Obsah DOKwebu
www.DOKweb.net je portál zaměřený na východoevropský dokumentární film. Nabízí denně aktualizovaný informační servis o vznikajících a dokončených filmech, rozhovory s tvůrci i se zástupci dalších dokumentárních profesionálů nebo analýzy situace dokumentární podpory v různých zemích regionu, měnících se způsobů produkce, distribuce a obecně podpory a financování dokumentárního filmu. Jeho součástí jsou i rozsáhlé databáze východoevropských filmů, institucí, produkčních společností, fondů, festivalů, nebo trailerů a video reportáží. www.DOKweb.net je hlavním online projektem IDF, poskytuje veškeré informace o aktivitách organizace, které zároveň propojuje s obecným informačním servisem.
Aktivity Institutu dokumentárního filmu
Občanské sdružení INSTITUT DOKUMENTÁRNÍHO FILMU (IDF) již od roku 2001 podporuje východoevropský autorský dokumentární film a jeho prosazení na evropské úrovni. Obracíme se na východoevropské režiséry a nezávislé producenty, kterým pomáháme při vývoji, produkci, propagaci a distribuci jejich dokumentární tvorby. Nabízíme jim komplexní řetězec podpory, který cílí na jednotlivé filmaře (konzultace s vybranými experty), skupiny vybraných profesionálů s projekty či filmy (Ex Oriente Film, East European Forum, East Silver, Doc Launch atd.), domácí i mezinárodní dokumentární komunitu (East Doc Platform) i veřejnost (portál www.DOKweb.net). Spolupracujme s předními festivaly, TV stanicemi, distributory, sales agenty, trhy nebo vzdělávacími programy, pro něž jsme BRANOU DO VÝCHODOEVROPSKÉHO DOKUMENTU.

Butterflies

Dokument o dvou mužích bez rodiny, práce či budoucnosti. Mají těžký osud, ale i tak si užívají, že mohou žít svůj život po svém.

DarFur - War for Water

„Dar Fur – Válka o vodu“ je o misi, kterou podnikli Tomo Kriznar, aktivista za lidská práva, a Janez Drnovsek, zvláštní agent bývalého slovinského prezidenta v Darfuru. Zatímco Kriznar představuje slovinskou mírovou iniciativu různým frakcím Súdánské osvobozenecké armády, natáčí přitom emotivní rozhovory s hlavními vůdci rebelů a civilisty. Toto je první film o Darfuru, který umožňuje zbytku světa nahlédnout do mentality místních rebelů a událostí, které se zde odehrály od února do června roku 2006. Tento dokument klade otázku, proč mír, který byl v nigerijské Abudji podepsán mezi súdánskou vládou a Mini Minawou, který sám sebe prohlásil za vůdce Súdánské osvobozenecké armády a byl jediným signatářem za tuto stranu konfliktu, byl zjevně jen politickou šarádou, která pokračuje dodnes. Tento snímek odhaluje, že válka v Darfuru není jen bojem jeho obyvatel proti bezvýznamnosti Súdánu a arabské nenasytnosti po ropě a přírodních zdrojích, ale že je to především (v důsledku klimatických změn) válka o vodu. Největší vodní zdroje se nachází v Djebel Mara v Darfuru, který obývá kmen Furů a stává se tak vlastně největší obětí této války.

Clean Up

Jeho práce v americké věznici spočívá v uvedení cely smrti do původního stavu po popravách vykonaných podáním smrtelné injekce. Je to rituální akt, v němž se divák stává svědkem popravy jako takové.

Dámy v bílém

Dámy v bílém je organizace matek, manželek a sester, které se společně pokoušejí dosáhnout propuštění pětasedmdesáti politických vězňů zatčených při tvrdém zákroku na Kubě na jaře roku 2003. Ženy se scházejí každou neděli a vedou tichý protestní pochod jako výraz požadavku okamžitého propuštění těchto mužů – jejich manželů, synů a členů jejich rodin. Film bosensko–české dokumentaristky Ivany Miloševičové na základě otevřených výpovědí přináší jejich osobní příběhy. Umožňuje jim nahlas promluvit o tom, jaké to je, když je jejich milovaný označen za nepřítele státu. Příběhy matek obávajících se o život svých vězněných synů, žen, které musejí samy uživit jak rodinu, tak svého muže v žaláři, a dcer, jež vyrůstají bez otce, jsou různé, a přece velmi podobné. Režisérka je kreativně spojuje v celek, který ukazuje zákulisí disidentského života jinak, než jsme zvyklí ho vídat ve filmech.

