Obsah DOKwebu
www.DOKweb.net je portál zaměřený na východoevropský dokumentární film. Nabízí denně aktualizovaný informační servis o vznikajících a dokončených filmech, rozhovory s tvůrci i se zástupci dalších dokumentárních profesionálů nebo analýzy situace dokumentární podpory v různých zemích regionu, měnících se způsobů produkce, distribuce a obecně podpory a financování dokumentárního filmu. Jeho součástí jsou i rozsáhlé databáze východoevropských filmů, institucí, produkčních společností, fondů, festivalů, nebo trailerů a video reportáží. www.DOKweb.net je hlavním online projektem IDF, poskytuje veškeré informace o aktivitách organizace, které zároveň propojuje s obecným informačním servisem.
Aktivity Institutu dokumentárního filmu

INSTITUT DOKUMENTÁRNÍHO FILMU (IDF) od svého založení v roce 2001 podporuje východoevropský a středoevropský autorský dokumentární film a jeho prosazení na mezinárodní úrovni. Obracíme se na režiséry a nezávislé producenty, kterým pomáháme při vývoji, produkci, propagaci a distribuci jejich dokumentární tvorby.

Soustavně spolupracujme s předními mezinárodními festivaly, TV stanicemi, distributory, sales agenty, trhy, filmovými institucemi, MEDIA Desky, vzdělávacími programy, filmovými centry i filmovými weby, pro něž jsme branou do východoevropského dokumentu a jedinečným zdrojem dokumentárních projektů a filmů ze střední a východní Evropy.

Velká část našich aktivit je zaměřena na podporu české autorské tvorby ve všech fázích jejího vývoje.

Poslední možnost přihlásit projekt na Ex Oriente Film 2012!

V pátek 20. dubna je uzávěrka přihlášek na letošní ročník Ex Oriente Film 2012. Komise pro celoroční workshop vybere 12 - 14 východoevropských projektů, které se během třech individuálních částí Ex Oriente Film workshopu připraví na závěrečné veřejné prezentace na East European Foru. To se uskuteční v rámci East Doc Platform 2013 v Praze.

 

UZÁVĚRKA PŘIHLÁŠEK NA EX ORIENTE FILM 2012: 20. dubna, 2012

 

Přihlašujte své dokumentární projekty pomocí naší online PŘIHLÁŠKY (pouze anglicky, přihláška je bez poplatku)

Individuální setkání s vybranými účastníky: květen 2012 (bude potvrzeno)
Konečný výběr projektů: květen 2012-04-02

 

Harmonogram workshopu:

  1. workshop – „Find your Originality“: 18. – 23. června, 2012 (Roztoky u Prahy, ČR)
  2. workshop – „Production & Story Development“: Říjen 2012 (při MFDF Jihlava, ČR)
  3. workshop -  „The Market Opens“: březen 2013 (při festivalu Jeden svět, Praha, ČR)

 

Účastníci: Ze všech přihlášených bude na workshop vybráno 14 projektů, to znamená 28 účastníků (14 režisérsko-producentských dvojic).

 

Účastnický poplatek: Účastnický poplatek je 1,500 EURO za každý projekt (zahrnuje veškeré ubytování, občerstvení a obědy na všechny tři workshopy pro 1-2 osoby).

 

Stipendia: Účastníci z Bulharska, Chorvatska, České Republiky, Estonska, Maďarska, Litvy, Lotyšska, Polska, Rumunska, Slovenska a Slovinska mohou zažádat o stipendium určené na částečné pokrytí výdajů za ubytování a účastnické poplatky. Žadatelé musí prokázat, že ve své zemi nemají žádnou jinou možnost získat stipendium a projekt nevyužívá žádné jiné grantové podpory. S žádostí o stipendium je nutné zaslat také žádost a oficiální potvrzení od místního zástupce MEDIA desk nebo národního filmového centra, které tento fakt potvrzuje.

 

Podmínky účasti: Účastníci musí ovládat anglický jazyk. Jak producent, tak i režisér musí být přítomen na všech částech workshopu.

 

 

Kontakt:
Veronika Lišková
veronika@dokweb.net
Školská 12
Praha, 110 00