Obsah DOKwebu
www.DOKweb.net je portál zaměřený na východoevropský dokumentární film. Nabízí denně aktualizovaný informační servis o vznikajících a dokončených filmech, rozhovory s tvůrci i se zástupci dalších dokumentárních profesionálů nebo analýzy situace dokumentární podpory v různých zemích regionu, měnících se způsobů produkce, distribuce a obecně podpory a financování dokumentárního filmu. Jeho součástí jsou i rozsáhlé databáze východoevropských filmů, institucí, produkčních společností, fondů, festivalů, nebo trailerů a video reportáží. www.DOKweb.net je hlavním online projektem IDF, poskytuje veškeré informace o aktivitách organizace, které zároveň propojuje s obecným informačním servisem.
Aktivity Institutu dokumentárního filmu
Občanské sdružení INSTITUT DOKUMENTÁRNÍHO FILMU (IDF) již od roku 2001 podporuje východoevropský autorský dokumentární film a jeho prosazení na evropské úrovni. Obracíme se na východoevropské režiséry a nezávislé producenty, kterým pomáháme při vývoji, produkci, propagaci a distribuci jejich dokumentární tvorby. Nabízíme jim komplexní řetězec podpory, který cílí na jednotlivé filmaře (konzultace s vybranými experty), skupiny vybraných profesionálů s projekty či filmy (Ex Oriente Film, East European Forum, East Silver, Doc Launch atd.), domácí i mezinárodní dokumentární komunitu (East Doc Platform) i veřejnost (portál www.DOKweb.net). Spolupracujme s předními festivaly, TV stanicemi, distributory, sales agenty, trhy nebo vzdělávacími programy, pro něž jsme BRANOU DO VÝCHODOEVROPSKÉHO DOKUMENTU.

Controversial History

Součástí oslav událostí 2. světové války, které probíhají každoročně v Lotyšsku, je řada kontroverzních dat. Tato výročí jsou Lotyši, Rusy a Židy posuzována odlišně. Film konfrontuje tři postavy, z nichž každá reprezentuje jak odlišnou národnost tak kategorický postoj vyhraněný vůči zbylým dvěma aktérům. Proč je dané datum oslavováno jednou stranou, zatímco pro druhou je symbolem hluboké bolesti a bezpráví? Proč jsou dodnes v tak malé zemi jakou je Lotyšsko tři rozdílné interpretace historických událostí?

The Prose of Time

Film se dotýká problémů dětí, které opustily nebo týraly vlastní rodiče. Mladá dívka si sama pro sebe zpívá dětské písničky, chlapec vypráví o tom, jak byl přivázán za řetěz, který měl omotaný kolem krku a jak ho jeho otec bil, v jiném příběhu se dovídáme o babičce, která vychovává svá vnoučata a ti jí říkají mami. Tvůrci tohoto dokumentu se vracejí k hodnotám, jež byly dříve svaté a respektované, ale dnes je lidé ignorují: vychovat dítě, vyhloubit studnu a postavit dům. Děti jsou opuštěné, kdysi krásné domy jsou ponechány svému osudu a studna, někdejší symbol víru událostí života je opuštěna a vysychá. Svět pošramocený minulostí, a jak se zdá prokletý přítomností. Vypadá to, že vychovat dítě, postavit studnu a vybudovat dům už dnes pozbylo na významu.

psst pp Piano – Hommage to Mary Bauermeister

Umělecko-historický exkurz do období rané avantgardy. Začínáme u dadaistů v Curychu, surrealistů, Sigmunda Freuda, 2.světové války a nového realismu Yves Kleina v Paříži, odkud se pak přesuneme do studia Mary Bauermeister (1960-1962) v Kolíně, kde Nam June Paik poprvé předvedl svou legendární kompozici „Pocta Johnu Cageovi“.

Version Vera

Film o Veře Mukhině (1889 – 1953) založený denících této ohromné sochařky. Narozena v Rize, studovala v Paříži u mistra evropského sochařství Rodinova žáka Bourdella. V roce 1937 na pařížské světové výstavě, prezentovala své monumentální dílo – skupinu soch “Dělník a venkovská žena”. S váhou 75 tun a výškou 53 metrů se dílo stalo senzací. Mukhina zcela věřila v lidské ideály a toto dokázala úspěšně využít sovětská propaganda.