Chodíme do školy díky vám

Dokument o humanitárním projektu pomoci sdružení ADRA zvaném Bangbaby zaměřeném na sponzorství školní docházky pro děti v Bangladéši.

Children from Petricek Hill

Během měsíců po kapitulaci Německa za 2. světové války, jugoslávská vláda odtrhla více jak devadesát dětí od svých matek a otců do táborů v severovýchodním Slovinsku. Zatímco děti byly zadržovány v jednom táboře, mnoho jejich rodičů bylo ve druhém popraveno jako nepřátelé státu. Po šedesáti dvou letech deset přeživších o této hrůze promlouvá.

Co dělat? (Cesta z Prahy do Českého Krumlova aneb Jak jsem sestavoval novou vládu)

Jiří Krejčík se zamýšlí nad soumrakem civilizace, Ivan Jirous krade profesoru Žilkovi polévku, Petr Cibulka odhaluje komunistická spiknutí a Karel Vachek předvádí rekonstrukci bitvy u Sudoměře. Tomáš Vorel spí... Od listopadu 1989 uplynulo několik let. Československo se rozpadlo a v České republice je u moci pravicová vláda Václava Klause. Karel Vachek navazuje na snímek Nový Hyperion aneb Volnost, rovnost bratrství a pokračuje ve své sérii rozsáhlých filmových dokumentů, v nichž svérázně mapuje českou společnost a její skutečné i domnělé elity. Tentokrát se stahuje "do opozice", opouští Prahu i oficiální politické dění a vydává se hledat alternativy - v politické, kulturní i existenciální rovině. Se dvěma autobusy, v nichž shromáždil umělce, vědce a zajímavé osobnosti, vyjíždí do Českého Krumlova a během tohoto „sestavování nové vlády" s nimi diskutuje především nad otázkami vlastní filosofie a tvůrčího životního postoje. Mnohovrstevný filmový esej se překvapivě hlubokým způsobem dotýká nejen kulturních a politických souvislostí, ale i samotné podstaty audiovizuálního média. Je často považován za nejvýznamnější filmové dílo Karla Vachka.

Cinema Komunisto

Když se realita odvíjí podle jiného scénáře než v jednom z jejich filmů, kdo by si k zachování iluze nevymyslel vlastní zemi? Chátrající kulisy Titova Hollywoodu východu nás zvou na cestu, která mapuje vzestup a pád iluze zvané Jugoslávie. Výpovědi režisérů, producentů, policistů i Titova promítače skládají obraz fungování státem řízeného filmového průmyslu a Titovy lásky k filmu a filmovým hvězdám. Film používá archivní ukázky z dob, kdy film musel předkládat pouze oficiálně schválený pohled na politické dění. K dispozici též verze 2 x 52 minut.

Br(e)aking Point

Dokumentární film o skutečných hrdinech, jejichž každodenní práce zahrnuje možnost, že někomu vezmou život, aniž by měli šanci jakkoliv reagovat. Film představuje hluboké trauma a hořký pocit viny, kterým musí srbští strojvůdci čelit po náhodných úmrtích a sebevraždách.

Children of the Great Lake

Severní Bajkal. Místo, kde se stavěla Bajkalsko-amurská magistrála. Zde na pozadí osudu ztracených generací je skryta krása a význam Bajkalského jezera. Jen varovný zvuk šamanova bubnu se ozývá s hor. Ale neříká nic o blahobytu budoucnosti...

 

zobrazeno položek: 831 - 840

vyfiltrovaných položek: 1267

položek v rubrice: 1267

Uvolnit filtry Filtrovat