Obsah DOKwebu
www.DOKweb.net je portál zaměřený na východoevropský dokumentární film. Nabízí denně aktualizovaný informační servis o vznikajících a dokončených filmech, rozhovory s tvůrci i se zástupci dalších dokumentárních profesionálů nebo analýzy situace dokumentární podpory v různých zemích regionu, měnících se způsobů produkce, distribuce a obecně podpory a financování dokumentárního filmu. Jeho součástí jsou i rozsáhlé databáze východoevropských filmů, institucí, produkčních společností, fondů, festivalů, nebo trailerů a video reportáží. www.DOKweb.net je hlavním online projektem IDF, poskytuje veškeré informace o aktivitách organizace, které zároveň propojuje s obecným informačním servisem.
Aktivity Institutu dokumentárního filmu
Občanské sdružení INSTITUT DOKUMENTÁRNÍHO FILMU (IDF) již od roku 2001 podporuje východoevropský autorský dokumentární film a jeho prosazení na evropské úrovni. Obracíme se na východoevropské režiséry a nezávislé producenty, kterým pomáháme při vývoji, produkci, propagaci a distribuci jejich dokumentární tvorby. Nabízíme jim komplexní řetězec podpory, který cílí na jednotlivé filmaře (konzultace s vybranými experty), skupiny vybraných profesionálů s projekty či filmy (Ex Oriente Film, East European Forum, East Silver, Doc Launch atd.), domácí i mezinárodní dokumentární komunitu (East Doc Platform) i veřejnost (portál www.DOKweb.net). Spolupracujme s předními festivaly, TV stanicemi, distributory, sales agenty, trhy nebo vzdělávacími programy, pro něž jsme BRANOU DO VÝCHODOEVROPSKÉHO DOKUMENTU.

V porovnání

Cihly jsou rezonujícími pilíři společnosti. Cihly jsou vrstvy hlíny, co zní. Jednoduše jako desky, jen tlustší. Objevují se v sériích, ale každá cihla je něčím jiná, není jen další cihlou ve zdi. Rozeznívají se způsobem, který nám říká, jestli jsou již hotové nebo ne. Cihly tvoří základní zvuk naší společnosti, ale ještě jsme se nenaučili jim naslouchat. Farockiho film vede náš zrak a sluch a srovnává, jak vznikají cihly na různých místech ve své barevnosti i zvučnosti. Pálení cihel, jejich nošení i pokládání cihly na cihlu ukazuje bez komentáře, ne jako soutěživý střet kultur, ale jako jednoduché srovnání. Snímek ukazuje, že některé zaběhnuté způsoby výroby cihel potřebují svůj čas a že i jednotlivé kultury se tak liší jako cihla od cihly.

Vášeň podle polské komunity v Pruchniku

V malém městě Pruchnik blízko zapadlých hor Bieszczady v jihovýchodní části Polska se každý rok jeho obyvatelé na Velký pátek scházejí, aby „potrestali“ Jidáše za zradu Ježíše. Film prozkoumává tenkou hranici mezi pohanskými a křesťanskými rituály a pokládá aktuální otázku do jaké míry nachází antisemitismus mezery v římskokatolické tradici.

Tunel ze Sarajeva

V květnu 1993 bylo Sarajevo obklíčeno srbskými jednotkami tábořícími v okolních horách - nikdo se nedostane ven z obleženého města. Jedinou spásou je tajná podzemní chodba táhnoucí se pod letištěm na vzdálenost 800 metrů. Více než 2800 kubických metrů hlíny bylo odstraněno pouze lidskýma rukama. Po několik dalších let byl tento tunel pupeční šňůrou udržující město při životě. Film zachycuje dramatické situace spojené s tunelem, před, během i po jeho výstavbě, a ukazuje, jak ovlivnil životy lidí až do současnosti.