Victor

Na světě si můžeme být jistí jedině tím, že jednoho dne zemřeme. Navzdory tomu ale máme sklony žít tak, jako by smrt nikdy neměla přijít. Mezi námi je ale řada těch, kterým bylo právo takto žít upřeno. Viktor (31) trpí vzácnou formou rakoviny v pokročilém stádiu a jeho žena se s ním navíc chce rozvést. Uvězněn v čekárně na smrt, zatímco se jeho rodina rozpadá, si je vědom toho, že právě teď bude muset učinit nejdůležitější rozhodnutí svého života.

Agapitova and the Rescued

Tento film zachycuje návrat jedince na dálný sever a do minulosti. Agapitova, Igarka jsou rozlehlé země na Sibiři, kam je roku 1941 deportován Ilmārs Knaģis a spolu s ním čtyři tisíce dalších dětí z Lotyšska. Na podzim roku 1942 bylo 700 matek s dětmi různých národností posláno na ostrov smrti Agapitova. Přežilo jich pouhých šedesát, mezi nimi šest lotyšských dětí - Biruta Kazaka, Pāvels Kliesbergs, Venta Grāvīte, Ilmārs Grāvītis, Pēteris Bērziņš a Valentīna Voiciša. Jejich vzpomínky jsou hořké a jen těžko uvěřitelné.

Děti na popravišti

Amnesty International uvádí, že Irán je jedinou zemí, jež popravuje mladistvé za trestné činy, které spáchaly před dovršením svých osmnáctých narozenin. Film líčí příběh iránského právníka Mohammada Mostafaeie a jeho čtyř nezletilých klientů. Pan Mostafaei zastupoval u soudu okolo čtyřiceti mladistvých delikventů, kterým hrozil trest smrti. Dosud se mu podařilo zachránit život čtrnácti z nich. Sám říká, že je reálná šance, že tři jeho další klienti budou propuštěni. Čtyři nezletilí klienti byli již popraveni. Mohammad Mostafaei patří mezi přední právníky, kteří vystupují proti popravám mladistvých a zastupuje nejvyšší počet dětí odsouzených k smrti jak v Iránu, tak na celém světě. Podle neoficiálních zdrojů (Irán nezveřejňuje údaje o popravených dětech) bylo v Islámské republice od roku 1990 popraveno oběšením něco mezi 80 a 100 mladistvými pachateli. V žádné jiné zemi nedošlo v tomto období k popravám tak vysokého počtu dětí. Popravami nezletilých Irán vážně porušuje mezinárodní závazky v oblasti lidských práv, včetně Úmluvy o právech dítěte. Iránské soudy se řídí islámským právem šarijá, podle něhož jsou chlapci starší patnácti let a dívky starší devíti let považováni za dospělé. Osm z jeho klientů bylo odsouzeno k trestu smrti a v současné době čeká na popravu. Jeho další klienti jsou ve vězení, kde čekají na rozhodnutí soudu. V některých případech se proti rozsudkům odvolali a nyní vyčkávají rozhodnutí odvolacího soudu.

Doba měděná

Blesková dokumentární inspekce v Zambii, která sice patří k největším exportérům mědi na světě, nicméně v soukolí globální ekonomiky je zemí, jíž vývoz nerostných surovin nepřináší po odstátnění dolů bohatství, ale která je naopak stále závislejší na rozvojové pomoci.

Dance of Elves

Dance of Elves je neuvěřitelná cesta jedné mladé dívky na pomezí snu a reality. Adrija žije v Latgale, v okrajové části Lotyšska. Pravidelně absolvuje dlouhou cestu do hlavního města Rigy, protože se jí tím otevírají nové možnosti. Adrija je svobodná, šťastná, úspěšná a nápaditá a plní se jí všechna její přání. Podniká výlety, vítězí v biologické olympiádě, zažívá mimořádná setkání. Ale co dělat ve chvíli, kdy si člověk náhle uvědomí, že ve skutečnosti neví, co vlastně chce?

Estonian Stories. Babyface

Film vypráví o 28letém Andrusi Elbingovi alias Babyface, jehož život připomíná filmy z ghetta. I přes drsnou minulost, od dítěte ulice až po vězení, se dokázal vypracovat na výrazného básníka a rappera. Film sleduje Babyface po propuštění z vězení, jeho zvykání si na nově nabytou svobodu a způsob, jakým se pokouší vyrovnat se svou minulostí.

 

zobrazeno položek: 831 - 840

vyfiltrovaných položek: 1250

položek v rubrice: 1250

Uvolnit filtry Filtrovat