Březinovy sady 31
  Prezentace Doc Launch - Veřejné prezentace East European Forum - Industry projekce
 • Střední umělecká škola grafická | Křížová 18
  Případové studie - Přednášky - Semináře - Individuální schůzky - Koprodukční snídaně
 • Festivalové centrum – Galerie Vysočina | Komenského 10
  East Silver Market - IDF lekce - Master Classes
 • Hotel Gustav Mahler | Křížová 4
  IDF Industry Party


Hosté

Pro letošek je potvrzeno již přes 270 hostů, jejich jména a informace aktualizujeme na seznamu všech našich hostů. Pokud budete na Industry programu jako jeden z účastníků našich aktivit, nebo máte naší akreditaci, můžete si ze seznamu hostů vybrat a požádat naší koordinátorku (anna@dokweb.net) o sjednání schůzky.
-- HLAVNÍ BODY IDF INDUSTRY PROGRAMU --


East European Forum | 24. – 30. října 2011 | Aula vyšší odborné školy grafické

 • Přípravný workshop East European Forum | 24. – 28. října, 2011 
 • Doc Presentations + Feedback Round Tables | 29. – 30. října 2011 


IDF už jedenáct let pořádá East European Forum jakožto
největší setkání středo a východoevropských dokumentárních tvůrců s předními evropskými a severoamerickými televizními producenty, distribu tory, nákupčími a zástupci filmových fondů. V nově nastoleném modelu prezentací (Doc Presentations následované Feedback Round Tables) zde režiséři a nezávislí producenti nabízejí své projekty ke koprodukci, předkupu pr áv či k dalším formám finanční podpory. Prezentací se zúčastní 8 projektů vybraných přímo na Forum a další ch 14 projektů celoročního workshopu Ex Oriente Film, který v Jihlavě v rámci East European Forum vyvrcholí svou třetí, závěrečnou částí. S podporou East European Fora bylo dokončeno více než 80 dokumentárních filmů, z nichž řada získala ocenění na prestižních mezinárodních festivalech. Jejich databázi najdete zde.

Pro letošní rok jsou již známi tutoři East European Fóra a jeho workshopu, stejně jako očekávaný seznam vybraných projektů.

 

East Silver Market | 25. – 30. října 2011 | Festivalové centrum

Jihlavský Industry program se bude jako každý rok opírat o East Silver Market, svého druhu první dokumentární trh propagující autorské dokumentární filmy výhradně z regionu střední a východní Evropy. Hlavním cílem trhu je každoroční zmapování nové dokumentární tvorby, vytvoření přehledného katalogu a od minulého roku také digitalizované videotéky, která je zpřístupněna nejširšímu okruhu filmových profesionálů. Nedílnou součástí filmového trhu jsou industry projekce, koprodukční snídaně, přednášky a prezentace distribučních společností a klíčových trhů. Kromě toho je v rámci celoroční práce East Silver selektováno přibližně 30 nadějných titulů East Silver Karavany, které jsou během roku vysílány na dramaturgické listiny 80 filmových festivalů. Do této chvíle statistiky Karavany pro rok 2011 vykazují 115 festivalových uvedení a 14 ocenění.

Databáze všech dokumentárních filmů, které kdy byly nabízeny na trhu East Silver Market, je k dispozici ZDE. Letošní výběr bude doplněn až pro říjnový Industry program. Ty nejlepší z nich, tento rok 33 snímků, se navíc dostanou do výběru nominovaných na výroční cenu Silver Eye udělovanou mezinárodní porotou ve třech kategoriích.

 

Prezentace Doc Launch | 27. - 28. října 2011 | Aula vyšší odborné školy grafické

Prezentace Doc Launch každý rok v Jihlavě představuje 9 výjimečných celovečerních dokumentů ze střední a východní Evropy ve fázi hrubého střihu. Jejím cílem je informovat festivalové programátory, distributory, sales agenty, nákupčí, novináře i diváky o dokončovaných dokumentech ve fázi postprodukce, které zamíří do kin v následujícím roce. Řada z dříve prezentovaných dokumentů si z mezinárodních festivalů odnesla řadu již řadu ocenění - do databáze můžete nahlédnout zde. V tomto roce se do prezentace hlásilo více než 60 přihlášených projektů, prohlédněte si seznam vybraných projektů prezentace Doc Launch.

Také účastníci Doc Launch budou mít možnost připravit se s tutory den před uváděním svých filmů, tedy 27. října.


