Obsah DOKwebu
www.DOKweb.net je portál zaměřený na východoevropský dokumentární film. Nabízí denně aktualizovaný informační servis o vznikajících a dokončených filmech, rozhovory s tvůrci i se zástupci dalších dokumentárních profesionálů nebo analýzy situace dokumentární podpory v různých zemích regionu, měnících se způsobů produkce, distribuce a obecně podpory a financování dokumentárního filmu. Jeho součástí jsou i rozsáhlé databáze východoevropských filmů, institucí, produkčních společností, fondů, festivalů, nebo trailerů a video reportáží. www.DOKweb.net je hlavním online projektem IDF, poskytuje veškeré informace o aktivitách organizace, které zároveň propojuje s obecným informačním servisem.
Aktivity Institutu dokumentárního filmu
Občanské sdružení INSTITUT DOKUMENTÁRNÍHO FILMU (IDF) již od roku 2001 podporuje východoevropský autorský dokumentární film a jeho prosazení na evropské úrovni. Obracíme se na východoevropské režiséry a nezávislé producenty, kterým pomáháme při vývoji, produkci, propagaci a distribuci jejich dokumentární tvorby. Nabízíme jim komplexní řetězec podpory, který cílí na jednotlivé filmaře (konzultace s vybranými experty), skupiny vybraných profesionálů s projekty či filmy (Ex Oriente Film, East European Forum, East Silver, Doc Launch atd.), domácí i mezinárodní dokumentární komunitu (East Doc Platform) i veřejnost (portál www.DOKweb.net). Spolupracujme s předními festivaly, TV stanicemi, distributory, sales agenty, trhy nebo vzdělávacími programy, pro něž jsme BRANOU DO VÝCHODOEVROPSKÉHO DOKUMENTU.

Caravan of Dreams

Toto je příběh Wandy Rutkiewicz, nejznámější polské horolezkyně, jejíž život byl prosycen tajemstvími. Někteří ji uctívali, jiní nenáviděli. Ale proč tomu tak bylo? Film vytahuje její život a jeho tajemství více na světlo. Wanda Rutkiewicz kráčela dvěma cestami, které se postupem času rozešly. Ale pak se roku 1992 opět setkaly...

Butterflies

Dokument o dvou mužích bez rodiny, práce či budoucnosti. Mají těžký osud, ale i tak si užívají, že mohou žít svůj život po svém.

DarFur - War for Water

„Dar Fur – Válka o vodu“ je o misi, kterou podnikli Tomo Kriznar, aktivista za lidská práva, a Janez Drnovsek, zvláštní agent bývalého slovinského prezidenta v Darfuru. Zatímco Kriznar představuje slovinskou mírovou iniciativu různým frakcím Súdánské osvobozenecké armády, natáčí přitom emotivní rozhovory s hlavními vůdci rebelů a civilisty. Toto je první film o Darfuru, který umožňuje zbytku světa nahlédnout do mentality místních rebelů a událostí, které se zde odehrály od února do června roku 2006. Tento dokument klade otázku, proč mír, který byl v nigerijské Abudji podepsán mezi súdánskou vládou a Mini Minawou, který sám sebe prohlásil za vůdce Súdánské osvobozenecké armády a byl jediným signatářem za tuto stranu konfliktu, byl zjevně jen politickou šarádou, která pokračuje dodnes. Tento snímek odhaluje, že válka v Darfuru není jen bojem jeho obyvatel proti bezvýznamnosti Súdánu a arabské nenasytnosti po ropě a přírodních zdrojích, ale že je to především (v důsledku klimatických změn) válka o vodu. Největší vodní zdroje se nachází v Djebel Mara v Darfuru, který obývá kmen Furů a stává se tak vlastně největší obětí této války.

Clean Up

Jeho práce v americké věznici spočívá v uvedení cely smrti do původního stavu po popravách vykonaných podáním smrtelné injekce. Je to rituální akt, v němž se divák stává svědkem popravy jako takové.