KRYPTOGRAM - Kniha utrpení

Tento film pojednává o vzniku malířského projektu a jeho autorovi Tomislavu Petranovicovi... Skrze své vzpomínky rozvíjí autor téma utrpení v souvislosti s tématem Judaismu, a připomíná utrpení Židů ve Slavonii. Film dokumentuje vznik uměleckého portfolia, které nás přivádí na již zapomenutá místa židovského osídlení v oblasti Nova Gradiska. Film odkrývá ve Starém zákoně ukrytou šifru proroka Zephaniaha a pomocí poetického vyobrazení vysvětluje vizi mučení a utrpení.

Krása v nás

Američan Jock Sturges je celosvětově uznáván jako jeden z nejdůležitějších fotografů na poli portrétu. Jeho dlouholetým tématem se staly dívky na přechodu od dětství, přes pubertu až k dospělosti. Nahota, kterou Sturges zachycuje na svých fotografiích není nahotou bez oděvu. Jeho modelky nepůsobí naze ve smyslu bez oděvu, protože Sturges pracuje s nahotou jako s přirozeným stavem. Tímto způsobem fotí hlavně na místech, kde může být nahota považována za přirozenou – na nudistických plážích Evropy. Jock Sturges se každé léto na mnoho z nich vrací, celou řadu svých modelek, včetně jejich rodin zná už léta a jeho fotografie tak vyrůstají z tohoto intimního pouta. Ale jakkoliv Sturges sleduje ve svých fotografiích klasicky esteticky vnímanou krásu, jeho dílo je považováno za kontroverzní, neboť se dotýká jednoho tabu – erotické aury, kterou děti a mladiství někdy vyzařují. Film o kráse a morálních hodnotách, které máme v sobě.

L.A. nedokončeno

L.A. se nadchl pro vytvoření největšího obrazu pro svou retrospektivní výstavu: olejomalba, plátno, 5.0x3.0 m, parodie na staré historické obrazy, na kterých byli po staletí zobrazováni králové a dvořané. Inspirací byl pro Lovro Artukoviče akt podpisu Daytonské dohody. Jako modely pro pózování si zvolil své přátele, emigranty z Berlína. Po týdnech vyčerpávající práce je obraz hotov. Jeho modely doprovázejí L.A. do poslední chvíle, až do slavnostního zahájení výstavy, kterého se zúčastní jako hlavní "hvězdy" programu.

Jaro na severu

Před deseti lety pracoval Gintaras jako učitel klavíru. Dnes je řidičem kamionu, který pravidelně jezdí mezi Lotyšskem a vzdáleným severem Norska. Přijal spartánské podmínky s klidem, bez jakýchkoliv nářků. Vyměnil teplou postel za život na cestě a ruch dálnice se pro něj stal jen jiným druhem hudby.

Udarovat se k smrti

Film o lidech, kteří jsou nekompromisně hnáni svým nutkáním konat dobro, až se stávají přítěží společnosti.

Jiná planeta

Kreativní celovečerní dokument, který byl natáčen na čtyřech kontinentech ukazuje skrytou tvář naší planety a celkovou, morální krizi našeho světa. Sledujeme různá iracionální stádia rozpadu jako hlavní linku všech příběhů, všichni nedospělí, přijímající svůj osud s obrovskou pokorou. Otřesný každodenní život pracujících dětí, dětská prostituce a dětští vojáci v Kongu, Kambodži a Ekvádoru.

Valkyrie Limited

Láska, nenávist, moc a chamtivost jsou jen malým spektrem lidských charakteristik zakódovaných v opeře Valkýra Richarda Wagnera. Jedná se o univerzální operu a tudíž vytváří obrovskou výzvu směrem k umělcově imaginaci. Valkyrie Limited vychází z inscenace Valkýry v lotyšské Národní opeře a zaměřuje se na režisérovo duševní rozpoložení, které jde často i za hranice reality. Tím, že film posunuje fenomén Valkýry na abstraktní úroveň, se snaží nalézt pojítko mezi pragmaticky vystavěným představením a světem nevědomí, který leží skrytý v hudbě a samotném vyprávění.

 

zobrazeno položek: 531 - 540

vyfiltrovaných položek: 1250

položek v rubrice: 1250

Uvolnit filtry Filtrovat