Project Market | 27. – 29. října 2011 | Střední umělecká
škola grafická

Pro posílení networkingových aktivit a snadnému přístupu k individuálním schůzkám filmových tvůrců s televizními producenty, selektory, nákupčími, dramaturgy a obchodními zástupci, je letos k dispozici Project Market. Účastnit se jej mohou projekty vybrané speciálně pro Project Market, účastníci East European Forum, Doc Launch, East Silver Market, National Days a také Ex Oriente Film.

Do 12. října je možné kontaktovat koordinátorku Project Marketu Annu Purkrábkovou (anna@dokweb.net) a žádat o domluvení individuální schůzky s našimi hosty. Pro tento účel jsme pro vás vytvořili průběžně aktualizovaný seznam hostů.

 

-- DALŠÍ SEKCE INDUSTRY PROGRAMU --

>> IDF Industry program v Jihlavě nabízí také další sekce, které doplňují tradiční programové body. Konkrétní místa, data a čas jejich konání budou k dispozici v dostatečném předstihu:

 

Master Classes
Institut dokumentárního filmu v rámci Master Classes letos představí tvorbu několika významných osobností dokumentárního filmu. Letos v Jihlavě svou tvorbu představí: švédský filmař Erik Gandini, polský dokumentarista Marcin Koszalka, dále Audrius Stonys z Litvy a na Ukrajině narozený absolvent VGIKu Vitaly Manskiy.

Případové Studie
Specialitou IDF Industry programu v Jihlavě jsou případově studie, jejichž účelem je nastínit konkrétní zkušenosti s prací vybraných dokumentaristů, producentů, organizátorů a jiných filmových profesionálů. Na letošním ročníku budou své případy uvádět a komentovat autorka úspěšného gruzínského snímku Bakhmaro Salome Jashi, dále holandská dvojice producentů ze společnosti Volya Films Denis Vaslin a Fleur Knopperts, o dokumentu v amerických kulturních institucích přijedou do Jihlavy pohovořit Sally Berger a Irena Kovářová.

Koprodukční snídaně
Během tří ranních setkání nad šálkem kávy a připraveným občerstvením budou mít naši hosté i letos možnost seznámit se koprodukčními možnostmi třech východoevropských zemí, či regionů. Tentokrát budou snídaním dominovat Baltské země, Rumunsko a Česká Republika.

Seminář TV and Media Management
Interaktivní seminář otevře současná témata měnícího se prostředí televizního trhu. Vysílatelé se v současné době musejí strukturně přizpůsobovat novému rozdělení rolí na trhu, nižším rozpočtům a zvyšujícím se nárokům na konkurenceschopnost. Systém lineárního vysílání je obecně na rozcestí. Bjorn Erichsen a Paul Pauwels se v dialogu s účastníky pokusí odpovědět na otázky, které v posledních letech a měsících se zrychlujícími se změnami vyvstávají.

Neformální večeře s profesionály
Dvě neformální večeře pro východoevropské producenty a mezinárodní TV producenty, nákupčí, sales, distributory a festivalové programátory umožňují hostům setkat se v příjemném prostředí a navázat kontakty potřebné pro financování nebo distribuci připravovaných nebo dokončených dokumentů. Vstup pouze pro zvané.

Přednášky
V oblasti současného dokumentárního filmu je mnoho otázek, které je potřeba rozkrýt, objasnit, diskutovat a představit veřejnosti. Na programu jsou nové technologie měnící produkční i distribuční prostředí, dokument z pohledu festivalové dramaturgie, nebo filmový fond jakožto odrazový můstek pro nové formy dokumentu. Hovořit o těchto tématech budou: Iikka Vehkalahti (Finsko), Sean Farnel (Kanada) a Jakob Hogel (Dánsko).

IDF lekce
IDF lekce uvedou informační debaty o strukturách a organizaci filmových trhů, institucí a filmových nadací. Na programu jsou případové studie a přednášky osvětlující možnosti financování projektů i distribučních strategií.

Industry projekce
V rámci industry projekcí se akreditovaným profesionálům představí nově dokončené, popřípadě právě dokončované dokumentární filmy z oblasti střední a východní Evropy.  Do výběru budou zařazeny také tituly nominované na ceny Silver Eye, případně tituly vybrané v rámci Project Marketu. Industry projekce se konají po dobu trvání trhu, tedy od 25. do 30. října 2011 a jsou otevřené všem akreditovaným profesionálům.

O< IDF On the Road
Vizuální koncepce Industry programu Institutu Dokumentárního Filmu je na cestě!