Dámy v bílém

Dámy v bílém je organizace matek, manželek a sester, které se společně pokoušejí dosáhnout propuštění pětasedmdesáti politických vězňů zatčených při tvrdém zákroku na Kubě na jaře roku 2003. Ženy se scházejí každou neděli a vedou tichý protestní pochod jako výraz požadavku okamžitého propuštění těchto mužů – jejich manželů, synů a členů jejich rodin. Film bosensko–české dokumentaristky Ivany Miloševičové na základě otevřených výpovědí přináší jejich osobní příběhy. Umožňuje jim nahlas promluvit o tom, jaké to je, když je jejich milovaný označen za nepřítele státu. Příběhy matek obávajících se o život svých vězněných synů, žen, které musejí samy uživit jak rodinu, tak svého muže v žaláři, a dcer, jež vyrůstají bez otce, jsou různé, a přece velmi podobné. Režisérka je kreativně spojuje v celek, který ukazuje zákulisí disidentského života jinak, než jsme zvyklí ho vídat ve filmech.

Chodíme do školy díky vám

Dokument o humanitárním projektu pomoci sdružení ADRA zvaném Bangbaby zaměřeném na sponzorství školní docházky pro děti v Bangladéši.

Children from Petricek Hill

Během měsíců po kapitulaci Německa za 2. světové války, jugoslávská vláda odtrhla více jak devadesát dětí od svých matek a otců do táborů v severovýchodním Slovinsku. Zatímco děti byly zadržovány v jednom táboře, mnoho jejich rodičů bylo ve druhém popraveno jako nepřátelé státu. Po šedesáti dvou letech deset přeživších o této hrůze promlouvá.

Co dělat? (Cesta z Prahy do Českého Krumlova aneb Jak jsem sestavoval novou vládu)

Jiří Krejčík se zamýšlí nad soumrakem civilizace, Ivan Jirous krade profesoru Žilkovi polévku, Petr Cibulka odhaluje komunistická spiknutí a Karel Vachek předvádí rekonstrukci bitvy u Sudoměře. Tomáš Vorel spí... Od listopadu 1989 uplynulo několik let. Československo se rozpadlo a v České republice je u moci pravicová vláda Václava Klause. Karel Vachek navazuje na snímek Nový Hyperion aneb Volnost, rovnost bratrství a pokračuje ve své sérii rozsáhlých filmových dokumentů, v nichž svérázně mapuje českou společnost a její skutečné i domnělé elity. Tentokrát se stahuje "do opozice", opouští Prahu i oficiální politické dění a vydává se hledat alternativy - v politické, kulturní i existenciální rovině. Se dvěma autobusy, v nichž shromáždil umělce, vědce a zajímavé osobnosti, vyjíždí do Českého Krumlova a během tohoto „sestavování nové vlády" s nimi diskutuje především nad otázkami vlastní filosofie a tvůrčího životního postoje. Mnohovrstevný filmový esej se překvapivě hlubokým způsobem dotýká nejen kulturních a politických souvislostí, ale i samotné podstaty audiovizuálního média. Je často považován za nejvýznamnější filmové dílo Karla Vachka.

Cinema Komunisto

Když se realita odvíjí podle jiného scénáře než v jednom z jejich filmů, kdo by si k zachování iluze nevymyslel vlastní zemi? Chátrající kulisy Titova Hollywoodu východu nás zvou na cestu, která mapuje vzestup a pád iluze zvané Jugoslávie. Výpovědi režisérů, producentů, policistů i Titova promítače skládají obraz fungování státem řízeného filmového průmyslu a Titovy lásky k filmu a filmovým hvězdám. Film používá archivní ukázky z dob, kdy film musel předkládat pouze oficiálně schválený pohled na politické dění. K dispozici též verze 2 x 52 minut.

Br(e)aking Point

Dokumentární film o skutečných hrdinech, jejichž každodenní práce zahrnuje možnost, že někomu vezmou život, aniž by měli šanci jakkoliv reagovat. Film představuje hluboké trauma a hořký pocit viny, kterým musí srbští strojvůdci čelit po náhodných úmrtích a sebevraždách.

 

zobrazeno položek: 831 - 840

vyfiltrovaných položek: 1332

položek v rubrice: 1332

Uvolnit filtry Filtrovat